Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

Meld deg på Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/meld-deg-pa-helsetjenesteforskningskonferansen-2022Meld deg på Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022Etter lang tid med koronarestriksjoner satses det igjen på en fullskala utgave av konferansen. På programmet står blant annet professor David Goodman, en av verdens ledende forskere innen geografisk variasjon.  03.12.2021 13:24:40
Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2022https://helse-nord.no/nyheter/disse-far-helse-nords-forskningsmidler-for-2022Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2022Helse Nord har tildelt drøye 107 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2022 etter utlysning i juni.03.12.2021 09:05:33
Ny seksjonsleder ved SKDEhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/ny-seksjonsleder-ved-skdeNy seksjonsleder ved SKDEPhilip A. Skau har fått jobben som seksjonsleder for Nasjonalt servicemiljø. Han starter 1. desember i år. 01.12.2021 13:20:40
Barns sykehusinnleggelse varierer med foreldrenes utdanningsnivåhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/barns-sykehusinnleggelse-varierer-med-foreldrenes-utdanningsnivaBarns sykehusinnleggelse varierer med foreldrenes utdanningsnivåBarn som har foreldre med lavere utdanning har høyere sannsynlighet for å legges inn på sykehus, sammenlignet med barn som har foreldre med høyere utdanning. Hvor i landet barna bor har også betydning for om de blir innlagt eller ikke. 29.11.2021 08:08:48
Foreslå styremedlemmerhttps://helse-nord.no/nyheter/foresla-styremedlemmerForeslå styremedlemmerHar du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 5. januar 2022.25.11.2021 23:00:00
Går opp til gult beredskapsnivåhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/gar-opp-til-gult-beredskapsnivaGår opp til gult beredskapsnivåDet regionale helseforetaket Helse Nord hever beredskapen til gult nivå. 41 innlagte covid-19-pasienter i sykehusene er det høyeste så langt i koronapandemien. 19.11.2021 22:08:20
Ny evalueringsrapport om håndteringen av covid-19-pandemienhttps://helse-nord.no/nyheter/ny-evalueringsrapport-om-handteringen-av-covid-19-pandemienNy evalueringsrapport om håndteringen av covid-19-pandemienBrukerperspektivet var utgangspunktet da Helse Nord RHF gjorde en tredje evalueringsrapport om arbeidet med håndtering av covid-19-pandemien. Flere interessante læringspunkter ble avdekket.18.11.2021 13:47:29
Prisen på helsedata bekymrer brukernehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/prisen-pa-helsedata-bekymrer-brukernePrisen på helsedata bekymrer brukerneHelseanalyseplattformen engasjerte deltakerne på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Men de fremtidige brukerne er opptatt av at den ikke blir for dyr å benytte når den lanseres våren 2022. 17.11.2021 12:18:50
Hvem fortjener å bli Årets kollega 2021?https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2022/hvem-fortjener-a-bli-arets-kollega-2021Hvem fortjener å bli Årets kollega 2021?Har du kollega som betyr ekstra mye for arbeidsmiljøet på avdelingen din? Da kan du nå nominere vedkommende til Helse Nord-prisen Årets kollega 2021.16.11.2021 23:00:00
Disse kravene ønsker brukerutvalget med i oppdragsdokumentethttps://helse-nord.no/nyheter/disse-kravene-onsker-brukerutvalget-med-i-oppdragsdokumentetDisse kravene ønsker brukerutvalget med i oppdragsdokumentetRegionalt brukerutvalg i Helse Nord møtte ungdomsråd og brukerutvalg fra hele regionen til samarbeidsmøte. 16.11.2021 14:22:22
