Colourbox.com

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Sammen om mestring, læring for livet.
Opplæring av pasienter og pårørende er en av hovedoppgavene til Helse Nord.

Ved alle våre helseforetak (sykehus) finnes det egne lærings- og mestringssentre. De arrangerer lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. Målet er at de skal lære om sykdommen sin og hvordan de skal mestre hverdagen best mulig. 

På kursene blir pasienter og pårørende møtt av fagfolk med ulik kunnskap kunnskap knyttet til sykdommen. De vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. For mange er dette det viktigste.  Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvordan delta på kurs?


Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: For å se oversikt over kurstilbud må du gå på nettsidene til det aktuelle helseforetaket. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende i:Fritt sykehusvalg og rettigheter: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om dine rettigheter her.


Fant du det du lette etter?