Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

Forbedret testkapasitet ved UNN og Nordlandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/forbedret-testkapasitet-ved-unn-og-nordlandssykehusetForbedret testkapasitet ved UNN og NordlandssykehusetFlere ressurser kombinert med mer utstyr, gjør at testkapasiteten for å analysere koronaprøver øker ved både Nordlandssykehuset og UNN.19.01.2021 10:15:26
DIPS Arena i nord – nedtellingen har startethttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/dips-arena-i-nord-nedtellingen-har-startetDIPS Arena i nord – nedtellingen har startetEtter en forsiktig oppstart ved Longyearbyen sykehus i november 2020, ligger 2021 an til å bli det store innføringsåret for DIPS Arena i Helse Nord. Helgelandsykehuset nærmer seg startstreken. 18.01.2021 13:50:01
Ny strategi for Helse Nord RHFhttps://helse-nord.no/nyheter/ny-strategi-for-helse-nord-rhfNy strategi for Helse Nord RHFHelse Nord RHF har under arbeid ny strategi for 2021–2024. Strategiutkastet er åpent for innspill. 17.01.2021 21:15:12
Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/webinar-helseatlas-for-kvalitet-for-nodvendige-helsetjenesterWebinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterMandag 18.januar lanseres Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Klokken 13.00 arrangerer SKDE webinar med presentasjon av det nye helseatlaset. Helse- og omsorgsminist...14.01.2021 23:00:00
Høie fikk samisk strategihttps://helse-nord.no/nyheter/hoie-fikk-samisk-strategiHøie fikk samisk strategiI en halvtime spekket med gode ord og høytid, fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt strategi for samiske helsetjenester. 13.01.2021 17:19:10
Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020https://helse-nord.no/nyheter/luftambulansetjenesten-leverte-hoy-beredskap-i-2020Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020 Til tross for en rekke utfordringer knyttet til koronapandemien leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i 2020.13.01.2021 14:25:26
Covid-19, rehabiliteringstilbudhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/covid-19-rehabiliteringstilbudCovid-19, rehabiliteringstilbudNoen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne siden finner du oppdatert informasjon rundt hvordan dette håndteres i Helse Nord. 08.01.2021 23:00:00
UNN har tilstrekkelig analysekapasitethttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/unn-har-tilstrekkelig-analysekapasitetUNN har tilstrekkelig analysekapasitetDet er skapt inntrykk av at analyser av koronatester ved UNN vil bli vesentlig forsinket og at det vil få alvorlige konsekvenser. Dette er ikke riktig.  07.01.2021 20:14:01
Sykehusene starter vaksinering av helsepersonellhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-starter-vaksinering-av-helsepersonellSykehusene starter vaksinering av helsepersonellI uke 2 starter sykehusene i Helse Nord koronavaksinering av helsepersonell. 31.12.2020 11:08:36
Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/disse-prosjektene-far-forbedringsmidler-fra-helse-nord-for-2021Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021Helse Nord RHF lyste i høst ut forbedringsmidler som er ment som oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Sju prosjekter er tildelt midler.22.12.2020 14:50:58
Hvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?https://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/hvordan-ligger-vi-an-pa-veien-mot-n-journal-i-nordHvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?Etter et travelt år for alle involverte i arbeidet med å innføre felles journalsystemer ved sykehusene i nord, er det tid for et velfortjent lite pusterom. Nå er det ekstra viktig for oss å få takket alle for den formidable innsatsen. God jul!21.12.2020 13:59:46
Konkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelserhttps://helse-nord.no/nyheter/konkurranse-helse-nord-rhf-skal-kjope-petct-undersokelserKonkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelserHelse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelser fra private leverandører.18.12.2020 13:22:31
Nå skal pasientene møtes med klart språkhttps://helse-nord.no/nyheter/na-skal-pasientene-motes-med-klart-sprakNå skal pasientene møtes med klart språkFor å unngå manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner som følge av for dårlig kommunikasjon fra sykehusene, innføres pasientbrev hvor klart språk skal sørge for at pasienten er best mulig forberedt før oppmøte.16.12.2020 13:50:49
IKT-sikkerheten må bli bedrehttps://helse-nord.no/nyheter/ikt-sikkerheten-ma-bli-bedreIKT-sikkerheten må bli bedreRiksrevisjonen har undersøkt IKT-sikkerheten i helseforetakene. Konkusjonen er at informasjonssikkerheten må bli bedre. 15.12.2020 14:50:37
I stor grad sikret smittevernutstyr ut 2021https://helse-nord.no/nyheter/i-stor-grad-sikret-smittevernutstyr-ut-2021I stor grad sikret smittevernutstyr ut 2021Den store og utfordrende jobben som er gjort for å sikre nok smittevernutstyr, gjør at noe av utstyret ser annerledes ut enn det vi er vant med fra før. Det betyr ikke at utstyret ikke har gjennomgått den samme grundige testingen som tidligere.15.12.2020 13:53:31