Konkurranse for kjøp av spesialiserte somatiske habilitering- og rehabiliteringstjenester i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/konkurranse-for-kjop-av-spesialiserte-somatiske-habilitering-og-rehabiliteringstjenester-i-hele-nordKonkurranse for kjøp av spesialiserte somatiske habilitering- og rehabiliteringstjenester i Helse NordFormålet med den kommende konkurransen er å etablere avtaler med flere private institusjoner fra januar 2023.10.11.2021 23:00:00
Et år med dokumentdeling – slik har det gåtthttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/et-ar-med-dokumentdeling-slik-har-det-gattEt år med dokumentdeling – slik har det gåttI snart et år har dokumentdeling vært prøvd ut blant helsepersonell i Bodø kommune. Erfaringa viser at det både gir raskere tilgang til relevant informasjon, bedrer samhandlingen og øker pasientsikkerheten. 02.11.2021 11:24:53
Helse Nord går i grønn beredskaphttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-gar-i-gronn-beredskapHelse Nord går i grønn beredskapGrunnet smittesituasjonen i landsdelen og mange innlagte covid-19-pasienter i sykehus, øker det regionale helseforetaket Helse Nord sitt beredskapsnivå.02.11.2021 10:35:29
Mange vil være nødblodgivere på Svalbardhttps://helse-nord.no/nyheter/mange-vil-vere-nodblodgivere-pa-svalbardMange vil være nødblodgivere på SvalbardSist uke var det opplæring av helsepersonell på Svalbard i å tappe og gi blod ved akutte tilfeller. Samtidig er det stor interesse i befolkningen for å bidra i det nye blodberedskapsprosjektet. 02.11.2021 10:25:45
Sykehus-Norge har vedtatt felles miljømålhttps://helse-nord.no/nyheter/sykehus-norge-har-vedtatt-felles-miljomalSykehus-Norge har vedtatt felles miljømålHelse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord felles mål for kutt av CO2- utslipp. 29.10.2021 10:45:54
Ny styreleder i Nordlandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/ny-styreleder-i-nordlandssykehusetNy styreleder i NordlandssykehusetMari Trommald er oppnevnt til ny styreleder i Nordlandssykehuset. 29.10.2021 06:38:29
Pandemiforedrag og paneldebatt på registerkonferansenhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/pandemiforedrag-og-paneldebatt-pa-registerkonferansenPandemiforedrag og paneldebatt på registerkonferansenBlant foredragsholderne i år er assisterende helsedirektør Espen Nakstad, avdelingsdirektør Line Vold (FHI) og statistiker og formidler Jo Røislien. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner konferansen. 27.10.2021 07:44:00
Ta et stikk for fellesskapethttps://helse-nord.no/nyheter/ta-et-stikk-for-fellesskapetTa et stikk for fellesskapetTil deg som ikke er vaksinert: Helsetjenesten trenger din hjelp. Her er våre svar på tre argumenter som ofte brukes mot å vaksinere seg. 23.10.2021 10:36:59
Hiv-register får nasjonal statushttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/hiv-register-far-nasjonal-statusHiv-register får nasjonal statusNasjonalt kvalitetsregister for hiv (NORHIV) har fått godkjenning som medisinsk kvalitetsregister med nasjonal status av Helsedirektoratet.  15.10.2021 11:25:50
Etablerer behandlingstilbud for personer med seksuell interesse for barnhttps://helse-nord.no/nyheter/etablerer-behandlingstilbud-for-personer-med-seksuell-interesse-for-barnEtablerer behandlingstilbud for personer med seksuell interesse for barn“Det finnes hjelp” er et lavterskel samtaletilbud til personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.15.10.2021 06:27:04
– Godt lederskap vil være Høies ettermælehttps://helse-nord.no/nyheter/-godt-lederskap-vil-vere-hoies-ettermele– Godt lederskap vil være Høies ettermælePå vegne av alle oss styrelederne i de regionale helseforetakene vil jeg takke deg for tilliten du har vist oss og den støtten du har gitt oss, for klokskapen, og for at du har vært så tilgjengelig. For at du har lyttet og for dine gode råd...13.10.2021 14:38:32
