Helse Nords forbedringspris

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger i året til en avdeling i et av våre helseforetak. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i organisasjonen.

Colourbox.com
 
Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i helseforetakene. Disse gjør at oppgaver løses på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, og gode idéer deles og tas i bruk av andre.

Målbare forbedringer

Resultater av forbedringsarbeid kan måles på ulike måter. Ved å måle både før- og etter-situasjonen, og registrere en positiv endring, vet man med sikkerhet at en forbedring er oppnådd. Det er disse målbare forbedringsprosessene Helse Nord RHF ønsker å stimulere til, og gjennom dette også styrke nettverksbygging og overføringsverdi til andre enheter innenfor foretakene. 

Tidligere vinnere av forbedringsprisen

 • Team Slagalarm mottar prisen
  02.12.2019
  Tverrfaglig samarbeid ga forbedringspris

  Etter å ha etablert systematisk trening og simulering på tvers av profesjonene, har Team Slagalarm i Nordlandssykehuset redusert behandlingstiden for slagpasienter med flere minutter. I dag mottok de Helse Nords forbedringspris for arbeidet.

 • Mange hender som griper hverandre
  01.04.2019
  Vinneren av Helse Nords forbedringspris er kåret

  Sju sterke kandidater søkte om forbedringsprisen på 200.000 kroner, men ingen sterkere enn Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN.

 • Siv Gyda Aanes
  04.12.2018
  Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

  Cellegift er den medikasjonen hvor det gjøres flest feil. Det siste året har i kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset ikke hatt et eneste tilfelle av feilmedisinering. Nå får avdelingen Helse Nords forbedringspris.

 • UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen
  11.04.2018
  Forbedringsprisen til UNN og Helgelandssykehuset

  Prosjekter ved UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen og Helgelandssykehuset, Sandnessjøen mottar årets første forbedringspris fra Helse Nord.

 • 24.02.2017
  Forbedringspris til Helgelandssykehuset

  Forbedringsprisen gikk til Helgelandssykehuset for sitt nærværsprosjekt Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede. Denne gangen var prisen utlyst med tanke på prosjekter innen sykefravær.

 • 24.08.2016
  Fikk forbedringspris for bedre mattilbud

  Ernæringsfysiologer og kokkene ved Nordlandssykehuset har samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det fikk de Helse Nords forbedringspris for.

 • 22.06.2016
  Fikk pris for bedre mattilbud

  Ved Nordlandssykehuset har ernæringsfysiologer og kokkene samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det har de nå fått forbedringsprisen for.

Fant du det du lette etter?