Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

Anbefaler en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvarhttps://helse-nord.no/nyheter/anbefaler-en-tredje-vaksinedose-til-pasienter-med-alvorlig-svekket-immunforsvarAnbefaler en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvarFolkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose covid-19 vaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar. 14.09.2021 10:32:04
Brukerne våre har kunnskap som vi trengerhttps://helse-nord.no/her-og-daae/brukerne-vare-har-kunnskap-som-vi-trengerBrukerne våre har kunnskap som vi trenger– Jeg lar meg stadig imponere av de dyktige brukerrepresentantene jeg møter, og jeg ser at de utgjør en forskjell i arbeid de deltar i, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, i dette blogginnlegget.10.09.2021 11:14:43
Fratrer fra styret i Helse Nord RHFhttps://helse-nord.no/nyheter/fratrer-fra-styret-i-helse-nord-rhfFratrer fra styret i Helse Nord RHFAnsatterepresentant i styret i Helse Nord RHF, Fredrik Sund, går ut av styret. Inn kommer vararepresentant Ann-Mari Jenssen. 01.09.2021 12:53:55
Nord universitet med historisk satsing på helsefaghttps://helse-nord.no/nyheter/nord-universitet-med-historisk-satsing-pa-helsefagNord universitet med historisk satsing på helsefagFlere studenter, økt kvalitet på utdanning og forskning, samt et kvantesprang i satsingen på velferdsteknologi. Nord universitet tar nå grep for en historisk styrking av helsefagene.26.08.2021 08:02:16
Frykter betalingsløsning gir mindre bruk av helsedatahttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/frykter-betalingslosning-gir-mindre-bruk-av-helsedataFrykter betalingsløsning gir mindre bruk av helsedataSKDE og flere andre aktører reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å ta betalt for tilgang til helsedata.  19.08.2021 13:09:16
Halvveis til mål med DIPS Arenahttps://helse-nord.no/fresk/halvveis-til-mal-med-dips-arenaHalvveis til mål med DIPS ArenaMed DIPS Arena innført i to av fire helseforetak puster vi lettet ut og går sommeren lyst i møte. Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har tatt i bruk DIPS Arena. Men hvordan har det egentlig gått og hva med resten? 07.07.2021 07:29:38
Covid-19, rehabiliteringstilbudhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/covid-19-rehabiliteringstilbudCovid-19, rehabiliteringstilbudNoen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne siden finner du nasjonale råd, e-læringskurs og informasjon rundt henvisning til rehabilitering i Helse Nord. 01.07.2021 22:00:00
Skulle rekruttere én psykologspesialist til Lofoten – fikk så gode søkere at vi tilsatte tohttps://helse-nord.no/nyheter/skulle-rekruttere-n-psykologspesialist-til-lofoten-fikk-sa-gode-sokere-at-vi-tilsatte-toSkulle rekruttere én psykologspesialist til Lofoten – fikk så gode søkere at vi tilsatte toDa Helse Nord RHF skulle rekruttere psykologspesialist til avtalehjemmel i Lofoten, dukket det opp to så gode søkere at begge ble tilsatt. Dermed får tilbudet på spesialisthelsetjenester fra psykologspesialist en betydelig kapasitetsøkning i regionen 25.06.2021 10:59:52
Går ut av grønt beredskapstrinnhttps://helse-nord.no/nyheter/gar-ut-av-gront-beredskapstrinnGår ut av grønt beredskapstrinnHelse Nord RHF har besluttet å gå ut av beredskapstrinn grønn, og over til normal drift.24.06.2021 11:04:25
Vi rigger oss for kunstig intelligenshttps://helse-nord.no/nyheter/vi-rigger-oss-for-kunstig-intelligensVi rigger oss for kunstig intelligensSom første regionale helseforetak skal Helse Nord RHF vedta en strategi for å ta i bruk kunstig intelligens. Vi har også åpnet et eget senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae. 16.06.2021 11:09:59
Arrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemienhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/arrangerer-webinar-om-erfaringer-fra-koronapandemienArrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemienHvordan har de regionale helseforetakene opprettholdt spesialisthelsetjenestetilbudet på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, nedstengning og gjenåpning?15.06.2021 10:52:23
Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF i 2021https://helse-nord.no/nyheter/disse-har-fatt-innovasjonsmidler-fra-helse-nord-rhf-i-2021Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF i 2021Seks prosjekter er til sammen tildelt 2.500.000 kroner i innovasjonsmidler for 2021.03.06.2021 08:30:15
Ny strategi for prehospitale tjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/ny-strategi-for-prehospitale-tjenesterNy strategi for prehospitale tjenesterDe akuttmedisinske tjenestene er en sentral del av det å sørge for gode og likeverdige helsetjenester for befolkningen, uansett hvor de bor. Snart kommer en ny strategi med standardisering og felles prosedyrer som nøkkelpunkter.02.06.2021 12:00:05
Over en milliard til forskning og innovasjon til pasientenes bestehttps://helse-nord.no/nyheter/over-en-milliard-til-forskning-og-innovasjon-til-pasientenes-besteOver en milliard til forskning og innovasjon til pasientenes besteI annerledesåret 2020 ble det forsket og gjort innovasjon for mer enn en milliard kroner i helseforetak landet over. Som tidligere år, går mest penger til kreftforskning.01.06.2021 15:17:40
Totalforsvaret satt på prøvehttps://helse-nord.no/nyheter/totalforsvaret-satt-pa-proveTotalforsvaret satt på prøve «Vi er så få i dette landet.» Dette har ikke forandret seg siden Nordahl Grieg skrev det i 1940. Sitatet er høyaktuelt. Norge rår over store områder som alle skal utvikles og forsvares like mye, dette gjelder også under en pandemi. 27.05.2021 13:44:06
Trenger du tolk?https://helse-nord.no/her-og-daae/trenger-du-tolkTrenger du tolk?- Trenger du samisk tolk, spør legen. – Nei, svarer pasienten. Pasienten har samisk som morsmål og trenger ikke tolk. Det er den ikke-samisktalende legen som trenger tolk. Samisk tolketjeneste er en for lite benyttet tjeneste, skriver adm....26.05.2021 11:13:20
Spørsmål om din timeavtale på sykehuset?https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sporsmal-om-din-timeavtale-pa-sykehusSpørsmål om din timeavtale på sykehuset?Du kan finne informasjon om timen din på helsenorge.no. Du kan også sende melding om timen din. Har du fått en videokonsultasjon på et sykehus, kan du starte videotimen fra helsenorge.no. 12.05.2021 12:48:00
Driftsproblemer med journalsystemet ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/driftsproblemer-med-journalsystemet-ved-nordlandssykehuset-og-helgelandssykehusetDriftsproblemer med journalsystemet ved Nordlandssykehuset og HelgelandssykehusetDet har i dag oppstått driftsproblemer ved overgang til nytt journalsystem (DIPS Arena) ved Nordlandssykehuset. Problemene har konsekvenser for bruken av systemet ved både Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.10.05.2021 12:23:42
«Vi har åpne dører for alle som trenger oss»https://helse-nord.no/her-og-daae/vi-har-apne-dorer-for-alle-som-trenger-oss«Vi har åpne dører for alle som trenger oss»Flere pasienter velger å utsette behandlinger fordi de er engstelig for smitte, og ikke ønsker å belaste et presset helsevesenet. Dette er viktige tilbakemeldinger, men til dere alle vil jeg bare si: Kom til oss.07.05.2021 09:34:16
Vinneren av Helse Nords forbedringspris våren 2021 er kårethttps://helse-nord.no/nyheter/vinneren-av-helse-nords-forbedringspris-varen-2021-er-karetVinneren av Helse Nords forbedringspris våren 2021 er kåretHeder, ære og 200 000 kroner går til Nordlandssykehuset og Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen.30.04.2021 10:19:52
