Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

Høring: strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhethttps://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-strategi-for-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhetHøring: strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetHelse Nord RHF inviterer til åpen høring på strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Frist for å sende inn høringssvar er 6. september 2022. 09.08.2022 11:20:45
Nytt samarbeid styrker norsk helseberedskaphttps://helse-nord.no/nyheter/nytt-samarbeid-styrker-norsk-helseberedskapNytt samarbeid styrker norsk helseberedskapSaniteten i Forsvaret og spesialisthelsetjenesten møtes for å styrke helseberedskapen. 09.08.2022 09:02:04
Årsrapport fra SKDE 2021https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/arsrapport-fra-skde-2021Årsrapport fra SKDE 2021Kva gjer SKDE i løpet av eit år? Her kan du lesa oppsummeringa av aktivitetar, forsking og utvikling i 2021. 25.07.2022 08:20:20
Snart normal drift i røntgensystemene i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/snart-normal-drift-i-rontgensystemene-i-helse-nordSnart normal drift i røntgensystemene i Helse NordÅrsaken til forrige ukes problemer i røntgensystemene i Helse Nord ble raskt funnet. Det har likevel tatt tid å stabilisere løsningen, og for noen har det skapt utfordringer. 13.07.2022 13:34:54
Problemene med røntgensystemene i Helse Nord er løsthttps://helse-nord.no/nyheter/problemer-med-rontgensystemene-i-helse-nordProblemene med røntgensystemene i Helse Nord er løstHelse Nord IKT har klart å rette feilen gjennom natta. Produksjonen på sykehusene er på vei tilbake og systemene er oppe og går igjen. Det vil kunne oppleves ustabilitet i perioder.07.07.2022 22:00:00
Høring: Strategi for intensivmedisinhttps://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-strategi-for-intensivmedisinHøring: Strategi for intensivmedisinHelse Nord inviterer til åpen høring på strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022 - 2025. 04.07.2022 08:22:37
Helse Nord overvåker situasjonen nøyehttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-overvaker-situasjonen-noyeHelse Nord overvåker situasjonen nøyeFlere store norske virksomheter har det siste døgnet har vært utsatt for det man tror er et russisk cyberangrep. 29.06.2022 12:30:12
Lytter til brukerne når nye tjenester utvikleshttps://helse-nord.no/nyheter/lytter-til-brukerne-nar-nye-tjenester-utviklesLytter til brukerne når nye tjenester utviklesBrukernes behov er noe av det viktigste å ta hensyn til når nye digitale pasient- og samhandlingstjenester utvikles.27.06.2022 07:53:54
Felles satsning på miljø i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/felles-satsning-pa-miljo-i-helse-nordFelles satsning på miljø i Helse NordFra 1. juli vil felles ledelsessystem for miljø Helse Nord ta over, og de interne miljøhåndbøkene i hvert enkelt foretak vil bli faset ut. 24.06.2022 12:04:27
Harde prioriteringer i økonomisk langtidsplanhttps://helse-nord.no/nyheter/harde-prioriteringer-i-okonomisk-langtidsplanHarde prioriteringer i økonomisk langtidsplanHelse Nords økonomiske langtidsplan, med investeringsplan, er et resultat av harde prioriteringer. Det er penger til mye, men ikke på langt nær så mye som helseforetakene kunne ønsket seg. 22.06.2022 12:17:00
Folkehelseinstituttet anser Pseudomonasutbruddet som overhttps://helse-nord.no/nyheter/folkehelseinstituttet-anser-pseudomonasutbruddet-som-overFolkehelseinstituttet anser Pseudomonasutbruddet som overBasert på at smittekilden er fjernet og en raskt fallende kurve, anser Folkehelseinstituttet (FHI) Pseudomonasutbruddet som over. Utbruddet av bakterien kunne spores tilbake til ferdigfuktet engangs vaskekluter.17.06.2022 10:17:09
Sammen om medisinsk veiskillehttps://helse-nord.no/her-og-daae/sammen-om-medisinsk-veiskilleSammen om medisinsk veiskillePersontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, representerer et viktig veiskille i moderne medisin og tilbud til pasientene, skriver administrerende direktør Cecilie Daae.17.06.2022 07:35:03
Berlevåg er landets første kommune som er sertifisert i fullblodstransfusjonhttps://helse-nord.no/nyheter/berlevag-er-landets-forste-kommune-som-er-sertifisert-i-fullblodstransfusjonBerlevåg er landets første kommune som er sertifisert i fullblodstransfusjonBerlevåg er første kommune i Norge som er sertifisert for fullblodstransfusjon fra nødblodgivere i egen lokal vandrende blodbank.16.06.2022 07:05:16