Webinar: Medisinske kvalitetsregistre presenterer nye resultaterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/webinar-medisinske-kvalitetsregistre-presenterer-nye-resultaterWebinar: Medisinske kvalitetsregistre presenterer nye resultaterBli med på webinar 18. oktober når Nasjonalt servicemiljø presenterer nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Webinaret er åpent for alle og krever ingen påmelding.11.10.2021 22:00:00
Opplæring av RescEU-personell er i ganghttps://helse-nord.no/nyheter/opplering-av-resceu-personell-er-i-gangOpplæring av RescEU-personell er i gang Første del av opplæringen av de medisinske teamene som skal bemanne det nye ambulansejetflyet i RescEU-prosjektet er nå gjennomført.11.10.2021 08:08:54
Eva Stensland blir ny fag- og forskningssjef i SKDEhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/eva-stensland-blir-ny-fag-og-forskningssjef-i-skdeEva Stensland blir ny fag- og forskningssjef i SKDEHun tiltrer stillingen 1. desember. 08.10.2021 10:19:16
Vi vet ikke når neste dataangrep kommer. Vi vet bare at det kommerhttps://helse-nord.no/her-og-daae/vi-vet-ikke-nar-neste-dataangrep-kommer-vi-vet-bare-at-det-kommerVi vet ikke når neste dataangrep kommer. Vi vet bare at det kommerHvordan kan du enkelt bidra til å styrke pasientsikkerhet, driftssikkerhet og samfunnssikkerhet. Jo, ved å svare på undersøkelsen om sikkerhetskultur som alle ansatte i Helse Nord har mottatt, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.08.10.2021 06:00:00
Stiller du opp for en nabo i nød?https://helse-nord.no/nyheter/stiller-du-opp-for-en-nabo-i-nodStiller du opp for en nabo i nød? Nå skal lokalsykehus, kommuner og ambulansetjeneste settes i stand til å starte blodoverføring til pasienter med livstruende blødning. For å lykkes med dette trenger vi lokale blodgivere. Er du én av våre nødblodgivere?07.10.2021 10:31:34
Anbefaler en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvarhttps://helse-nord.no/nyheter/anbefaler-en-tredje-vaksinedose-til-pasienter-med-alvorlig-svekket-immunforsvarAnbefaler en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvarFolkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose covid-19 vaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar. 14.09.2021 10:32:04
Brukerne våre har kunnskap som vi trengerhttps://helse-nord.no/her-og-daae/brukerne-vare-har-kunnskap-som-vi-trengerBrukerne våre har kunnskap som vi trenger– Jeg lar meg stadig imponere av de dyktige brukerrepresentantene jeg møter, og jeg ser at de utgjør en forskjell i arbeid de deltar i, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, i dette blogginnlegget.10.09.2021 11:14:43
Fratrer fra styret i Helse Nord RHFhttps://helse-nord.no/nyheter/fratrer-fra-styret-i-helse-nord-rhfFratrer fra styret i Helse Nord RHFAnsatterepresentant i styret i Helse Nord RHF, Fredrik Sund, går ut av styret. Inn kommer vararepresentant Ann-Mari Jenssen. 01.09.2021 12:53:55
Nord universitet med historisk satsing på helsefaghttps://helse-nord.no/nyheter/nord-universitet-med-historisk-satsing-pa-helsefagNord universitet med historisk satsing på helsefagFlere studenter, økt kvalitet på utdanning og forskning, samt et kvantesprang i satsingen på velferdsteknologi. Nord universitet tar nå grep for en historisk styrking av helsefagene.26.08.2021 08:02:16
Frykter betalingsløsning gir mindre bruk av helsedatahttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/frykter-betalingslosning-gir-mindre-bruk-av-helsedataFrykter betalingsløsning gir mindre bruk av helsedataSKDE og flere andre aktører reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å ta betalt for tilgang til helsedata.  19.08.2021 13:09:16
