Kvalitetsindikatorer

Offentliggjøring av kvalitetsdata er viktig både for å vise resultater av det omfattende arbeidet som gjøres og for å stimulere til innsats for å styrke kvaliteten på tilbudet til pasientene.

På helsenorge.no får du en god oversikt over kvalitetsindikatorer for pasientbehandling. Målet er å gi innbyggerne en helhetlig fremstilling av de nasjonale kvalitetsindikatorene. 

Du kan sammenligne hvordan sykehusene skårer på de forskjellige indikatorene. 

Les mer om kvalitet og kvalitetsindikatorer på helsenorge.no​

Klikk på lenkene under for å se kvalitetsindikatorer for foretakene i Helse Nord:

HelgelandssykehusetFant du det du lette etter?