Helse Nords forbedringspris

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger i året til en avdeling i et av våre helseforetak. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i organisasjonen.

Colourbox.com
 
Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i helseforetakene. Disse gjør at oppgaver løses på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, og gode idéer deles og tas i bruk av andre.

Målbare forbedringer

Resultater av forbedringsarbeid kan måles på ulike måter. Ved å måle både før- og etter-situasjonen, og registrere en positiv endring, vet man med sikkerhet at en forbedring er oppnådd. Det er disse målbare forbedringsprosessene Helse Nord RHF ønsker å stimulere til, og gjennom dette også styrke nettverksbygging og overføringsverdi til andre enheter innenfor foretakene. 

Tidligere vinnere av forbedringsprisen

 • 01.04.2019
  Vinneren av Helse Nords forbedringspris er kåret

  Sju sterke kandidater søkte om forbedringsprisen på 200.000 kroner, men ingen sterkere enn Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN.

 • 04.12.2018
  Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

  Cellegift er den medikasjonen hvor det gjøres flest feil. Det siste året har i kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset ikke hatt et eneste tilfelle av feilmedisinering. Nå får avdelingen Helse Nords forbedringspris.

 • 11.04.2018
  Forbedringsprisen til UNN og Helgelandssykehuset

  Prosjekter ved UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen og Helgelandssykehuset, Sandnessjøen mottar årets første forbedringspris fra Helse Nord.

 • 24.02.2017
  Forbedringspris til Helgelandssykehuset

  Forbedringsprisen gikk til Helgelandssykehuset for sitt nærværsprosjekt Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede. Denne gangen var prisen utlyst med tanke på prosjekter innen sykefravær.

 • 24.08.2016
  Fikk forbedringspris for bedre mattilbud

  Ernæringsfysiologer og kokkene ved Nordlandssykehuset har samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det fikk de Helse Nords forbedringspris for.

 • 22.06.2016
  Fikk pris for bedre mattilbud

  Ved Nordlandssykehuset har ernæringsfysiologer og kokkene samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det har de nå fått forbedringsprisen for.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.