Nasjonale og regionale tjenester

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.


Helse Nord har ansvaret for følgende nasjonale tjenester


Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB)​Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi SANKS (Samisk nasjonalt kom​petansesenter - psykisk helsevern og rus)​Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser


Oversikt over flere nasjonale tjenester finnes blant annet på nettsidene til Oslo UniversitetssykehusHelse Vest og helsenorge.no (kompetansesentre for sjeldne diagnoser.


Regionale kompetansetjenester i Helse Nord


Kompetansesenter for arvelig kreft (KAK) (UNN)Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (UNN)Kompetansesenter i smittevern for Helse Nord (KORSN) (UNN)Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (Lindring i Nord) (UNN) Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (Nordlandssykehuset) Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse (Nordlandssykehuset)
Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)RELIS - Legemiddelinformasjon i Nord-Norge RVTS Nord - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyggingRegionsenter for døvblinde (døvblindesenteret) 

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)


Regionale behandlingstjenester i Helse Nord

Fant du det du lette etter?