«Store utfordringer løses best sammen»https://helse-nord.no/her-og-daae/store-utfordringer-loses-best-sammen«Store utfordringer løses best sammen»Koronakommisjonen konkluderer med at myndighetenes samlede håndtering av pandemien har vært god. Det er også min vurdering, men egen evaluering av håndteringen har vist oss at spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge kan bli enda bedre.27.04.2021 15:30:57
«Alle er enige om god hygiene på en operasjonsstue, men færre forstår behovet for hygienetiltak i det digitale rom»https://helse-nord.no/her-og-daae/alle-er-enige-om-god-hygiene-pa-en-operasjonsstue-men-ferre-forstar-behovet-for-hygienetiltak-i-det-digitale-rom«Alle er enige om god hygiene på en operasjonsstue, men færre forstår behovet for hygienetiltak i det digitale rom»Desinformasjon og konspirasjonsteorier, slik vi har sett under covid-19-pandemien, vil i ytterste konsekvens kunne utgjøre en betydelig trussel mot folkehelsen, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.23.04.2021 10:08:18
Spørsmål om pasientjournalen? Bruk digitale skjema på Helsenorgehttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sporsmal-om-pasientjournalen-bruk-digitale-skjema-pa-helsenorgeSpørsmål om pasientjournalen? Bruk digitale skjema på HelsenorgeNå kan du finne informasjon om de fleste dokumenter i din pasientjournal, også eldre dokumenter som du ikke har automatisk tilgang til. Ønsker du tilgang til disse eller har andre spørsmål om journalen, kan du fylle ut skjema på Helsenorge.  18.04.2021 20:08:07
Nytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EUhttps://helse-nord.no/nyheter/nytt-ambulansejetfly-i-tromso-i-regi-av-euNytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EULuftambulansetjenesten HF utvider avtalen med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS om å levere et jetfly som skal transportere alvorlig syke pasienter i Europa med høyrisikosmitte. 15.04.2021 08:58:57
Nye avtaler om kjøp av institusjonsplasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helse-nord.no/nyheter/nye-avtaler-om-kjop-av-institusjonsplasser-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbNye avtaler om kjøp av institusjonsplasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)Helse Nord RHF inngår nye avtaler med private institusjoner for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De nye avtalene har en økonomisk ramme på om lag 154 millioner kroner årlig.13.04.2021 08:18:43
Å ta vare på ungdommene våre, er å ta vare på fremtidenhttps://helse-nord.no/her-og-daae/a-ta-vare-pa-ungdommene-vare-er-a-ta-vare-pa-fremtidenÅ ta vare på ungdommene våre, er å ta vare på fremtidenPandemien har påvirket oss alle i løpet av det siste året, og særlig utfordrende er det at henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien har økt betraktelig, skriver Cecile Daae i denne utgaven av Her og Daae.26.03.2021 13:38:13
Flere vaksiner til Helse Nordhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/flere-vaksiner-til-helse-nordFlere vaksiner til Helse NordHelse Nord får flere vaksinedoser til ansatte i sykehusene. Også Svalbard får vaksiner. 21.03.2021 12:31:00
- Jeg er glad for å slippe en lang og smertefull reisehttps://helse-nord.no/nyheter/gode-erfaringer-med-digitale-konsultasjoner- Jeg er glad for å slippe en lang og smertefull reiseStadig flere pasienter i Helse Nord får tilbud om telefon- eller videokonsultasjoner med behandlerne i sykehusene. En av dem er Evy Signe Moen (69) som skal undersøke om hun trenger ny hofte. 17.03.2021 23:00:00
Ny tildeling av forskningsmidler for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-tildeling-av-forskningsmidler-for-2021Ny tildeling av forskningsmidler for 2021Helse Nord RHF har nå tildelt i overkant av 11,3 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021. Disse kommer i tillegg til tildelingen i november 2020.12.03.2021 11:57:19
