Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

Å ta vare på ungdommene våre, er å ta vare på fremtidenhttps://helse-nord.no/her-og-daae/a-ta-vare-pa-ungdommene-vare-er-a-ta-vare-pa-fremtidenÅ ta vare på ungdommene våre, er å ta vare på fremtidenPandemien har påvirket oss alle i løpet av det siste året, og særlig utfordrende er det at henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien har økt betraktelig, skriver Cecile Daae i denne utgaven av Her og Daae.26.03.2021 13:38:13
Flere vaksiner til Helse Nordhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/flere-vaksiner-til-helse-nordFlere vaksiner til Helse NordHelse Nord får flere vaksinedoser til ansatte i sykehusene. Også Svalbard får vaksiner. 21.03.2021 12:31:00
- Jeg er glad for å slippe en lang og smertefull reisehttps://helse-nord.no/nyheter/gode-erfaringer-med-digitale-konsultasjoner- Jeg er glad for å slippe en lang og smertefull reiseStadig flere pasienter i Helse Nord får tilbud om telefon- eller videokonsultasjoner med behandlerne i sykehusene. En av dem er Evy Signe Moen (69) som skal undersøke om hun trenger ny hofte. 17.03.2021 23:00:00
Ny tildeling av forskningsmidler for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-tildeling-av-forskningsmidler-for-2021Ny tildeling av forskningsmidler for 2021Helse Nord RHF har nå tildelt i overkant av 11,3 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021. Disse kommer i tillegg til tildelingen i november 2020.12.03.2021 11:57:19
«En god debatt skjerper engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte»https://helse-nord.no/her-og-daae/en-god-debatt-skjerper-engasjementet-og-viljen-til-a-utvikle-spesialisthelsetjenesten-pa-en-faglig-god-mate«En god debatt skjerper engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte»Vi skal utvikle helsetilbudet til hver enkelt pasient, vi skal sikre likeverdig tilgjengelighet til gode spesialisthelsetjenester for befolkningen, og vi skal ha en sunn økonomi. Mange av beslutningene våre skaper engasjement og debatt. På godt og vondt.11.03.2021 09:22:34
Helse Nord er godt representert i regjerings-oppnevnt utvalg som skal utrede kvinnehelsehttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-er-godt-representert-i-regjerings-oppnevnt-utvalg-som-skal-utrede-kvinnehelseHelse Nord er godt representert i regjerings-oppnevnt utvalg som skal utrede kvinnehelseFra Helse Nord er spesialrådgiver Tone Amundsen, barnelege Hans-Petter Fundingsrud, overlege Heidi Tiller og overlege Maja-Lisa Løchen oppnevnt. 08.03.2021 09:47:13
Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norgehttps://helse-nord.no/nyheter/ambulansefly-i-regi-av-eu-etableres-i-nord-norgeAmbulansefly i regi av EU etableres i Nord-NorgeEtableringen er en del av rescEU-ordningen og kan brukes til transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer mellom land i Europa. Når det ikke er på oppdrag for EU, skal flyet inngå i ordinær nasjonal luftambulansetjeneste.03.03.2021 13:36:55
Utlysning av innovasjonsmidler 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2021Utlysning av innovasjonsmidler 2021Helse Nord er særlig interessert i søknader på prosjekter som bidrar til bedre bruk av teknologi, reduserer variasjon og forbedrer pasientforløp, bidrar til bedre samhandlingsformer og som retter seg mot utvalgte pasientgrupper.02.03.2021 13:49:12
Blodberedskap først til Finnmarkhttps://helse-nord.no/nyheter/blodberedskap-forst-til-finnmarkBlodberedskap først til FinnmarkEn helt ny beredskapsordning skal etableres i Finnmark. Et lokalt blodgiverkorps vil gjøre det mulig for pasienter med livstruende blødning å få blodoverføring raskere. 02.03.2021 13:27:43
Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nordhttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-forsknings-og-innovasjonsstrategi-i-helse-nordNy forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse NordUtkast til ny forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021–2025 er nå sendt ut på høring med invitasjon til innspill og kommentarer.01.03.2021 12:06:53
- Pasientsikkerhetskonferansen ble en digital suksesshttps://helse-nord.no/her-og-daae/pasientsikkerhetskonferansen-ble-en-digital-suksess- Pasientsikkerhetskonferansen ble en digital suksessI forrige uke deltok jeg på den regionale pasientsikkerhetskonferansen sammen med nesten 1000 andre ansatte. Jeg ble både inspirert og berørt, skriver Cecilie Daae i ukens Her og Daae.25.02.2021 23:00:00
