Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2023https://helse-nord.no/nyheter/disse-far-helse-nords-forskningsmidler-for-2023Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2023Helse Nord har tildelt nærmere 100 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2023 etter utlysning i juni.02.12.2022 12:33:24
«Det er ikke penger som er hovedproblemet til Helse Nord»https://helse-nord.no/nyheter/det-er-ikke-penger-som-er-hovedproblemet-til-helse-nord«Det er ikke penger som er hovedproblemet til Helse Nord»En erkjennelse av at noe må gjøres med måten spesialisthelsetjenesten drives, og det at hun var ønsket i jobben, gjorde at Marit Lind etter nøye overveielse takket ja til jobben som konstituert adm. direktør. 1. desember var hun på plass.01.12.2022 13:02:41
De nominerte til årets kollega:https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023/hvem-fortjener-a-bli-arets-kollega-2022/de-nominerte-til-arets-kollegaDe nominerte til årets kollega:Her finner du en oversikt over de nominerte til Årets kollega i Helse Nord 2022. Hvem som vinner, blir offentliggjort under Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse som arrangeres digitalt 15. februar 2023. 01.12.2022 09:52:26
Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023https://helse-nord.no/nyheter/velkommen-til-helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. februar. Konferansen gjennomføres digitalt og er gratis for alle ansatte i foretakene i Helse Nord. Tema for konferansen er psykologisk trygghet. 01.12.2022 08:35:14
Ny anbudskonkurranse for pasientreiser landeveishttps://helse-nord.no/nyheter/ny-anbudskonkurranse-for-pasientreiser-landeveisNy anbudskonkurranse for pasientreiser landeveisSykehusinnkjøp HF har på vegne av Helse Nord RHF kunngjort fire anbudskonkurranser for pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord. 28.11.2022 11:43:10
Sykehusene får 2,5 milliarder kroner ekstra av regjeringenhttps://helse-nord.no/nyheter/sykehusene-far-25-milliarder-kroner-ekstra-av-regjeringenSykehusene får 2,5 milliarder kroner ekstra av regjeringenI regjeringens nysaldering for statsbudsjettet i 2022 foreslås det å øke sykehusenes budsjett med 2,5 milliarder kroner, hvorav Helse Nord får 317 millioner kroner. 25.11.2022 12:41:35
Spiseforstyrrelser på timeplanenhttps://helse-nord.no/nyheter/spiseforstyrrelser-pa-timeplanenSpiseforstyrrelser på timeplanenHelsepersonell skal nå på den digitale skolebenken. Mer kompetanse om spiseforstyrrelser er målet. Fagkrefter fra hele landet har jobbet sammen om å utvikle et nytt felles grunnkurs. 25.11.2022 12:27:19
Fikk forskningsprisen for forskning på bivirkninger ved vaksinehttps://helse-nord.no/nyheter/fikk-forskningsprisen-for-forskning-pa-bivirkninger-ved-vaksineFikk forskningsprisen for forskning på bivirkninger ved vaksineDa flere i utgangspunktet friske, unge mennesker plutselig ble alvorlig syke etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, satte forskere ved UNN i gang en utredning som fikk stor oppmerksomhet, også internasjonalt. 23.11.2022 14:40:47
Marit Lind konstitueres som adm. direktørhttps://helse-nord.no/nyheter/marit-lind-konstitueres-som-adm-direktorMarit Lind konstitueres som adm. direktørStyret i Helse Nord RHF har konstituert Marit Lind som administrerende direktør i Helse Nord RHF. 23.11.2022 08:53:56
Påmeldingsfrist for kurs i analyse av registerdatahttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/pameldingsfrist-for-kurs-i-analyse-av-registerdataPåmeldingsfrist for kurs i analyse av registerdataI mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning. Dersom du er ekstern student og vil ta eksamen i emnet må du huske søknadsfristen 1. desember. 18.11.2022 09:33:19
Hvem fortjener å bli Årets kollega 2022?https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023/hvem-fortjener-a-bli-arets-kollega-2022Hvem fortjener å bli Årets kollega 2022?Har du en kollega som betyr ekstra mye for arbeidsmiljøet? Da kan du nå nominere hen til Helse Nord-prisen Årets kollega 2022. 15.11.2022 14:22:30
Fikk i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/fikk-i-oppdrag-a-vurdere-funksjons-og-oppgavedelingen-i-helse-nordFikk i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i Helse NordStyret i Helse Nord RHF er bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Oppdraget kom i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. 09.11.2022 17:00:05
