Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

 • 17.01.2020
  Disse fikk Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser

  Tre glade og stolte prisvinnere ble hedret under den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø.

 • 14.01.2020
  Følger saken om kreftoperasjoner

  Adm. direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, mener usikkerheten som er skapt rundt tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset er uheldig.

 • 14.01.2020
  Lagspill til beste for befolkningen

  Når jeg overtar roret etter Lars Vorland vil lagspill være mitt utgangspunkt for å levere gode spesialisthelsetjenester til befolkningen skriver Cecilie Daae, administrerende direktør for Helse Nord RHF.

 • 13.01.2020
  – Å være leder handler for meg om å finne veien sammen

  Helse Nords nye administrerende direktør har tatt fatt på oppgaven mange rundt henne stusset over at hun ønsket seg. – For meg handler det om å føre alt det gode arbeidet Lars har gjort videre, og gjøre dette på min måte, sier hun.

 • 10.01.2020
  Siste fredagsbrevet

  – En takk til helsearbeiderne og noen perspektiver på utvikling av helsetjenesten og landsdelen. Det er hovedinnholdet i mitt siste og litt lengre fredagsbrev, skriver Lars Vorland som slutter som administrerende direktør i Helse Nord 12. januar 2020.

 • 09.01.2020
  Beredskapshåndtering i flyambulansetjenesten

  God kommunikasjon i krisehåndtering er svært viktig for å oppnå felles situasjonsforståelse mellom ulike aktører, for vurdering av tiltak og koordinering av ressurser, og for informasjon til befolkningen.

 • 08.01.2020
  Ny statusrapport for medisinske kvalitetsregistre

  Her finner du Statusrapport 2019 for arbeidet med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2019.

 • 03.01.2020
  Vi må rekruttere bedre og få redusert innleie

  - Flere fast ansatte og reduksjon i innleie av helsepersonell må være et hovedsatsingsområde i 2020 og i årene framover, skriver Lars Vorland i årets første fredagsbrev.

 • 27.12.2019
  Luftambulanseberedskapen gjennom jul og nyttår

  De tekniske problemene med ambulanseflyene er løst, og alle fly er teknisk sett tilgjengelige. I romjula har sykdom og personellmangel ført til at fly har vært utmeldt.

 • 20.12.2019
  Helsepersonellmangel og vintersolkverv

  Vi vil mangle helsepersonell i framtida, særlig sykepleiere. Vi må utdanne flere og legge til rette slik at helsepersonellet får brukt kompetansen der den trengs mest, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 18.12.2019
  Styret i Helse Nord vedtok to sykehus på Helgeland

  Styret i Helse Nord RHF anbefaler to sykehus på Helgeland, med hovedsykehus i Sandnessjøen, sykehus i Mo i Rana og DMS i Brønnøysund.

 • 18.12.2019
  Bent Høie presenterte tiltak for å sikre og øke beredskapen i luftambulansetjenesten

  Helseminister Bent Høie holdt onsdag 18. desember en orientering om hvilke tiltak som settes inn for å styrke ambulanseflytjenesten i Nord-Norge.

 • 17.12.2019
  God ambulanseflyberedskap

  Ambulanseflyberedskapen i Norge er i dag god, med mange ekstra innleide fly.

 • 12.12.2019
  Anbefaler godkjenning av gjennomføringsfasen for nytt sykehus i Hammerfest

  Konseptet for nytt sykehus i Hammerfest i samspill med Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø og Sykehusapotek Nord er unikt og fremtidsrettet, og vil gjøre sykehuset attraktivt for fremtidig rekruttering, mener Lars Vorland.

 • 12.12.2019
  Ny styringsmodell for medisinske kvalitetsregistre

  Det er etablert en ny modell for organisering og styring av det interregionale samarbeidet om medisinske kvalitetsregistre i Norge. 

 • 11.12.2019
  To akuttsykehus med beredskap både i indremedisin og kirurgi på Helgeland

  Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF foreslår en modell med to akuttsykehus for Helgelands befolkning. Ett i Sandnesjøen og omegn og ett i Mo i Rana.