Halvveis til mål med DIPS Arenahttps://helse-nord.no/fresk/halvveis-til-mal-med-dips-arenaHalvveis til mål med DIPS ArenaMed DIPS Arena innført i to av fire helseforetak puster vi lettet ut og går sommeren lyst i møte. Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har tatt i bruk DIPS Arena. Men hvordan har det egentlig gått og hva med resten? 07.07.2021 07:29:38
Covid-19, rehabiliteringstilbudhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/covid-19-rehabiliteringstilbudCovid-19, rehabiliteringstilbudNoen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne siden finner du nasjonale råd, e-læringskurs og informasjon rundt henvisning til rehabilitering i Helse Nord. 01.07.2021 22:00:00
Skulle rekruttere én psykologspesialist til Lofoten – fikk så gode søkere at vi tilsatte tohttps://helse-nord.no/nyheter/skulle-rekruttere-n-psykologspesialist-til-lofoten-fikk-sa-gode-sokere-at-vi-tilsatte-toSkulle rekruttere én psykologspesialist til Lofoten – fikk så gode søkere at vi tilsatte toDa Helse Nord RHF skulle rekruttere psykologspesialist til avtalehjemmel i Lofoten, dukket det opp to så gode søkere at begge ble tilsatt. Dermed får tilbudet på spesialisthelsetjenester fra psykologspesialist en betydelig kapasitetsøkning i regionen 25.06.2021 10:59:52
Går ut av grønt beredskapstrinnhttps://helse-nord.no/nyheter/gar-ut-av-gront-beredskapstrinnGår ut av grønt beredskapstrinnHelse Nord RHF har besluttet å gå ut av beredskapstrinn grønn, og over til normal drift.24.06.2021 11:04:25
Vi rigger oss for kunstig intelligenshttps://helse-nord.no/nyheter/vi-rigger-oss-for-kunstig-intelligensVi rigger oss for kunstig intelligensSom første regionale helseforetak skal Helse Nord RHF vedta en strategi for å ta i bruk kunstig intelligens. Vi har også åpnet et eget senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae. 16.06.2021 11:09:59
Arrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemienhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/arrangerer-webinar-om-erfaringer-fra-koronapandemienArrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemienHvordan har de regionale helseforetakene opprettholdt spesialisthelsetjenestetilbudet på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, nedstengning og gjenåpning?15.06.2021 10:52:23
Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF i 2021https://helse-nord.no/nyheter/disse-har-fatt-innovasjonsmidler-fra-helse-nord-rhf-i-2021Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF i 2021Seks prosjekter er til sammen tildelt 2.500.000 kroner i innovasjonsmidler for 2021.03.06.2021 08:30:15
Ny strategi for prehospitale tjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/ny-strategi-for-prehospitale-tjenesterNy strategi for prehospitale tjenesterDe akuttmedisinske tjenestene er en sentral del av det å sørge for gode og likeverdige helsetjenester for befolkningen, uansett hvor de bor. Snart kommer en ny strategi med standardisering og felles prosedyrer som nøkkelpunkter.02.06.2021 12:00:05
Over en milliard til forskning og innovasjon til pasientenes bestehttps://helse-nord.no/nyheter/over-en-milliard-til-forskning-og-innovasjon-til-pasientenes-besteOver en milliard til forskning og innovasjon til pasientenes besteI annerledesåret 2020 ble det forsket og gjort innovasjon for mer enn en milliard kroner i helseforetak landet over. Som tidligere år, går mest penger til kreftforskning.01.06.2021 15:17:40
Totalforsvaret satt på prøvehttps://helse-nord.no/nyheter/totalforsvaret-satt-pa-proveTotalforsvaret satt på prøve «Vi er så få i dette landet.» Dette har ikke forandret seg siden Nordahl Grieg skrev det i 1940. Sitatet er høyaktuelt. Norge rår over store områder som alle skal utvikles og forsvares like mye, dette gjelder også under en pandemi. 27.05.2021 13:44:06