Dette forkorter livet til hoftebruddspasienterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/dette-forkorter-livet-til-hoftebruddspasienterDette forkorter livet til hoftebruddspasienterEldre pasienter har økt dødelighet etter et hoftebrudd, men de med høy inntekt lever i snitt bortimot to år lenger enn de med lav inntekt. — Overraskende store forskjeller i levetid, mener forskeren bak studien. 09.11.2022 07:17:37
Dette kan vi gjere for å motverke geografisk variasjonhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/dette-kan-vi-gjere-for-a-motverke-geografisk-variasjonDette kan vi gjere for å motverke geografisk variasjonDet er ingen automatikk i at jo meir pengar ein brukar på helsetilbod, dess betre og meir likeverdig behandling får pasientane. Da professor David Goodman vitja Tromsø held han foredrag om kvifor det er slik og kva ein kan gjere med det. 07.11.2022 09:42:18
Nye avtaler for habilitering og rehabilitering - oppheving av tildelinghttps://helse-nord.no/nyheter/nye-avtaler-for-rehabilitering-og-habiliteringNye avtaler for habilitering og rehabilitering - oppheving av tildelingHelse Nord RHF publiserte tildelingsbeslutningen på nye avtaler den 4.11.22. Oppdragsgiver er etter henvendelser gjort oppmerksom på, og ser nå, at deler av evalueringen bygger på feil grunnlag. 04.11.2022 09:06:36
Søk om brukermidlerhttps://helse-nord.no/nyheter/sok-om-brukermidlerSøk om brukermidlerNå kan din pasient- eller pårørendeorganisasjon søke om tilskudd fra Helse Nord for 2023. Søknadsfristen er 9. desember. 01.11.2022 23:00:00
Endometriosepasienter får fremdeles ulikt tilbud https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/endometriosepasienter-far-fremdeles-ulikt-tilbudEndometriosepasienter får fremdeles ulikt tilbud Hvor du bor kan avgjøre hvor sannsynlig det er at du får operasjon for endometriose. Tall for 2019–21 viser at det fortsatt er stor geografisk variasjon i bruk av inngrep for endometriose i Norge. 31.10.2022 12:16:21
Helse Nord-direktøren går avhttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-direktoren-gar-avHelse Nord-direktøren går avAdministrerende direktør Cecilie Daae går av som øverste leder i Helse Nord RHF. 31.10.2022 09:49:26
Disse kan få vaksine mot apekopperhttps://helse-nord.no/nyheter/disse-kan-fa-vaksine-mot-apekopperDisse kan få vaksine mot apekopperI Helse Nord vil forebyggende vaksinasjon mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 21.10.2022 10:32:36
Helse Nord på vei mot 2038https://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-pa-vei-mot-2038Helse Nord på vei mot 2038Hvor er du om 16 år? Hva gjør du og hvordan lever du? Når vi i Helse Nord utarbeider vår regionale utviklingsplan skal vi forsøke å se inn i krystallkula, og prøve å ta høyde for hvordan helselandskapet ser ut om 16 år. Og det ønsker vi hjelp til.18.10.2022 07:10:23
Regionalt team skal bistå til nødvendige endringerhttps://helse-nord.no/nyheter/regionalt-team-skal-bista-til-nodvendige-endringerRegionalt team skal bistå til nødvendige endringerDet regionale helseforetaket har etablert et dedikert team som skal bistå i det omfattende omstillingsarbeidet som er nødvendig i foretaksgruppen. Mandatet til teamet er vedtatt. 12.10.2022 18:37:33
Alta kommune er sertifisert for fullblodstransfusjonhttps://helse-nord.no/nyheter/alta-kommune-er-sertifisert-for-fullblodstransfusjonAlta kommune er sertifisert for fullblodstransfusjonNå har også Alta en vandrende blodbank med sertisert personell som kan tappe og overføre blod til pasienter for å redde liv. 12.10.2022 08:22:02
Stor sosial ulikhet i behandling av hjerteflimmerhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/stor-sosial-ulikhet-i-behandling-av-hjerteflimmerStor sosial ulikhet i behandling av hjerteflimmerEr du mann og har høy utdanning og høy inntekt? Da har du større sjans til å få den antatt mest effektive behandlingen dersom du lider av hjerteflimmer. 11.10.2022 07:35:23
Forsknings- og innovasjonskonferansen er avlysthttps://helse-nord.no/nyheter/forsknings-og-innovasjonskonferansen-er-avlystForsknings- og innovasjonskonferansen er avlystDen regionale forsknings- og innovasjonskonferansen som skulle vært arrangert i Bodø 3.-4. november må dessverre avlyses.05.10.2022 10:01:29
