Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

To nye registre har fått nasjonal statushttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/to-nye-registre-har-fatt-nasjonal-statusTo nye registre har fått nasjonal statusNorsk Brannskaderegister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter med brannskader. ECT er en del av norsk psykiatrisk behandling og ECT-registeret skal kartlegge effekt, bivirkninger og egenopplevelse av å motta behandlingen. 20.05.2022 10:13:25
Vinneren av forbedringsprisen våren 2022 er kårethttps://helse-nord.no/nyheter/vinneren-av-forbedringsprisen-varen-2022-er-karetVinneren av forbedringsprisen våren 2022 er kåret«Komiteen har tildelt prisen og kr 200 000,- til Finnmarkssykehuset HF, hvor alle klinikker har vært involvert i forbedringsarbeidet Lokalt innsatsteam - gir resultater på ventetid og fristbrudd.»13.05.2022 07:00:06
Rapporteket – en viktig støttespiller til pandemiregisterethttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/rapporteket-en-viktig-stottespiller-til-pandemiregisteretRapporteket – en viktig støttespiller til pandemiregisteretGjennom hele pandemien har Rapporteket vært en viktig støttespiller til pandemiregisteret, og på den måten bidratt til at den norske befolkningen har fått oppdaterte tall om sykehusinnleggelser på grunn av covid-19. 12.05.2022 08:48:02
Forlenger leieavtalen for ambulansehelikopterbasenhttps://helse-nord.no/nyheter/forlenger-leieavtalen-for-ambulansehelikopterbasenForlenger leieavtalen for ambulansehelikopterbasenLuftambulansetjenesten HF har forlenget leieavtalen som i dag huser ambulansehelikopterbasen i Harstad fram til 1. juli 2024.06.05.2022 11:09:10
Tilbake til en ny hverdaghttps://helse-nord.no/her-og-daae/tilbake-til-en-ny-hverdagTilbake til en ny hverdag– Situasjonen i foretaksgruppen Helse Nord er alvorlig. Det gjelder flere områder, som bemanning, aktivitet og økonomi, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae. 05.05.2022 07:16:33
Nasjonal helseatlastenest med samling i Førdehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/nasjonal-helseatlastenest-med-samling-i-fordeNasjonal helseatlastenest med samling i Førde– Det var både nyttig og nødvendig med eit fysisk møte. SKDE held til i Tromsø, og under pandemien har vi treft kvarandre berre på Teams, seier Marte Bale som er leiar for atlastenesta i Helse Førde. 05.05.2022 07:12:17
Storstilt sivil-militær øvelse i Bodøhttps://helse-nord.no/nyheter/storstilt-sivil-militer-ovelse-i-bodoStorstilt sivil-militær øvelse i BodøSpesialisthelsetjenesten, Forsvaret, og flere sivile etater var med da det ble øvd på totalforsvaret under katastrofeøvelsen i Bodø. - Viktig og verdifull trening, sier både helsetjenesten og Forsvaret. 04.05.2022 13:35:33
Webinar 14. juni: Naturalistiske intervensjoner for små barn med autismehttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-tourettes-syndrom/webinar-14-juni-naturalistiske-intervensjoner-for-sma-barn-med-autismeWebinar 14. juni: Naturalistiske intervensjoner for små barn med autismeIntervensjoner for barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har gått fra å være svært strukturert og atferdsrettet til i større grad å rette fokus på barnets initiativ og spontanitet. 03.05.2022 12:05:17
— Helseatlas er en viktig kilde til kritisk vurdering av egen praksishttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/-helseatlas-er-en-viktig-kilde-til-kritisk-vurdering-av-egen-praksis— Helseatlas er en viktig kilde til kritisk vurdering av egen praksisDet er viktig å følge opp funnene som blir gjort av stor og uberettiget geografisk variasjon, og det er først og fremst et lederansvar — på alle nivå. 29.04.2022 11:21:57