 • 11.12.2019
  De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock alene

  Sist helg publiserte Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) en rapport med åtte uønskede hendelser i løpet av ett døgn. Med kort tid tilgjengelig har Helse Nord gjort en vurdering av disse.

 • 11.12.2019
  Pressekonferanse om Helgelandssykehuset 2025

  Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, legger i dag fram sin innstilling til ny sykehusstruktur på Helgeland. Han holder pressekonferanse kl. 18.50.

 • 11.12.2019
  Daglig pressebrief om situasjonen i luftambulanse-tjenesten

  Oppdatert: Helse Nord RHF og Luftambulansetjenesten HF holdt frem til mandag 16. desember daglige pressebriefer klokken 14. Tema var den utfordrende driftssituasjonen hos operatøren av ambulanseflytjenester.

 • 02.12.2019
  Tverrfaglig samarbeid ga forbedringspris

  Etter å ha etablert systematisk trening og simulering på tvers av profesjonene, har Team Slagalarm i Nordlandssykehuset redusert behandlingstiden for slagpasienter med flere minutter. I dag mottok de Helse Nords forbedringspris for arbeidet.

 • 02.12.2019
  Foreslå styremedlemmer

  Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 6. januar 2020.

 • 29.11.2019
  Helse Nord sender helsepersonell til Samoa

  Stillehavsøya Samoa står midt i et svært alvorlig utbrudd av meslinger, med 42 døde så langt, hvorav de fleste barn. Lørdag setter seks leger og sykepleiere fra UNN og Nordlandssykehuset seg på flyet for å bistå i arbeidet.

 • 29.11.2019
  Helseatlas sentral for Riksrevisjonens rapport

  Riksrevisjonens har ved hjelp av helseatlas fra SKDE gransket variasjon i forbruk av spesialisthelsetjenesten. Granskningen viser at sykehusene ikke følger opp uønsket variasjon på en tilfredsstillende måte. 

 • 29.11.2019
  Stor ulikhet i forbruket av tjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling i nord

  – Bruken av helsetjenesten for psykiske lidelser er størst når vi er unge. Satser helsetjenesten mest på disse fordi her kan vi gjøre størst forskjell, spør Lars Vorland om i fredagsbrevet.

 • 29.11.2019
  Disse får forskningsmidler for 2020

  Helse Nord har tildelt 112,3 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2020 etter utlysning i juni.

 • 28.11.2019
  Helse Nord behandler sykehusstruktur på Helgeland 18. desember

  Etter styret i Helgelandssykehusets vedtak om sykehusstruktur på Helgeland, overtar nå Helse Nord RHF saken.

 • 28.11.2019
  Stor variasjon i helsetjenester innenfor rus og psykiatri

  Ny rapport fra SKDE viser at det var stor variasjon innad i Helse Nord når det gjelder bruk av spesialisthelsetjenester innenfor rus og psykiatri.

 • 27.11.2019
  Ny doktorgradsavhandling ved SKDE

  I en doktorgradsavhandling utgått fra SKDE og Norges arktiske universitet i Tromsø finner man at personer i Norge med alvorlige psykiske lidelser har betydelig økt risiko for død, både for naturlige og unaturlige årsaker. 

 • 27.11.2019
  Helse Nord ønsker ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Styret i Helse Nord stiller seg bak rapporten som ikke anbefaler en sammenslåing.

 • 26.11.2019
  Anbefaler ikke sammenslåing

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. 

 • 20.11.2019
  Beslutningsforum åpner for seks nye metoder

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metoder inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorlig astma. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet den 18. november.

 • 15.11.2019
  Oppretter helikopterbase i Kirkenes

  Forsvaret oppretter midlertidig base med Bell-helikopter på 24 timers beredskap i Kirkenes i løpet av et døgn. Hensikten er å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark inn til beredskapen med ambulansefly blir bedre.

 • 15.11.2019
  Hva vet du om behandlingen av alvorlig skadde?