Advarer mot vaksinesvindelhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/advarer-mot-vaksinesvindelAdvarer mot vaksinesvindelNasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot vaksinesvindel. Ulike metoder kan tenkes brukt blant aktører som ønsker å profitere på situasjonen med pandemien. 22.02.2021 12:24:45
Ett år med pandemihttps://helse-nord.no/her-og-daae/ett-ar-med-pandemiEtt år med pandemiMitt første år i Helse Nord har handlet mye om håndteringen av covid-19-pandemien. Jeg har fått lære helsetjenesten og landsdel å kjenne i et tett samarbeid om å trygge helse og samfunn. Og vi har sammen plukket opp mange læringspunkter på veien. 19.02.2021 13:43:21
Nye pasientbrev kommer i 2021https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/nye-pasientbrev-kommer-i-2021Nye pasientbrev kommer i 2021Nye brev til pasientene er under innføring i Helse Nord. Brevene er både enklere og bedre, og de skal kunne sendes ut digitalt. 18.02.2021 13:44:51
Sissel er årets kollegahttps://helse-nord.no/nyheter/sissel-er-arets-kollegaSissel er årets kollega- Hun er en stor ressurs både for avdelinga og for hele sykehuset. Spesielt nå under pandemien. Hun er selve limet i avdelingen, sier kollegene om Sissel Pedersen, renholderen ved Nordlandssykehuset i Bodø som er kåret til Årets kollega i Helse Nord 2020.17.02.2021 13:48:15
Anbudskonkurranse om pasienttransporthttps://helse-nord.no/nyheter/anbudskonkurranse-om-pasienttransportAnbudskonkurranse om pasienttransportHelse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranser – Pasienttransport landeveis til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.09.02.2021 12:20:57
Utenlandsk personell – innreise, karantene og testhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/utenlandsk-personell-innreise-karantene-og-testUtenlandsk personell – innreise, karantene og testNår helseforetakene benytter utenlandsk personell må det først vurderes om vedkommende arbeidstaker kan unntas for gjeldende innreiserestriksjoner. 04.02.2021 17:12:18
Tiltak i Helse Nord for å hindre spredning av nye varianter av koronavirushttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/tiltak-i-sykehusene-for-a-hindre-mutert-koronavirusTiltak i Helse Nord for å hindre spredning av nye varianter av koronavirusHelseforetakene i Helse Nord innfører ekstra tiltak for å hindre smitte av det muterte koronaviruset. 25.01.2021 23:00:00
Forbedret testkapasitet ved UNN og Nordlandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/forbedret-testkapasitet-ved-unn-og-nordlandssykehusetForbedret testkapasitet ved UNN og NordlandssykehusetFlere ressurser kombinert med mer utstyr, gjør at testkapasiteten for å analysere koronaprøver øker ved både Nordlandssykehuset og UNN.19.01.2021 10:15:26
DIPS Arena i nord – nedtellingen har startethttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/dips-arena-i-nord-nedtellingen-har-startetDIPS Arena i nord – nedtellingen har startetEtter en forsiktig oppstart ved Longyearbyen sykehus i november 2020, ligger 2021 an til å bli det store innføringsåret for DIPS Arena i Helse Nord. Helgelandsykehuset nærmer seg startstreken. 18.01.2021 13:50:01
Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/webinar-helseatlas-for-kvalitet-for-nodvendige-helsetjenesterWebinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterMandag 18.januar lanseres Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Klokken 13.00 arrangerer SKDE webinar med presentasjon av det nye helseatlaset. Helse- og omsorgsminist...14.01.2021 23:00:00
Høie fikk samisk strategihttps://helse-nord.no/nyheter/hoie-fikk-samisk-strategiHøie fikk samisk strategiI en halvtime spekket med gode ord og høytid, fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt strategi for samiske helsetjenester. 13.01.2021 17:19:10
Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020https://helse-nord.no/nyheter/luftambulansetjenesten-leverte-hoy-beredskap-i-2020Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020 Til tross for en rekke utfordringer knyttet til koronapandemien leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i 2020.13.01.2021 14:25:26
Covid-19, rehabiliteringstilbudhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/covid-19-rehabiliteringstilbudCovid-19, rehabiliteringstilbudNoen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne siden finner du oppdatert informasjon rundt hvordan dette håndteres i Helse Nord. 08.01.2021 23:00:00
UNN har tilstrekkelig analysekapasitethttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/unn-har-tilstrekkelig-analysekapasitetUNN har tilstrekkelig analysekapasitetDet er skapt inntrykk av at analyser av koronatester ved UNN vil bli vesentlig forsinket og at det vil få alvorlige konsekvenser. Dette er ikke riktig.  07.01.2021 20:14:01