Store forskjeller i oppfølging av pasienter med MS, Parkinson, migrene og epilepsihttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/store-forskjeller-i-oppfolging-av-pasienter-med-ms-parkinson-migrene-og-epilepsiStore forskjeller i oppfølging av pasienter med MS, Parkinson, migrene og epilepsiHvor du bor i landet kan ha noe å si for hvilken oppfølging du får om du har kroniske sykdommer som MS, Parkinson, migrene og epilepsi. 17 prosent av migrenepasienter fikk for eksempel botox-behandling i opptaksområdet Førde, sammenlign...29.04.2022 11:14:57
Nytt Regionalt brukerutvalghttps://helse-nord.no/nyheter/nytt-regionalt-brukerutvalgNytt Regionalt brukerutvalgHelse Nord har fått nytt Regionalt brukerutvalg. Se det nye brukerutvalget her. 26.04.2022 22:00:00
Invitasjon: Gruppelederkurs i PEGASUShttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-tourettes-syndrom/invitasjon-gruppelederkurs-i-pegasusInvitasjon: Gruppelederkurs i PEGASUSPEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering. 20.04.2022 11:08:28
Datainnbrudd i ambulanserhttps://helse-nord.no/nyheter/datainnbrudd-i-ambulanserDatainnbrudd i ambulanserDet er avdekket datainnbrudd i IKT-programvare som benyttes i ambulanser. Sykehusene i Helse Nord arbeider sammen for å kartlegge omfanget og har iverksatt tiltak.08.04.2022 11:55:46
Neste helseatlas omhandler kroniske sykdommerhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/neste-helseatlas-omhandler-kroniske-sykdommerNeste helseatlas omhandler kroniske sykdommerEt nytt helseatlas fra SKDE er under produksjon – det 12. i rekken. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med dette og andre helseatlas. 06.04.2022 11:06:46
Helse Nord RHF går ut av beredskaphttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-rhf-gar-ut-av-beredskapHelse Nord RHF går ut av beredskapHelse Nord RHF går ut av beredskap og over i normal drift. 01.04.2022 12:13:22
KPR-data gir nye analysemuligheterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/kpr-data-gir-nye-analysemuligheterKPR-data gir nye analysemuligheterSKDE har for første gang fått tilgang på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Dataene skal blant annet bidra til å gjøre helseatlasene enda bedre. 31.03.2022 08:51:36
Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvarhttps://helse-nord.no/nyheter/spesialisthelsetjenestens-rapport-om-samfunnsansvarSpesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvarSpesialisthelsetjenesten har lagt frem sin rapport for samfunnsansvar for 2021. Den viser at det gjøres mye godt arbeid, alt fra små lokale prosjekter til nasjonale satsinger. 28.03.2022 11:33:57
NevSom gir fra seg nasjonalt ansvar for Tourettes syndromhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-tourettes-syndrom/nevsom-gir-fra-seg-nasjonalt-ansvar-for-tourettes-syndromNevSom gir fra seg nasjonalt ansvar for Tourettes syndromRegionale enheter som skal bidra til kompetansebygging og kunnskapsformidling om Tourettes syndrom ble etablert i 2006. Siden den gang har både de regionale enhetene og det nasjonale kompetansesenteret NevSom jobbet for å spre kunnskap og k...25.03.2022 14:08:37
Slik er de nye styrene i helseforetakenehttps://helse-nord.no/nyheter/slik-er-de-nye-styrene-i-helseforetakeneSlik er de nye styrene i helseforetakeneStyret i Helse Nord RHF oppnevnte i møte 24. mars 2022 nye styrer i helseforetakene. 24.03.2022 15:00:24
Utbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenestenhttps://helse-nord.no/nyheter/utbruddsbakterien-funnet-i-engangs-vaskeklut-brukt-i-helsetjenestenUtbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenestenUtbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sykehus i Norge omfatter nå 240 pasienter. Oslo universitetssykehus (OUS) har påvist utbruddsbakterien i én pakke med ferdig fuktede engangs vaskekluter som ofte brukes til intensivpasienter i sykehus. 22.03.2022 08:03:07
Rekvisisjoner har ikke kommet fram til sykehusene i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/rekvisisjoner-har-ikke-kommet-fram-til-sykehusene-i-helse-nordRekvisisjoner har ikke kommet fram til sykehusene i Helse NordRøntgenrekvisisjoner for 264 pasienter i hele regionen ble ikke registrert som mottatt fra fastlegene til sykehusene.    21.03.2022 15:04:47
Endringer i styret i Helse Nord RHFhttps://helse-nord.no/nyheter/endringer-i-styret-i-helse-nord-rhfEndringer i styret i Helse Nord RHFStyret i Helse Nord RHF har tre ansattevalgte styremedlemmer. På grunn av at hvert kjønn skal være representert med minst en person, rykker Sturla Heitmann fra Finnmark opp og blir ordinært styremedlem. 21.03.2022 11:55:38
Sykehusene kan ta imot Ukraina-flyktningerhttps://helse-nord.no/nyheter/sykehusene-kan-ta-imot-ukraina-flyktningerSykehusene kan ta imot Ukraina-flyktningerSykehusene i Helse Nord vil ta imot flyktninger fra Ukraina som trenger spesialisthelsetjenester. 18.03.2022 12:02:34
Nytt nasjonalt kvalitetsregister innen alderspsykiatrihttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/nytt-nasjonalt-kvalitetsregister-innen-alderspsykiatriNytt nasjonalt kvalitetsregister innen alderspsykiatriDen nye statusen som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister gir muligheter for mer kunnskap, kvalitetsarbeid og forskning på eldre og psykiske lidelser, forteller faglig leder Marit Tveito. 11.03.2022 08:13:00
Anskaffer rehabiliteringstjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/anskaffer-rehabiliteringstjenesterAnskaffer rehabiliteringstjenesterHelse Nord RHF ønsker å informere relevante aktører i samfunnet om kunngjøring av anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i helseregion nord. 11.03.2022 08:00:22
Sametinget og Helse Nord styrker samarbeidethttps://helse-nord.no/nyheter/sametinget-og-helse-nord-styrker-samarbeidetSametinget og Helse Nord styrker samarbeidetSametinget og Helse Nord har i dag undertegnet en samarbeidsavtale som skal styrke medvirkningen i arbeidet med å videreutvikle helsetilbudet til den samiske befolkningen. 10.03.2022 09:47:56
Situasjonen i Ukrainahttps://helse-nord.no/nyheter/situasjonen-i-ukrainaSituasjonen i UkrainaDet er stort behov for hjelp og bistand i forbindelse med krigen i Ukraina. 03.03.2022 09:56:58
Utlysning av innovasjonsmidler 2022https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2022Utlysning av innovasjonsmidler 2022Helse Nord er særlig interessert i søknader på prosjekter som bidrar til bedre bruk av teknologi, reduserer variasjon og forbedrer pasientforløp, bidrar til bedre samhandlingsformer og som retter seg mot utvalgte pasientgrupper. 01.03.2022 09:03:09
Digitalt kurs i analyse av registerdatahttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/digitalt-kurs-i-analyse-av-registerdataDigitalt kurs i analyse av registerdataVil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre. 28.02.2022 10:03:54