«En god debatt skjerper engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte»https://helse-nord.no/her-og-daae/en-god-debatt-skjerper-engasjementet-og-viljen-til-a-utvikle-spesialisthelsetjenesten-pa-en-faglig-god-mate«En god debatt skjerper engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte»Vi skal utvikle helsetilbudet til hver enkelt pasient, vi skal sikre likeverdig tilgjengelighet til gode spesialisthelsetjenester for befolkningen, og vi skal ha en sunn økonomi. Mange av beslutningene våre skaper engasjement og debatt. På godt og vondt.11.03.2021 09:22:34
Helse Nord er godt representert i regjerings-oppnevnt utvalg som skal utrede kvinnehelsehttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-er-godt-representert-i-regjerings-oppnevnt-utvalg-som-skal-utrede-kvinnehelseHelse Nord er godt representert i regjerings-oppnevnt utvalg som skal utrede kvinnehelseFra Helse Nord er spesialrådgiver Tone Amundsen, barnelege Hans-Petter Fundingsrud, overlege Heidi Tiller og overlege Maja-Lisa Løchen oppnevnt. 08.03.2021 09:47:13
Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norgehttps://helse-nord.no/nyheter/ambulansefly-i-regi-av-eu-etableres-i-nord-norgeAmbulansefly i regi av EU etableres i Nord-NorgeEtableringen er en del av rescEU-ordningen og kan brukes til transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer mellom land i Europa. Når det ikke er på oppdrag for EU, skal flyet inngå i ordinær nasjonal luftambulansetjeneste.03.03.2021 13:36:55
Utlysning av innovasjonsmidler 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2021Utlysning av innovasjonsmidler 2021Helse Nord er særlig interessert i søknader på prosjekter som bidrar til bedre bruk av teknologi, reduserer variasjon og forbedrer pasientforløp, bidrar til bedre samhandlingsformer og som retter seg mot utvalgte pasientgrupper.02.03.2021 13:49:12
Blodberedskap først til Finnmarkhttps://helse-nord.no/nyheter/blodberedskap-forst-til-finnmarkBlodberedskap først til FinnmarkEn helt ny beredskapsordning skal etableres i Finnmark. Et lokalt blodgiverkorps vil gjøre det mulig for pasienter med livstruende blødning å få blodoverføring raskere. 02.03.2021 13:27:43
Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nordhttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-forsknings-og-innovasjonsstrategi-i-helse-nordNy forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse NordUtkast til ny forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021–2025 er nå sendt ut på høring med invitasjon til innspill og kommentarer.01.03.2021 12:06:53
- Pasientsikkerhetskonferansen ble en digital suksesshttps://helse-nord.no/her-og-daae/pasientsikkerhetskonferansen-ble-en-digital-suksess- Pasientsikkerhetskonferansen ble en digital suksessI forrige uke deltok jeg på den regionale pasientsikkerhetskonferansen sammen med nesten 1000 andre ansatte. Jeg ble både inspirert og berørt, skriver Cecilie Daae i ukens Her og Daae.25.02.2021 23:00:00
Advarer mot vaksinesvindelhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/advarer-mot-vaksinesvindelAdvarer mot vaksinesvindelNasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot vaksinesvindel. Ulike metoder kan tenkes brukt blant aktører som ønsker å profitere på situasjonen med pandemien. 22.02.2021 12:24:45
Ett år med pandemihttps://helse-nord.no/her-og-daae/ett-ar-med-pandemiEtt år med pandemiMitt første år i Helse Nord har handlet mye om håndteringen av covid-19-pandemien. Jeg har fått lære helsetjenesten og landsdel å kjenne i et tett samarbeid om å trygge helse og samfunn. Og vi har sammen plukket opp mange læringspunkter på veien. 19.02.2021 13:43:21
Nye pasientbrev kommer i 2021https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/nye-pasientbrev-kommer-i-2021Nye pasientbrev kommer i 2021Nye brev til pasientene er under innføring i Helse Nord. Brevene er både enklere og bedre, og de skal kunne sendes ut digitalt. 18.02.2021 13:44:51