Høring: Regional utviklingsplan 2023–2038https://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-regional-utviklingsplan-2023-2038Høring: Regional utviklingsplan 2023–2038Regional utviklingsplan er det regionale helseforetakets øverste strategiske dokument som viser hvordan foretaksgruppen - Helse Nord – skal utvikle sin virksomhet frem mot 2038. 30.09.2022 10:49:28
Marie Dahlskjær (28) fikk Helse Nords brukerpris for 2022https://helse-nord.no/nyheter/marie-dahlskjer-28-fikk-helse-nords-brukerpris-for-2022Marie Dahlskjær (28) fikk Helse Nords brukerpris for 2022Marie Dahlskjær fra Bodø har til tross for sin unge alder bidratt med brukermedvirkning i lang tid og på mange ulike arenaer. 23.09.2022 08:21:02
Veien fremover for Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/veien-fremover-for-helse-nordVeien fremover for Helse NordKRONIKK: «Sammen om helse i nord» er veien som fører oss ut av krisen vi står i nå. Les kronikk fra direktørene i foretaksgruppen Helse Nord. 19.09.2022 11:00:00
Besøk fra Grønlandhttps://helse-nord.no/nyheter/storfint-besok-fra-gronlandBesøk fra GrønlandRekruttering, helsetjenester i periferien og telemedisin sto på agendaen da Helse Nord fikk besøk av Grønlands Departement for sundhet.  18.09.2022 22:00:00
Tre nye registre med nasjonal statushttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/tre-nye-registre-med-nasjonal-statusTre nye registre med nasjonal statusRegistrene skal sørge for at pasienter med ALS, alvorlige primære hodepiner og barn med hørselstap skal få faglig tilfredsstillende og likeverdig behandling uansett bosted og sosial status. 13.09.2022 07:47:42
Møt kolleger og presenter din forskninghttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/mot-kolleger-og-presenter-din-forskningMøt kolleger og presenter din forskningFå med deg spennende foredrag og presentasjoner på årets Helsetjenesteforskningskonferanse. Frist for påmelding er 10. oktober. 07.09.2022 09:57:21
Høring: Revidert regional kreftplan og delstrategi for krefthttps://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-revidert-regional-kreftplan-og-delstrategi-for-kreftHøring: Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreftHelse Nord har hatt på høring revidert regional kreftplan og regional delstrategi for kreft 2022-2026.30.08.2022 10:17:11
Nye investeringer må utsetteshttps://helse-nord.no/nyheter/nye-investeringer-ma-utsettesNye investeringer må utsettesStyret i Helse Nord RHF har vedtatt ikke å iverksette nye større investeringer og å utsette lånesøknader til nye byggeprosjekter. Hva betyr det? Les svar fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen. 24.08.2022 13:50:34
Statsråden traff blink på Arendalsukahttps://helse-nord.no/nyheter/statsraden-traff-blink-pa-arendalsukaStatsråden traff blink på ArendalsukaHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) leverte til tjue i stil da hun tappet blod av prosjektleder Bent-Ove Jamtli i Prosjekt blodberedskap under Arendalsuka.17.08.2022 14:03:30
Nominér din kandidathttps://helse-nord.no/nyheter/nominr-din-kandidatNominér din kandidatRegionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviterer deg til å nominere personer og/eller organisasjoner som har bidratt til å fremme brukernes interesser i helsetjenesten. 12.08.2022 12:33:27
Høring: strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhethttps://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-strategi-for-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhetHøring: strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetHelse Nord RHF inviterer til åpen høring på strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Frist for å sende inn høringssvar er 18. september 2022.09.08.2022 11:20:45
Nytt samarbeid styrker norsk helseberedskaphttps://helse-nord.no/nyheter/nytt-samarbeid-styrker-norsk-helseberedskapNytt samarbeid styrker norsk helseberedskapSaniteten i Forsvaret og spesialisthelsetjenesten møtes for å styrke helseberedskapen. 09.08.2022 09:02:04
Årsrapport fra SKDE 2021https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/arsrapport-fra-skde-2021Årsrapport fra SKDE 2021Kva gjer SKDE i løpet av eit år? Her kan du lesa oppsummeringa av aktivitetar, forsking og utvikling i 2021. 25.07.2022 08:20:20
Snart normal drift i røntgensystemene i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/snart-normal-drift-i-rontgensystemene-i-helse-nordSnart normal drift i røntgensystemene i Helse NordÅrsaken til forrige ukes problemer i røntgensystemene i Helse Nord ble raskt funnet. Det har likevel tatt tid å stabilisere løsningen, og for noen har det skapt utfordringer. 13.07.2022 13:34:54