Gjenopptar ordinær samkjøring i pasientreiserhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/gjenopptar-ordiner-samkjoring-i-pasientreiserGjenopptar ordinær samkjøring i pasientreiserPasientreiser gjenopptar ordinær samkjøring fra og med mandag 21. februar – med noen anbefalinger. 18.02.2022 11:00:35
Webinar om koordineringsordninger 2021https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/nasjonalt-nettverk-av-regionale-koordinerende-enheter/her-er-en-test-om-nrkeWebinar om koordineringsordninger 202118.02.2022 09:29:54
Knut Harald er Årets kollega 2021https://helse-nord.no/nyheter/knut-harald-er-arets-kollega-2021Knut Harald er Årets kollega 2021– Han er vår kaos-pilot! Uansett hvor travelt det er på jobb møter han kollegaer, pasienter og pårørende med et smil og positive ord, sier kollegene om Knut Harald Eriksen, sykepleieren i Finnmarkssykehuset, som er kåret til Årets kollega.15.02.2022 15:13:40
Gratulerer med dagen til den samiske befolkningenhttps://helse-nord.no/nyheter/gratulerer-med-dagen-til-den-samiske-befolkningenGratulerer med dagen til den samiske befolkningenLæhkoeh biejjine. Vuorbbe biejvijn. Lihkku beiviin! 06.02.2022 05:00:00
Oppdraget for 2022 gitt til helseforetakenehttps://helse-nord.no/nyheter/oppdraget-for-2022-gitt-til-helseforetakeneOppdraget for 2022 gitt til helseforetakeneDe seks helseforetakene i Helse Nord har fått overlevert oppdraget for 2022: Oppdragsdokumentet. 02.02.2022 15:21:19
Velg mellom tre parallellsesjonerhttps://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2022/velg-mellom-tre-parallellsesjonerVelg mellom tre parallellsesjonerUnder konferansen tilbyr vi tre spennende og lærerike digitale parallellsesjoner. Disse er satt opp på programmet onsdag 16. februar klokken 09.00 – 11.30. Du velger hvilken du vil delta på når du melder deg på. 02.02.2022 11:38:19
- Vi må lære av det som går godt, fremfor å bare lete etter feilhttps://helse-nord.no/nyheter/-vi-ma-lere-av-det-som-gar-godt-fremfor-a-bare-lete-etter-feil- Vi må lære av det som går godt, fremfor å bare lete etter feilDet er budskapet til britiske barneintensivlegen Dr. Adrian Plunkett. Han startet bevegelsen Learning from Excellence i 2014, etter selv å ha vært pasient. En av dem som har latt seg inspirere er overlege Marianne Nordhov ved UNN. Nå er beg...02.02.2022 10:52:23
– Vi må tenke nytt for å forebygge selvmordhttps://helse-nord.no/nyheter/-vi-ma-tenke-nytt-for-a-forebygge-selvmord– Vi må tenke nytt for å forebygge selvmordHalvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) det siste året før de døde. Hva kan spesialisthelsetjenesten gjøre for å forebygge flere...01.02.2022 11:52:35
Første møte for nyoppnevnt styrehttps://helse-nord.no/forste-mote-for-nyoppnevnt-styreFørste møte for nyoppnevnt styreNytt Helse Nord-styre har sitt første møte 2. februar. Se medlemmene i styret og sakslista til styremøtet. 27.01.2022 17:00:03
Pseudomonas funnet i flere sykehushttps://helse-nord.no/nyheter/pseudomonas-funnet-i-flere-sykehusPseudomonas funnet i flere sykehusFolkehelseinstituttet varsler om et pågående utbrudd med bakterien Pseudomonas aeruginosa i mer enn ti av landets sykehus. Det er nå meldt om smittetilfeller i tre av landets fire helseregioner.26.01.2022 23:00:00
Statusrapport 2021 for Medisinske kvalitetsregistrehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/statusrapport-2021-for-medisinske-kvalitetsregistreStatusrapport 2021 for Medisinske kvalitetsregistreStatusrapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2021. 24.01.2022 12:50:37