Sissel er årets kollegahttps://helse-nord.no/nyheter/sissel-er-arets-kollegaSissel er årets kollega- Hun er en stor ressurs både for avdelinga og for hele sykehuset. Spesielt nå under pandemien. Hun er selve limet i avdelingen, sier kollegene om Sissel Pedersen, renholderen ved Nordlandssykehuset i Bodø som er kåret til Årets kollega i Helse Nord 2020.17.02.2021 13:48:15
Anbudskonkurranse om pasienttransporthttps://helse-nord.no/nyheter/anbudskonkurranse-om-pasienttransportAnbudskonkurranse om pasienttransportHelse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranser – Pasienttransport landeveis til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.09.02.2021 12:20:57
Forbedret testkapasitet ved UNN og Nordlandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/forbedret-testkapasitet-ved-unn-og-nordlandssykehusetForbedret testkapasitet ved UNN og NordlandssykehusetFlere ressurser kombinert med mer utstyr, gjør at testkapasiteten for å analysere koronaprøver øker ved både Nordlandssykehuset og UNN.19.01.2021 10:15:26
DIPS Arena i nord – nedtellingen har startethttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/dips-arena-i-nord-nedtellingen-har-startetDIPS Arena i nord – nedtellingen har startetEtter en forsiktig oppstart ved Longyearbyen sykehus i november 2020, ligger 2021 an til å bli det store innføringsåret for DIPS Arena i Helse Nord. Helgelandsykehuset nærmer seg startstreken. 18.01.2021 13:50:01
Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/webinar-helseatlas-for-kvalitet-for-nodvendige-helsetjenesterWebinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterMandag 18.januar lanseres Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Klokken 13.00 arrangerer SKDE webinar med presentasjon av det nye helseatlaset. Helse- og omsorgsminist...14.01.2021 23:00:00
Høie fikk samisk strategihttps://helse-nord.no/nyheter/hoie-fikk-samisk-strategiHøie fikk samisk strategiI en halvtime spekket med gode ord og høytid, fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt strategi for samiske helsetjenester. 13.01.2021 17:19:10
Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020https://helse-nord.no/nyheter/luftambulansetjenesten-leverte-hoy-beredskap-i-2020Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020 Til tross for en rekke utfordringer knyttet til koronapandemien leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i 2020.13.01.2021 14:25:26
UNN har tilstrekkelig analysekapasitethttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/unn-har-tilstrekkelig-analysekapasitetUNN har tilstrekkelig analysekapasitetDet er skapt inntrykk av at analyser av koronatester ved UNN vil bli vesentlig forsinket og at det vil få alvorlige konsekvenser. Dette er ikke riktig.  07.01.2021 20:14:01
Sykehusene starter vaksinering av helsepersonellhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-starter-vaksinering-av-helsepersonellSykehusene starter vaksinering av helsepersonellI uke 2 starter sykehusene i Helse Nord koronavaksinering av helsepersonell. 31.12.2020 11:08:36
Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/disse-prosjektene-far-forbedringsmidler-fra-helse-nord-for-2021Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021Helse Nord RHF lyste i høst ut forbedringsmidler som er ment som oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Sju prosjekter er tildelt midler.22.12.2020 14:50:58
Hvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?https://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/hvordan-ligger-vi-an-pa-veien-mot-n-journal-i-nordHvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?Etter et travelt år for alle involverte i arbeidet med å innføre felles journalsystemer ved sykehusene i nord, er det tid for et velfortjent lite pusterom. Nå er det ekstra viktig for oss å få takket alle for den formidable innsatsen. God jul!21.12.2020 13:59:46


Fant du det du lette etter?