Samhandling mellom sykehus og kommune

Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. 

​Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

Samhandling ved helseforetakene

Det finnes egne senter for samhandling ved alle helseforetakene i Helse Nord som skal legge til rette for utvikling av en pasientorientert helsetjeneste. 

​På helseforetakenes nettsider finner du samarbeidsavtaler, verktøy og informasjon som hjelper deg i samhandlingen.

FinnmarkssykehusetUniversitetssykehuset Nord-NorgeNordlandssykehuset​Helgelandssykehuset​​

​​​Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret er et nettsted som skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tjenestenivåene. 

Nettstedet vil være under kontinuerlig utvikling og inneholde relevant informasjon om samarbeid og utviklingstrekk i helsetjenesten i blant annet Troms og Ofoten. 

Samhandlingsbarometeret.no​


​​​Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)

Nasjonalt senter for e-helseforskning (tidligere: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) er et nasjonalt forskningssenter. Senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning og utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-helsetiltak. Senteret er underlagt Helse Nord RHF.


Nasjonalt senter for e-helseforskning​​

​​Praksiskonsulentordningen 


Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger med små deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for pasientene.

PKO finnes i alle helseforetakene i Helse Nord. Arbeidsoppgavene er fleksible og mangfoldige, og omfatter blant annet utvikling og forbedring av pasientforløp, henvisnings- og epikrisekvalitet, elektronisk kommunikasjon, kurs og møteserier som styrker samarbeid og kompetanse, elektroniske nyhetsbrev og samarbeidsmøter med fagfolk og ledelse i sykehus og kommuner. 

Praksiskonsulentene bidrar med råd og innspill til lokale samhandlingsprosjekter og til Helse Nords overordnede samhandlingsarbeid.

 Nasjonal side for praksiskonsulentordningen (PKO) 

Fant du det du lette etter?