Disputas om geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i helsetjenestenhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/disputas-om-geografiske-og-sosiookonomiske-forskjeller-i-helsetjenestenDisputas om geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i helsetjenestenHar pasientenes bosted, inntekt og utdanning noe å si for hvilken behandling de får i spesialisthelsetjenesten? Det er tema i Frank Olsens disputas 21. juni. Du kan følge den via strømming. 15.06.2022 09:15:13
Færre nakkeoperasjoner i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/ferre-nakkeoperasjoner-i-helse-nordFærre nakkeoperasjoner i Helse NordFærre pasienter med degenerative nakkelidelser ble operert i Helse Nord enn i resten av landet i årene 2014—18. Egendekningen viste imidlertid en positiv utvikling, ifølge en ny studie. 13.06.2022 07:24:42
Vi har vist hva vi kanhttps://helse-nord.no/her-og-daae/vi-har-vist-hva-vi-kanVi har vist hva vi kanVi i helsetjenesten i nord har vist at vi er gode og at vi får det til – både før og under pandemi. Derfor vil vi også klare å komme oss tilbake på rett kjøl. Arbeidet er i full gang. 08.06.2022 07:49:13
Åtte prosjekter er tildelt innovasjonsmidler fra Helse Nordhttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/atte-prosjekter-er-tildelt-innovasjonsmidler-fra-helse-nordÅtte prosjekter er tildelt innovasjonsmidler fra Helse NordÅtte innovasjonsprosjekt fra ulike helseforetak i regionen tildeles midler etter Helse Nords innovasjonsutlysning. 03.06.2022 10:37:58
Samarbeider om samfunnsutviklingen i nordhttps://helse-nord.no/nyheter/samarbeider-om-samfunnsutviklingen-i-nordSamarbeider om samfunnsutviklingen i nordFylkeskommunene og Helse Nord er store samfunnsaktører i Nord-Norge. Sammen ønsker de å bidra i samfunnsutviklingen i landsdelen. 01.06.2022 15:01:31
Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2022https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/apne-rehabiliteringsplasser-sommeren-2020Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2022Her finner du en oversikt over sommeråpne rehabiliteringsplasser i sykehusene og plasser for tidligrehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. 31.05.2022 22:00:00
To nye registre har fått nasjonal statushttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/to-nye-registre-har-fatt-nasjonal-statusTo nye registre har fått nasjonal statusNorsk Brannskaderegister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter med brannskader. ECT er en del av norsk psykiatrisk behandling og ECT-registeret skal kartlegge effekt, bivirkninger og egenopplevelse av å motta behandlingen. 20.05.2022 10:13:25
Vinneren av forbedringsprisen våren 2022 er kårethttps://helse-nord.no/nyheter/vinneren-av-forbedringsprisen-varen-2022-er-karetVinneren av forbedringsprisen våren 2022 er kåret«Komiteen har tildelt prisen og kr 200 000,- til Finnmarkssykehuset HF, hvor alle klinikker har vært involvert i forbedringsarbeidet Lokalt innsatsteam - gir resultater på ventetid og fristbrudd.»13.05.2022 07:00:06
Rapporteket – en viktig støttespiller til pandemiregisterethttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/rapporteket-en-viktig-stottespiller-til-pandemiregisteretRapporteket – en viktig støttespiller til pandemiregisteretGjennom hele pandemien har Rapporteket vært en viktig støttespiller til pandemiregisteret, og på den måten bidratt til at den norske befolkningen har fått oppdaterte tall om sykehusinnleggelser på grunn av covid-19. 12.05.2022 08:48:02
Forlenger leieavtalen for ambulansehelikopterbasenhttps://helse-nord.no/nyheter/forlenger-leieavtalen-for-ambulansehelikopterbasenForlenger leieavtalen for ambulansehelikopterbasenLuftambulansetjenesten HF har forlenget leieavtalen som i dag huser ambulansehelikopterbasen i Harstad fram til 1. juli 2024.06.05.2022 11:09:10
Tilbake til en ny hverdaghttps://helse-nord.no/her-og-daae/tilbake-til-en-ny-hverdagTilbake til en ny hverdag– Situasjonen i foretaksgruppen Helse Nord er alvorlig. Det gjelder flere områder, som bemanning, aktivitet og økonomi, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae. 05.05.2022 07:16:33
