Kliniske fagrevisjoner

Kliniske fagrevisjoner

En klinisk fagrevisjon gjennomføres ved at fagfeller (kollegaer) vurderer hverandres praksis. Målet er å gjøre praksisen i sykehusene enda bedre. I Helse Nord er det etablert et system for kliniske fagrevisjoner i regionen.

Denne siden er under utvikling​

Klinisk fagrevisjon er en av metodene som brukes til å forbedre kvaliteten på diagnostikk og behandling. Metoden kan avdekke om klinisk praksis innenfor et fagområde er i samsvar med beste praksis (revisjonsgrunnlaget). Klinisk fagrevisjon omtales i noen sammenhenger som «clinical audit».

Hvordan gjennomføres en klinisk fagrevisjon?

For gjennomføring av klinisk fagrevisjon settes det sammen et revisjonsteam bestående av revisjonsleder og fagrevisorer. Fagrevisorene er fagfolk som arbeider innenfor fagfeltet. 

Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, nasjonale eller regionale), brukes disse i revisjonsgrunnlaget.

Revisjonsteamet enes om revisjonsgrunnlaget og utarbeider på grunnlag av dette kriterier man måler funnene i fagrevisjonen opp mot (revisjonskriterier).

Deretter går man gjennom pasientforløpene (som regel ved journalgjennomgang og intervjuer) for et gitt antall pasienter innenfor et gitt tidsrom og ser etter funn som viser god praksis/noe å lære av eller forbedringsmuligheter.

Det utarbeides rapport fra fagrevisjonen på hver enhet og til slutt en samlerapport når alle fagrevisjoner innen fagområdet er gjennomført. De deler av rapportene som inneholder individualiserende kjennetegn unntas offentlighet.

Lokalt kvalitetsarbeid

Rapportene utarbeides for lokalt kvalitetsarbeid og er ikke beregnet til bruk for andre formål. Metoden skiller seg fra internrevisjon, og er ikke ment for å undersøke om lover og forskrifter følges, men som verktøy for å gjøre praksisen i sykehusene enda bedre.

Datagrunnlaget vil som regel være for lite til å bruke i en generell vurdering av virksomheten, men fordi fagrevisjonen gransker detaljene i det enkelte behandlingsforløp er metoden godt egnet til forbedringsarbeid. Selve arbeidet med fagrevisjonene bidrar til samarbeid mellom fagmiljøer på sykehusene, noe som kan bidra til bedre regionale rutiner og reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten.

Retningslinje for kliniske fagrevisjoner

Retningslinjer for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord.pdf

Årsplan for gjennomføring av fagrevisjoner

Årsplan for 2018

Nasjonalt kompetanse- og læringsnettverk

Det er etablert et nasjonalt kompetanse og læringsnettverk for klinisk fagrevisjon. Nettverket har som formål å:
 • Tekst
 • Tekst
 • Tekst
Nettverket ledes av Helse Nord RHF og har følgende sammensetning:

 • Hanne Frøyshov, kvalitetssjef Helse Nord RHF, leder
 • Jann-Hårek Lillevoll, rådgiver Helse Nord RHF, sekretær
 • Xxxx
 • Xxxx
 • Xxxx

Les mer om kliniske fagrevisjoner

Hva er en klinisk fagrevisjon og hvordan gjøres det (legeforeningen.no)

Fagrevisjoner bidrar til gode og likeverdige helsetjenester (tidsskriftet.no)
Kliniske fagrevisjoner i Helse Nord

 • 20.10.2017
  Ny fagrevisjon for hjerteinfarkt

  Helse Nord etablerer et system for kliniske fagrevisjoner i regionen. Det vil si at kolleger vurderer hverandres praksis. Den første fagrevisjonen, som handler den minst alvorlige formen for hjerteinfarkt (NSTEMI), er nå klar.

Kliniske fagrevisjoner fra andre helseregioner

 • 20.10.2017
  Ny fagrevisjon for hjerteinfarkt

  Helse Nord etablerer et system for kliniske fagrevisjoner i regionen. Det vil si at kolleger vurderer hverandres praksis. Den første fagrevisjonen, som handler den minst alvorlige formen for hjerteinfarkt (NSTEMI), er nå klar.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.