  - Traumebehandling handler ikke bare om det tidskritiske og akutte. Viktigst å styrke nå, både for pasient og samfunn, er den tidlige rehabiliteringen, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 14.11.2019
  Har spart millionbeløp på SMS-varsling

  Helgelandssykehuset regnet med å spare mye på å etablere SMS-varsling av pasienttimer. Prosjektet har vært en suksess, og nå deler de gjerne resultatene sine med andre.

 • 07.11.2019
  Ber om støtte fra Forsvaret

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24 timers beredskap i Kirkenes.

 • 01.11.2019
  Åpenhet om feil gjør oss bedre

  – Befolkningen må kunne forvente at vi melder fra når det skjer skader, og at det er åpenhet om slike hendelser. Slik forbedrer vi oss, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 24.10.2019
  149 millioner kroner til behandlingsforskning

  Helse Nord skal koordinere ett av i alt ni prosjekter som er tildelt til sammen 149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning.

 • 18.10.2019
  Slik vil ungdomsrådene sørge for at unge pasienter blir tatt på alvor

  Overgangen fra det å være barn til å være voksen pasient er komplisert for mange. Nå har ungdomsrådene i Helse Nord kommet med sju prinsipper de mener vil gjøre overgangen enklere.

 • 18.10.2019
  Brukere med virkning

  Vi kan bli mer bevisst på hva vi vil med brukermedvirkningen og slik skape enda bedre tjenester, skriver Lars Vorland i uken fredagsbrev.

 • 18.10.2019
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • 17.10.2019
  Nå kan pasientene reise miljøvennlig

  Flere og flere pasienter i Helse Nord blir nå kjørt med miljøvennlige biler. Det sparer miljøet for store utslipp. På Senja blir NOx-utslipp redusert med 96 prosent, og CO₂-utslipp redusert med 83 prosent.

 • 16.10.2019
  Inga (85) fikk Helse Nords brukerpris

  Inga Karlsen fra Tysfjord har engasjert seg i å hjelpe andre gjennom et helt liv. Og hun har ingen planer om å gi seg med det. – Jeg liker å engasjere meg i og å prate med folk, så jeg vil fortsette å jobbe for det jeg mener er viktig.

 • 27.09.2019
  Nye medikamenter må ha dokumentert effekt

  Vi må være sikre på at nye medikamenter betyr en positiv forskjell før de tas i bruk. Knappe ressurser må brukes på det som nytter, for de som trenger det mest, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 25.09.2019
  Varsler tiltak etter nedgang i fullførte pakkeforløp for kreft

  Helse Nords andel av fullførte pakkeforløp for kreft gikk ned med seks prosentpoeng fra 2018 til 2019. Sammenlignet med resten av landet er dette langt fra gode tall.

 • 25.09.2019
  Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

  30.september holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.

 • 24.09.2019
  Beslutningsforum sier ja til ni nye metoder

  Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.

 • 24.09.2019
  Øvelse Barents Rescue 2019

  Denne uka arrangerer Sverige øvelsen Barents Rescue 2019. Den går av stabelen i Kiruna, ca. 3 timers reiseavstand fra grensen over Narvik.

 • 18.09.2019
  Det forskes for mer enn 300 millioner kroner i Helse Nord hvert år

  Forskning og innovasjon er helt avgjørende for framtidens helsetjenester. Helse Nord RHF bidrar med rundt 150 millioner kroner årlig til arbeidet, og samtidig hentes det stadig flere midler utenfra.

 • 16.09.2019
  Manglende bærekraft i kommunehelsetjenesten

  Mange av de nordnorske kommunene vil i 2035 ikke være i stand til å levere tilfredsstillende helsetjenester til befolkningen om ikke det tas grep allerede nå. Det sier direktør Finn Henry Hansen i Helse Nord RHF.

 • 13.09.2019
  Fastlegeordningen og nasjonal helse- og sykehusplan

  Fastlegeordning må styrkes i samspill med den øvrige lokale helsetjenesten nært der pasientene er. Derfor blir Nasjonal helse- og sykehusplan 2.0 viktig, skriver Lars Vorland i dette fredagsbrevet.

Fant du det du lette etter?