Nasjonal helseatlastenest med samling i Førdehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/nasjonal-helseatlastenest-med-samling-i-fordeNasjonal helseatlastenest med samling i Førde– Det var både nyttig og nødvendig med eit fysisk møte. SKDE held til i Tromsø, og under pandemien har vi treft kvarandre berre på Teams, seier Marte Bale som er leiar for atlastenesta i Helse Førde. 05.05.2022 07:12:17
Storstilt sivil-militær øvelse i Bodøhttps://helse-nord.no/nyheter/storstilt-sivil-militer-ovelse-i-bodoStorstilt sivil-militær øvelse i BodøSpesialisthelsetjenesten, Forsvaret, og flere sivile etater var med da det ble øvd på totalforsvaret under katastrofeøvelsen i Bodø. - Viktig og verdifull trening, sier både helsetjenesten og Forsvaret. 04.05.2022 13:35:33
— Helseatlas er en viktig kilde til kritisk vurdering av egen praksishttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/-helseatlas-er-en-viktig-kilde-til-kritisk-vurdering-av-egen-praksis— Helseatlas er en viktig kilde til kritisk vurdering av egen praksisDet er viktig å følge opp funnene som blir gjort av stor og uberettiget geografisk variasjon, og det er først og fremst et lederansvar — på alle nivå. 29.04.2022 11:21:57
Store forskjeller i oppfølging av pasienter med MS, Parkinson, migrene og epilepsihttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/store-forskjeller-i-oppfolging-av-pasienter-med-ms-parkinson-migrene-og-epilepsiStore forskjeller i oppfølging av pasienter med MS, Parkinson, migrene og epilepsiHvor du bor i landet kan ha noe å si for hvilken oppfølging du får om du har kroniske sykdommer som MS, Parkinson, migrene og epilepsi. 17 prosent av migrenepasienter fikk for eksempel botox-behandling i opptaksområdet Førde, sammenlign...29.04.2022 11:14:57
Nytt Regionalt brukerutvalghttps://helse-nord.no/nyheter/nytt-regionalt-brukerutvalgNytt Regionalt brukerutvalgHelse Nord har fått nytt Regionalt brukerutvalg. Se det nye brukerutvalget her. 26.04.2022 22:00:00
Datainnbrudd i ambulanserhttps://helse-nord.no/nyheter/datainnbrudd-i-ambulanserDatainnbrudd i ambulanserDet er avdekket datainnbrudd i IKT-programvare som benyttes i ambulanser. Sykehusene i Helse Nord arbeider sammen for å kartlegge omfanget og har iverksatt tiltak.08.04.2022 11:55:46
Neste helseatlas omhandler kroniske sykdommerhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/neste-helseatlas-omhandler-kroniske-sykdommerNeste helseatlas omhandler kroniske sykdommerEt nytt helseatlas fra SKDE er under produksjon – det 12. i rekken. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med dette og andre helseatlas. 06.04.2022 11:06:46
Helse Nord RHF går ut av beredskaphttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-rhf-gar-ut-av-beredskapHelse Nord RHF går ut av beredskapHelse Nord RHF går ut av beredskap og over i normal drift. 01.04.2022 12:13:22
KPR-data gir nye analysemuligheterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/kpr-data-gir-nye-analysemuligheterKPR-data gir nye analysemuligheterSKDE har for første gang fått tilgang på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Dataene skal blant annet bidra til å gjøre helseatlasene enda bedre. 31.03.2022 08:51:36
Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvarhttps://helse-nord.no/nyheter/spesialisthelsetjenestens-rapport-om-samfunnsansvarSpesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvarSpesialisthelsetjenesten har lagt frem sin rapport for samfunnsansvar for 2021. Den viser at det gjøres mye godt arbeid, alt fra små lokale prosjekter til nasjonale satsinger. 28.03.2022 11:33:57
Slik er de nye styrene i helseforetakenehttps://helse-nord.no/nyheter/slik-er-de-nye-styrene-i-helseforetakeneSlik er de nye styrene i helseforetakeneStyret i Helse Nord RHF oppnevnte i møte 24. mars 2022 nye styrer i helseforetakene. 24.03.2022 15:00:24
Utbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenestenhttps://helse-nord.no/nyheter/utbruddsbakterien-funnet-i-engangs-vaskeklut-brukt-i-helsetjenestenUtbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenestenUtbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sykehus i Norge omfatter nå 240 pasienter. Oslo universitetssykehus (OUS) har påvist utbruddsbakterien i én pakke med ferdig fuktede engangs vaskekluter som ofte brukes til intensivpasienter i sykehus. 22.03.2022 08:03:07
