Reduksjon av uønsket variasjon

Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) ble opprettet i 2015 for å løse oppdraget gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som omhandlet reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten.


Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM)

OM AIM

Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) ble opprettet i 2015 for å løse oppdraget gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som omhandlet reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten.

Deretter har AIM løst oppdrag som er gitt årlig i oppdragsdokumentet fra HOD til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Ledelsen av AIM er flyttet mellom RHF-ene. Representanter fra RHF-ene, Helsedirektoratet, Helseatlasmiljøet i Helse Førde og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) deltar i AIM i 2018. Interregionalt fag-, HR- og økonomidirektørmøte er styringsgruppe og det er en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte og brukere. 


Kontaktperson

Johan Rasch, rådgiver, Helse Nord RHF

Første rapport 2018

Reduksjon av uønsket variasjon - første rapport 2018.pdf

Vedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdf

Vedlegg 2 Innspill fra referansegruppen.pdf


Hovedrapport 2018

Reduksjon av uønsket variasjon -Hovedrapport AIM 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Reduksjon av uønsket variasjon -Hovedrapport AIM 2018.pdfReduksjon av uønsket variasjon -Hovedrapport AIM 2018.pdf
Vedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdfVedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdf
Vedlegg 2 Deltakere i styringsgruppen til AIM 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 2 Deltakere i styringsgruppen til AIM 2018.pdfVedlegg 2 Deltakere i styringsgruppen til AIM 2018.pdf
Vedlegg 3 Innspill fra referansegruppa.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 3 Innspill fra referansegruppa.pdfVedlegg 3 Innspill fra referansegruppa.pdf
Vedlegg 4 Deltakere i referansegruppen for AIM 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 4 Deltakere i referansegruppen for AIM 2018.pdfVedlegg 4 Deltakere i referansegruppen for AIM 2018.pdf
Vedlegg 5 referansebesøk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 5 referansebesøk.pdfVedlegg 5 referansebesøk.pdf
Vedlegg 6 DAECA.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 6 DAECA.pdfVedlegg 6 DAECA.pdf
Vedlegg 7 DAECA klassifisering Oversikt per region og per HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 7 DAECA klassifisering Oversikt per region og per HF.pdfVedlegg 7 DAECA klassifisering Oversikt per region og per HF.pdf
Vedlegg 8 Relevante datakilder til kapittel 9.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 8 Relevante datakilder til kapittel 9.pdfVedlegg 8 Relevante datakilder til kapittel 9.pdf


Hovedrapport 2017

AIM_rapport_2017-10-09_v_1.0.pdf

samlefil_alle_vedlegg_AIM_til_endelig_rapport.pdf


Variasjonsteamet i Helse Nord

Om variasjonsteamet i Helse Nord

20180212 Styringsdokument Variasjonsteamet.pdf

Kontaktperson

Harmoniseringsgruppa

20180410 Harmonisering av registeringsrutiner arbeidsgruppe.pdf

20180606 Styringsdokument harmoniseringsgruppa.pdf

Hovedrapport 2017


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.