Reduksjon av uønsket variasjon

Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) ble opprettet i 2015 for å løse oppdraget gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som omhandlet reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten. 

Deretter har AIM løst oppdrag som er gitt årlig i oppdragsdokumentet fra HOD til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Ledelsen av AIM er flyttet mellom RHF-ene.

Representanter fra RHF-ene, Helsedirektoratet, Helseatlasmiljøet i Helse Førde og Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering (SKDE) deltar i AIM i 2018. Interregionalt fag-, HR- og økonomidirektørmøte er
styringsgruppe og det er en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte og brukere. 

Dokumenter

20180212 Styringsdokument Variasjonsteamet.pdf

20180410 Harmonisering av registeringsrutiner arbeidsgruppe.pdf

20180606 Styringsdokument harmoniseringsgruppa.pdf

AIM_rapport_2017-10-09_v_1.0.pdf

Reduksjon av uønsket variasjon - første rapport 2018.pdf

samlefil_alle_vedlegg_AIM_til_endelig_rapport.pdf

Vedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdf

Vedlegg 2 Innspill fra referansegruppen.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.