Sykehusene starter vaksinering av helsepersonellhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-starter-vaksinering-av-helsepersonellSykehusene starter vaksinering av helsepersonellI uke 2 starter sykehusene i Helse Nord koronavaksinering av helsepersonell. 31.12.2020 11:08:36
Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/disse-prosjektene-far-forbedringsmidler-fra-helse-nord-for-2021Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021Helse Nord RHF lyste i høst ut forbedringsmidler som er ment som oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Sju prosjekter er tildelt midler.22.12.2020 14:50:58
Hvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?https://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/hvordan-ligger-vi-an-pa-veien-mot-n-journal-i-nordHvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?Etter et travelt år for alle involverte i arbeidet med å innføre felles journalsystemer ved sykehusene i nord, er det tid for et velfortjent lite pusterom. Nå er det ekstra viktig for oss å få takket alle for den formidable innsatsen. God jul!21.12.2020 13:59:46
Konkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelserhttps://helse-nord.no/nyheter/konkurranse-helse-nord-rhf-skal-kjope-petct-undersokelserKonkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelserHelse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelser fra private leverandører.18.12.2020 13:22:31
Nå skal pasientene møtes med klart språkhttps://helse-nord.no/nyheter/na-skal-pasientene-motes-med-klart-sprakNå skal pasientene møtes med klart språkFor å unngå manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner som følge av for dårlig kommunikasjon fra sykehusene, innføres pasientbrev hvor klart språk skal sørge for at pasienten er best mulig forberedt før oppmøte.16.12.2020 13:50:49
IKT-sikkerheten må bli bedrehttps://helse-nord.no/nyheter/ikt-sikkerheten-ma-bli-bedreIKT-sikkerheten må bli bedreRiksrevisjonen har undersøkt IKT-sikkerheten i helseforetakene. Konkusjonen er at informasjonssikkerheten må bli bedre. 15.12.2020 14:50:37
I stor grad sikret smittevernutstyr ut 2021https://helse-nord.no/nyheter/i-stor-grad-sikret-smittevernutstyr-ut-2021I stor grad sikret smittevernutstyr ut 2021Den store og utfordrende jobben som er gjort for å sikre nok smittevernutstyr, gjør at noe av utstyret ser annerledes ut enn det vi er vant med fra før. Det betyr ikke at utstyret ikke har gjennomgått den samme grundige testingen som tidligere.15.12.2020 13:53:31
Sykehusjournalen blir tilgjengelig i kjernejournalhttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sykehusjournalen-blir-tilgjengelig-i-kjernejournalSykehusjournalen blir tilgjengelig i kjernejournal16. desember starter Helse Nord utprøvingen av en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter fra pasientjournalen via kjernejournal. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp.13.12.2020 23:00:00
Dilemmaer i koronaens århttps://helse-nord.no/her-og-daae/dilemmaer-i-koronaens-arDilemmaer i koronaens årPandemiåret 2020 har vært en prøvelse for mange. Vi opplever alle å måtte gi avkall på mye som tidligere var en helt vanlig del av hverdagen, skriver Cecilie Daae i denne ukens Her og Daae.08.12.2020 09:40:23
Disse er tildelt forskningsmidler for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/disse-er-tildelt-forskningsmidler-for-2021Disse er tildelt forskningsmidler for 2021Helse Nord har tildelt 106,6 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021 etter utlysning i juni. 02.12.2020 15:08:19
Hvorfor skiller Helse Nord seg fra andre?https://helse-nord.no/her-og-daae/hvorfor-skiller-helse-nord-seg-fra-andreHvorfor skiller Helse Nord seg fra andre?Jeg vil gjerne bidra til å øke forståelsen for hvorfor konsekvensene av covid-19-beredskapen arter seg på en annen måte i Helse Nord enn andre steder, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae. 28.11.2020 15:50:12
Støtter stor nasjonal studie innen kreftbehandling med 50 millioner kronerhttps://helse-nord.no/nyheter/stotter-stor-nasjonal-studie-innen-kreftbehandling-med-50-millioner-kronerStøtter stor nasjonal studie innen kreftbehandling med 50 millioner kronerTildelingen fra direktørene i de regionale helseforetakene innebærer at studien til IMPRESS-Norway nå kan starte opp i løpet av første halvår 2021.24.11.2020 10:06:22
134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinhttps://helse-nord.no/nyheter/134-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-og-persontilpasset-medisin134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinSyv prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).23.11.2020 14:32:59