Rekvisisjoner har ikke kommet fram til sykehusene i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/rekvisisjoner-har-ikke-kommet-fram-til-sykehusene-i-helse-nordRekvisisjoner har ikke kommet fram til sykehusene i Helse NordRøntgenrekvisisjoner for 264 pasienter i hele regionen ble ikke registrert som mottatt fra fastlegene til sykehusene.    21.03.2022 15:04:47
Endringer i styret i Helse Nord RHFhttps://helse-nord.no/nyheter/endringer-i-styret-i-helse-nord-rhfEndringer i styret i Helse Nord RHFStyret i Helse Nord RHF har tre ansattevalgte styremedlemmer. På grunn av at hvert kjønn skal være representert med minst en person, rykker Sturla Heitmann fra Finnmark opp og blir ordinært styremedlem. 21.03.2022 11:55:38
Sykehusene kan ta imot Ukraina-flyktningerhttps://helse-nord.no/nyheter/sykehusene-kan-ta-imot-ukraina-flyktningerSykehusene kan ta imot Ukraina-flyktningerSykehusene i Helse Nord vil ta imot flyktninger fra Ukraina som trenger spesialisthelsetjenester. 18.03.2022 12:02:34
Nytt nasjonalt kvalitetsregister innen alderspsykiatrihttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/nytt-nasjonalt-kvalitetsregister-innen-alderspsykiatriNytt nasjonalt kvalitetsregister innen alderspsykiatriDen nye statusen som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister gir muligheter for mer kunnskap, kvalitetsarbeid og forskning på eldre og psykiske lidelser, forteller faglig leder Marit Tveito. 11.03.2022 08:13:00
Anskaffer rehabiliteringstjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/anskaffer-rehabiliteringstjenesterAnskaffer rehabiliteringstjenesterHelse Nord RHF ønsker å informere relevante aktører i samfunnet om kunngjøring av anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i helseregion nord. 11.03.2022 08:00:22
Sametinget og Helse Nord styrker samarbeidethttps://helse-nord.no/nyheter/sametinget-og-helse-nord-styrker-samarbeidetSametinget og Helse Nord styrker samarbeidetSametinget og Helse Nord har i dag undertegnet en samarbeidsavtale som skal styrke medvirkningen i arbeidet med å videreutvikle helsetilbudet til den samiske befolkningen. 10.03.2022 09:47:56
Situasjonen i Ukrainahttps://helse-nord.no/nyheter/situasjonen-i-ukrainaSituasjonen i UkrainaDet er stort behov for hjelp og bistand i forbindelse med krigen i Ukraina. 03.03.2022 09:56:58
Utlysning av innovasjonsmidler 2022https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2022Utlysning av innovasjonsmidler 2022Helse Nord er særlig interessert i søknader på prosjekter som bidrar til bedre bruk av teknologi, reduserer variasjon og forbedrer pasientforløp, bidrar til bedre samhandlingsformer og som retter seg mot utvalgte pasientgrupper. 01.03.2022 09:03:09
Digitalt kurs i analyse av registerdatahttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/digitalt-kurs-i-analyse-av-registerdataDigitalt kurs i analyse av registerdataVil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre. 28.02.2022 10:03:54
Gjenopptar ordinær samkjøring i pasientreiserhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/gjenopptar-ordiner-samkjoring-i-pasientreiserGjenopptar ordinær samkjøring i pasientreiserPasientreiser gjenopptar ordinær samkjøring fra og med mandag 21. februar – med noen anbefalinger. 18.02.2022 11:00:35
Webinar om koordineringsordninger 2021https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/nasjonalt-nettverk-av-regionale-koordinerende-enheter/her-er-en-test-om-nrkeWebinar om koordineringsordninger 202118.02.2022 09:29:54
Knut Harald er Årets kollega 2021https://helse-nord.no/nyheter/knut-harald-er-arets-kollega-2021Knut Harald er Årets kollega 2021– Han er vår kaos-pilot! Uansett hvor travelt det er på jobb møter han kollegaer, pasienter og pårørende med et smil og positive ord, sier kollegene om Knut Harald Eriksen, sykepleieren i Finnmarkssykehuset, som er kåret til Årets kollega.15.02.2022 15:13:40
Gratulerer med dagen til den samiske befolkningenhttps://helse-nord.no/nyheter/gratulerer-med-dagen-til-den-samiske-befolkningenGratulerer med dagen til den samiske befolkningenLæhkoeh biejjine. Vuorbbe biejvijn. Lihkku beiviin! 06.02.2022 05:00:00
Oppdraget for 2022 gitt til helseforetakenehttps://helse-nord.no/nyheter/oppdraget-for-2022-gitt-til-helseforetakeneOppdraget for 2022 gitt til helseforetakeneDe seks helseforetakene i Helse Nord har fått overlevert oppdraget for 2022: Oppdragsdokumentet. 02.02.2022 15:21:19


Fant du det du lette etter?