Nå tilbys alle gravide over 35 år NIPT og tidlig ultralydhttps://helse-nord.no/nyheter/na-tilbys-alle-gravide-over-35-ar-nipt-og-tidlig-ultralydNå tilbys alle gravide over 35 år NIPT og tidlig ultralydAldersgrensen for utvidet svangerskapsoppfølging er senket fra 38 til 35 år. Tilbudet er en oppfølging av et vedtak som ble gjort av Stortinget i 2020.14.01.2022 10:18:04
— Registrene innehar  enormt mye kunnskaphttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/forsker-ved-bruk-av-registerdata— Registrene innehar  enormt mye kunnskapLege Cato Kjærvik har i sin forskning avdekket uønsket variasjon innen hoftebruddsoperasjoner i Norge. Han benyttet data fra Nasjonalt hoftebruddregister og er full av lovord over hjelpen han fikk. 09.01.2022 23:00:00
Regional gruppe skal undersøke bakterieutbruddhttps://helse-nord.no/nyheter/regional-gruppe-skal-undersoke-bakterieutbruddRegional gruppe skal undersøke bakterieutbruddBakterien Pseudomonas aeruginosa er påvist hos pasienter ved tre sykehus i Helse Nord. En regional utbruddsgruppe skal kartlegge situasjonen. 23.12.2021 08:37:51
Håp selv i frossen jordhttps://helse-nord.no/her-og-daae/hap-selv-i-frossen-jordHåp selv i frossen jordDa regjeringen annonserte full gjenåpning av landet i slutten av september i år, var det ikke mange som så for seg nok en jul preget av smittesituasjon og usikkerhet. Men her står vi. Heldigvis ikke alene, men sammen.22.12.2021 12:44:15
Endret operasjonsteknikk ga færre blødninger og reinnleggelserhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/endret-operasjonsteknikk-ga-ferre-blodninger-og-reinnleggelserEndret operasjonsteknikk ga færre blødninger og reinnleggelserPasientene fikk færre store blødninger i etterkant av halsmandeloperasjoner da kirurgene endret teknikk. Antall pasienter som måtte legges inn igjen eller opereres på nytt, gikk dermed ned.  21.12.2021 13:47:59
Høring: Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-strategi-for-prehospitale-tjenester-i-helse-nordHøring: Strategi for prehospitale tjenester i Helse NordHelse Nord inviterer til åpen høring på strategi for prehospitale tjenester 2022–2025.20.12.2021 12:12:07
Ny innkjøpsmodell vil gi stor økonomisk og kvalitativ gevinsthttps://helse-nord.no/nyheter/ny-innkjopsmodell-vil-gi-stor-okonomisk-og-kvalitativ-gevinstNy innkjøpsmodell vil gi stor økonomisk og kvalitativ gevinstÅrlig brukes 5-6 milliarder kroner på kjøp av varer og tjenester i Helse Nord. Gjennom etablering av en styringsmodell, og på den måten legge til rette for økt samarbeid mellom helseforetakene, skal disse ressursene nå utnyttes langt mer effektivt.17.12.2021 07:54:30
Helse Nords forbedringspris til Nordlandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nords-forbedringspris-til-nordlandssykehusetHelse Nords forbedringspris til NordlandssykehusetPrisen på 200.000 kroner går til tildeles Nukleærmedisinsk enhet ved Nordlandssykehuset, diagnostisk klinikk for sitt arbeid med optimalisering av stråledose for kontroll av hjertefunksjon.14.12.2021 11:02:14
Går ned til grønt beredskapsnivåhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/gar-ned-til-gront-beredskapsnivaGår ned til grønt beredskapsnivåDet regionale helseforetaket, Helse Nord RHF, senker beredskapsnivået fra gult til grønt.10.12.2021 23:00:00
Meld deg på Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/meld-deg-pa-helsetjenesteforskningskonferansen-2022Meld deg på Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022Etter lang tid med koronarestriksjoner satses det igjen på en fullskala utgave av konferansen. På programmet står blant annet professor David Goodman, en av verdens ledende forskere innen geografisk variasjon.  03.12.2021 13:24:40


Fant du det du lette etter?