Etablerer permanent ambulansehelikopter i Kirkeneshttps://helse-nord.no/nyheter/etablerer-permanent-ambulansehelikopter-i-kirkenesEtablerer permanent ambulansehelikopter i KirkenesLuftambulansetjenesten har inngått kontrakt med Norsk Luftambulanse om å drifte den permanente ambulansehelikopterbasen i Kirkenes. 17.11.2020 07:22:57
Sykehusene har flere intensivplasserhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-har-flere-intensivplasserSykehusene har flere intensivplasserAlle sykehusene i Helse Nord kan øke antall intensivplasser hvis det blir behov for mange flere covid-19-sykehusinnleggelser. 08.11.2020 23:00:00
«Vi er bedre forberedt»https://helse-nord.no/her-og-daae/vi-er-bedre-forberedt«Vi er bedre forberedt»- Smittesituasjonen i landsdelen bekymrer oss, men samtidig er vi bedre forberedt enn vi var i mars, sier adm. dir, i Helse Nord RHF, Cecilie Daae06.11.2020 12:58:18
Offisiell åpning av regionalt beredskapslager i Harstadhttps://helse-nord.no/nyheter/offisiell-apning-av-regionalt-beredskapslager-i-harstadOffisiell åpning av regionalt beredskapslager i Harstad5. november 2020, er det offisiell åpning av regionalt beredskapslager for smittevernutstyr. Etter å ha hatt stor nytte av Brings kompetanse og fasiliteter i Bjerkvik, etablerer man seg i egne lokaler i tilknytning til UNNs forsyningsmiljø i Harstad. 05.11.2020 07:18:36
Økt satsing på livsviktige ferdigheterhttps://helse-nord.no/nyheter/okt-satsing-pa-livsviktige-ferdigheterØkt satsing på livsviktige ferdigheterSimulering og ferdighetstrening er avgjørende for både opplæring og utvikling av kritisk helsepersonell. Samtidig bidrar det til bedre kvalitet i behandlingen og økt pasientsikkerhet. Nå investeres det ytterligere i tilbudet både ved UNN og...29.10.2020 07:32:13
Ny interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistrehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/ny-interaktiv-nettside-med-resultater-fra-skdeNy interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistreFor å gjøre det enkelt har SKDE samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på ett sted. På nettsiden kan du velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus. 28.10.2020 13:08:52
Helse Nord er forberedt på å fly flere pasienterhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/helse-nord-er-forberedt-pa-a-fly-flere-pasienterHelse Nord er forberedt på å fly flere pasienterNord-Norge ruster seg til å transportere flere pasienter i landsdelen, eller ut av landsdelen om nødvendig. – Jeg vil forsikre alle pasienter om at vi legger ned en stor innsats i å ha stor nok transportkapasitet, sier administrerende direk...25.10.2020 17:36:00
Flere ambulansefly til Finnmarkhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/flere-ambulansefly-til-finnmarkFlere ambulansefly til FinnmarkFlere ekstra ambulansefly kommer nå til Finnmark for å være i beredskap for å transportere pasienter. Smittesituasjonen i Finnmark er fortsatt uoversiktlig, og Helse Nord, sammen med helseforetakene, sørger for å være best mulig forberedt.20.10.2020 22:00:00
Disse innovasjonsprosjektene er tildelt midler fra Helse Nordhttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/disse-innovasjonsprosjektene-er-tildelt-midler-fra-helse-nordDisse innovasjonsprosjektene er tildelt midler fra Helse NordSeks prosjekter av i alt 19 søkere får støtte for 2020.18.10.2020 19:35:57
Hever beredskapen til gulhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/hever-beredskapen-til-gulHever beredskapen til gulHelse Nord RHF hever beredskapsnivået fra grønt til gult.17.10.2020 16:17:21
Hele regionen hjelper Finnmarkssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/hele-regionen-hjelper-finnmarkssykehusetHele regionen hjelper FinnmarkssykehusetHele helseregionen Helse Nord stiller opp når Finnmarkssykehuset trenger hjelp etter at flere ansatte i sykehuset er smittet av korona og mange må i karantene. Helsepersonell fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN skal til Hamme...15.10.2020 22:00:00
Derfor er det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgienhttps://helse-nord.no/nyheter/derfor-er-det-nodvendig-midlertidig-a-flytte-tarmkreftkirurgienDerfor er det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgienHensynet til et forutsigbart og tydelig kreftkirurgitilbud på Helgeland gjorde det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset, skriver administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.15.10.2020 14:28:17


Fant du det du lette etter?