Reduksjon av uønsket variasjon

Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) ble opprettet i 2015 for å løse oppdraget gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som omhandlet reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten.


Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM)

OM AIM

Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) ble opprettet i 2015 for å løse oppdraget gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som omhandlet reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten.

Deretter har AIM løst oppdrag som er gitt årlig i oppdragsdokumentet fra HOD til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Ledelsen av AIM er flyttet mellom RHF-ene. Representanter fra RHF-ene, Helsedirektoratet, Helseatlasmiljøet i Helse Førde og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) deltar i AIM i 2018. Interregionalt fag-, HR- og økonomidirektørmøte er styringsgruppe og det er en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte og brukere. 


Kontaktperson

Johan Rasch, rådgiver, Helse Nord RHF

Første rapport 2018

Reduksjon av uønsket variasjon - første rapport 2018.pdf

Vedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdf

Vedlegg 2 Innspill fra referansegruppen.pdf


Hovedrapport 2018

Reduksjon av uønsket variasjon -Hovedrapport AIM 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Reduksjon av uønsket variasjon -Hovedrapport AIM 2018.pdfReduksjon av uønsket variasjon -Hovedrapport AIM 2018.pdfpdf1445500
Vedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdfVedlegg 1 Deltakere i AIM og AIMs undergrupper.pdfpdf187675
Vedlegg 2 Deltakere i styringsgruppen til AIM 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 2 Deltakere i styringsgruppen til AIM 2018.pdfVedlegg 2 Deltakere i styringsgruppen til AIM 2018.pdfpdf181988
Vedlegg 3 Innspill fra referansegruppa.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 3 Innspill fra referansegruppa.pdfVedlegg 3 Innspill fra referansegruppa.pdfpdf73492
Vedlegg 4 Deltakere i referansegruppen for AIM 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 4 Deltakere i referansegruppen for AIM 2018.pdfVedlegg 4 Deltakere i referansegruppen for AIM 2018.pdfpdf178962
Vedlegg 5 referansebesøk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 5 referansebesøk.pdfVedlegg 5 referansebesøk.pdfpdf455181
Vedlegg 6 DAECA.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 6 DAECA.pdfVedlegg 6 DAECA.pdfpdf755401
Vedlegg 7 DAECA klassifisering Oversikt per region og per HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 7 DAECA klassifisering Oversikt per region og per HF.pdfVedlegg 7 DAECA klassifisering Oversikt per region og per HF.pdfpdf390654
Vedlegg 8 Relevante datakilder til kapittel 9.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten/Hovedrapport 2018/Vedlegg 8 Relevante datakilder til kapittel 9.pdfVedlegg 8 Relevante datakilder til kapittel 9.pdfpdf457786


Hovedrapport 2017

AIM_rapport_2017-10-09_v_1.0.pdf

samlefil_alle_vedlegg_AIM_til_endelig_rapport.pdf


Variasjonsteamet i Helse Nord

Om variasjonsteamet i Helse Nord

20180212 Styringsdokument Variasjonsteamet.pdf

Kontaktperson

Harmoniseringsgruppa

20180410 Harmonisering av registeringsrutiner arbeidsgruppe.pdf

20180606 Styringsdokument harmoniseringsgruppa.pdf

Hovedrapport 2017


Fant du det du lette etter?