Trenger du tolk?https://helse-nord.no/her-og-daae/trenger-du-tolkTrenger du tolk?- Trenger du samisk tolk, spør legen. – Nei, svarer pasienten. Pasienten har samisk som morsmål og trenger ikke tolk. Det er den ikke-samisktalende legen som trenger tolk. Samisk tolketjeneste er en for lite benyttet tjeneste, skriver adm....26.05.2021 11:13:20
Spørsmål om din timeavtale på sykehuset?https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sporsmal-om-din-timeavtale-pa-sykehusSpørsmål om din timeavtale på sykehuset?Du kan finne informasjon om timen din på helsenorge.no. Du kan også sende melding om timen din. Har du fått en videokonsultasjon på et sykehus, kan du starte videotimen fra helsenorge.no. 12.05.2021 12:48:00
Driftsproblemer med journalsystemet ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/driftsproblemer-med-journalsystemet-ved-nordlandssykehuset-og-helgelandssykehusetDriftsproblemer med journalsystemet ved Nordlandssykehuset og HelgelandssykehusetDet har i dag oppstått driftsproblemer ved overgang til nytt journalsystem (DIPS Arena) ved Nordlandssykehuset. Problemene har konsekvenser for bruken av systemet ved både Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.10.05.2021 12:23:42
«Vi har åpne dører for alle som trenger oss»https://helse-nord.no/her-og-daae/vi-har-apne-dorer-for-alle-som-trenger-oss«Vi har åpne dører for alle som trenger oss»Flere pasienter velger å utsette behandlinger fordi de er engstelig for smitte, og ikke ønsker å belaste et presset helsevesenet. Dette er viktige tilbakemeldinger, men til dere alle vil jeg bare si: Kom til oss.07.05.2021 09:34:16
Vinneren av Helse Nords forbedringspris våren 2021 er kårethttps://helse-nord.no/nyheter/vinneren-av-helse-nords-forbedringspris-varen-2021-er-karetVinneren av Helse Nords forbedringspris våren 2021 er kåretHeder, ære og 200 000 kroner går til Nordlandssykehuset og Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen.30.04.2021 10:19:52
«Store utfordringer løses best sammen»https://helse-nord.no/her-og-daae/store-utfordringer-loses-best-sammen«Store utfordringer løses best sammen»Koronakommisjonen konkluderer med at myndighetenes samlede håndtering av pandemien har vært god. Det er også min vurdering, men egen evaluering av håndteringen har vist oss at spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge kan bli enda bedre.27.04.2021 15:30:57
«Alle er enige om god hygiene på en operasjonsstue, men færre forstår behovet for hygienetiltak i det digitale rom»https://helse-nord.no/her-og-daae/alle-er-enige-om-god-hygiene-pa-en-operasjonsstue-men-ferre-forstar-behovet-for-hygienetiltak-i-det-digitale-rom«Alle er enige om god hygiene på en operasjonsstue, men færre forstår behovet for hygienetiltak i det digitale rom»Desinformasjon og konspirasjonsteorier, slik vi har sett under covid-19-pandemien, vil i ytterste konsekvens kunne utgjøre en betydelig trussel mot folkehelsen, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.23.04.2021 10:08:18
Spørsmål om pasientjournalen? Bruk digitale skjema på Helsenorgehttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sporsmal-om-pasientjournalen-bruk-digitale-skjema-pa-helsenorgeSpørsmål om pasientjournalen? Bruk digitale skjema på HelsenorgeNå kan du finne informasjon om de fleste dokumenter i din pasientjournal, også eldre dokumenter som du ikke har automatisk tilgang til. Ønsker du tilgang til disse eller har andre spørsmål om journalen, kan du fylle ut skjema på Helsenorge.  18.04.2021 20:08:07
Nytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EUhttps://helse-nord.no/nyheter/nytt-ambulansejetfly-i-tromso-i-regi-av-euNytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EULuftambulansetjenesten HF utvider avtalen med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS om å levere et jetfly som skal transportere alvorlig syke pasienter i Europa med høyrisikosmitte. 15.04.2021 08:58:57


Fant du det du lette etter?