Problemene med røntgensystemene i Helse Nord er løsthttps://helse-nord.no/nyheter/problemer-med-rontgensystemene-i-helse-nordProblemene med røntgensystemene i Helse Nord er løstHelse Nord IKT har klart å rette feilen gjennom natta. Produksjonen på sykehusene er på vei tilbake og systemene er oppe og går igjen. Det vil kunne oppleves ustabilitet i perioder.07.07.2022 22:00:00
Høring: Strategi for intensivmedisinhttps://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-strategi-for-intensivmedisinHøring: Strategi for intensivmedisinHelse Nord har hatt på høring strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022–2025. 04.07.2022 08:22:37
Helse Nord overvåker situasjonen nøyehttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-overvaker-situasjonen-noyeHelse Nord overvåker situasjonen nøyeFlere store norske virksomheter har det siste døgnet har vært utsatt for det man tror er et russisk cyberangrep. 29.06.2022 12:30:12
Lytter til brukerne når nye tjenester utvikleshttps://helse-nord.no/nyheter/lytter-til-brukerne-nar-nye-tjenester-utviklesLytter til brukerne når nye tjenester utviklesBrukernes behov er noe av det viktigste å ta hensyn til når nye digitale pasient- og samhandlingstjenester utvikles.27.06.2022 07:53:54
Felles satsning på miljø i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/felles-satsning-pa-miljo-i-helse-nordFelles satsning på miljø i Helse NordFra 1. juli vil felles ledelsessystem for miljø Helse Nord ta over, og de interne miljøhåndbøkene i hvert enkelt foretak vil bli faset ut. 24.06.2022 12:04:27
Harde prioriteringer i økonomisk langtidsplanhttps://helse-nord.no/nyheter/harde-prioriteringer-i-okonomisk-langtidsplanHarde prioriteringer i økonomisk langtidsplanHelse Nords økonomiske langtidsplan, med investeringsplan, er et resultat av harde prioriteringer. Det er penger til mye, men ikke på langt nær så mye som helseforetakene kunne ønsket seg. 22.06.2022 12:17:00
Folkehelseinstituttet anser Pseudomonasutbruddet som overhttps://helse-nord.no/nyheter/folkehelseinstituttet-anser-pseudomonasutbruddet-som-overFolkehelseinstituttet anser Pseudomonasutbruddet som overBasert på at smittekilden er fjernet og en raskt fallende kurve, anser Folkehelseinstituttet (FHI) Pseudomonasutbruddet som over. Utbruddet av bakterien kunne spores tilbake til ferdigfuktet engangs vaskekluter.17.06.2022 10:17:09
Sammen om medisinsk veiskillehttps://helse-nord.no/her-og-daae/sammen-om-medisinsk-veiskilleSammen om medisinsk veiskillePersontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, representerer et viktig veiskille i moderne medisin og tilbud til pasientene, skriver administrerende direktør Cecilie Daae.17.06.2022 07:35:03
Berlevåg er landets første kommune som er sertifisert i fullblodstransfusjonhttps://helse-nord.no/nyheter/berlevag-er-landets-forste-kommune-som-er-sertifisert-i-fullblodstransfusjonBerlevåg er landets første kommune som er sertifisert i fullblodstransfusjonBerlevåg er første kommune i Norge som er sertifisert for fullblodstransfusjon fra nødblodgivere i egen lokal vandrende blodbank.16.06.2022 07:05:16
Disputas om geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i helsetjenestenhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/disputas-om-geografiske-og-sosiookonomiske-forskjeller-i-helsetjenestenDisputas om geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i helsetjenestenHar pasientenes bosted, inntekt og utdanning noe å si for hvilken behandling de får i spesialisthelsetjenesten? Det er tema i Frank Olsens disputas 21. juni. Du kan følge den via strømming. 15.06.2022 09:15:13
Færre nakkeoperasjoner i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/ferre-nakkeoperasjoner-i-helse-nordFærre nakkeoperasjoner i Helse NordFærre pasienter med degenerative nakkelidelser ble operert i Helse Nord enn i resten av landet i årene 2014—18. Egendekningen viste imidlertid en positiv utvikling, ifølge en ny studie. 13.06.2022 07:24:42
Vi har vist hva vi kanhttps://helse-nord.no/her-og-daae/vi-har-vist-hva-vi-kanVi har vist hva vi kanVi i helsetjenesten i nord har vist at vi er gode og at vi får det til – både før og under pandemi. Derfor vil vi også klare å komme oss tilbake på rett kjøl. Arbeidet er i full gang. 08.06.2022 07:49:13


Fant du det du lette etter?