Sykehusjournalen blir tilgjengelig i kjernejournalhttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sykehusjournalen-blir-tilgjengelig-i-kjernejournalSykehusjournalen blir tilgjengelig i kjernejournal16. desember starter Helse Nord utprøvingen av en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter fra pasientjournalen via kjernejournal. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp.13.12.2020 23:00:00
Dilemmaer i koronaens århttps://helse-nord.no/her-og-daae/dilemmaer-i-koronaens-arDilemmaer i koronaens årPandemiåret 2020 har vært en prøvelse for mange. Vi opplever alle å måtte gi avkall på mye som tidligere var en helt vanlig del av hverdagen, skriver Cecilie Daae i denne ukens Her & Daae.08.12.2020 09:40:23
Disse er tildelt forskningsmidler for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/disse-er-tildelt-forskningsmidler-for-2021Disse er tildelt forskningsmidler for 2021Helse Nord har tildelt 106,6 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021 etter utlysning i juni. 02.12.2020 15:08:19
Hvorfor skiller Helse Nord seg fra andre?https://helse-nord.no/her-og-daae/hvorfor-skiller-helse-nord-seg-fra-andreHvorfor skiller Helse Nord seg fra andre?Jeg vil gjerne bidra til å øke forståelsen for hvorfor konsekvensene av covid-19-beredskapen arter seg på en annen måte i Helse Nord enn andre steder, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae. 28.11.2020 15:50:12
Støtter stor nasjonal studie innen kreftbehandling med 50 millioner kronerhttps://helse-nord.no/nyheter/stotter-stor-nasjonal-studie-innen-kreftbehandling-med-50-millioner-kronerStøtter stor nasjonal studie innen kreftbehandling med 50 millioner kronerTildelingen fra direktørene i de regionale helseforetakene innebærer at studien til IMPRESS-Norway nå kan starte opp i løpet av første halvår 2021.24.11.2020 10:06:22
134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinhttps://helse-nord.no/nyheter/134-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-og-persontilpasset-medisin134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinSyv prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).23.11.2020 14:32:59
Etablerer permanent ambulansehelikopter i Kirkeneshttps://helse-nord.no/nyheter/etablerer-permanent-ambulansehelikopter-i-kirkenesEtablerer permanent ambulansehelikopter i KirkenesLuftambulansetjenesten har inngått kontrakt med Norsk Luftambulanse om å drifte den permanente ambulansehelikopterbasen i Kirkenes. 17.11.2020 07:22:57
Sykehusene har flere intensivplasserhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-har-flere-intensivplasserSykehusene har flere intensivplasserAlle sykehusene i Helse Nord kan øke antall intensivplasser hvis det blir behov for mange flere covid-19-sykehusinnleggelser. 08.11.2020 23:00:00
«Vi er bedre forberedt»https://helse-nord.no/her-og-daae/vi-er-bedre-forberedt«Vi er bedre forberedt»- Smittesituasjonen i landsdelen bekymrer oss, men samtidig er vi bedre forberedt enn vi var i mars, sier adm. dir, i Helse Nord RHF, Cecilie Daae06.11.2020 12:58:18
Offisiell åpning av regionalt beredskapslager i Harstadhttps://helse-nord.no/nyheter/offisiell-apning-av-regionalt-beredskapslager-i-harstadOffisiell åpning av regionalt beredskapslager i Harstad5. november 2020, er det offisiell åpning av regionalt beredskapslager for smittevernutstyr. Etter å ha hatt stor nytte av Brings kompetanse og fasiliteter i Bjerkvik, etablerer man seg i egne lokaler i tilknytning til UNNs forsyningsmiljø i Harstad. 05.11.2020 07:18:36
Økt satsing på livsviktige ferdigheterhttps://helse-nord.no/nyheter/okt-satsing-pa-livsviktige-ferdigheterØkt satsing på livsviktige ferdigheterSimulering og ferdighetstrening er avgjørende for både opplæring og utvikling av kritisk helsepersonell. Samtidig bidrar det til bedre kvalitet i behandlingen og økt pasientsikkerhet. Nå investeres det ytterligere i tilbudet både ved UNN og...29.10.2020 07:32:13
Ny interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistrehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/ny-interaktiv-nettside-med-resultater-fra-skdeNy interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistreFor å gjøre det enkelt har SKDE samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på ett sted. På nettsiden kan du velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus. 28.10.2020 13:08:52
Helse Nord er forberedt på å fly flere pasienterhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/helse-nord-er-forberedt-pa-a-fly-flere-pasienterHelse Nord er forberedt på å fly flere pasienterNord-Norge ruster seg til å transportere flere pasienter i landsdelen, eller ut av landsdelen om nødvendig. – Jeg vil forsikre alle pasienter om at vi legger ned en stor innsats i å ha stor nok transportkapasitet, sier administrerende direk...25.10.2020 17:36:00
Flere ambulansefly til Finnmarkhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/flere-ambulansefly-til-finnmarkFlere ambulansefly til FinnmarkFlere ekstra ambulansefly kommer nå til Finnmark for å være i beredskap for å transportere pasienter. Smittesituasjonen i Finnmark er fortsatt uoversiktlig, og Helse Nord, sammen med helseforetakene, sørger for å være best mulig forberedt.20.10.2020 22:00:00
Disse innovasjonsprosjektene er tildelt midler fra Helse Nordhttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/disse-innovasjonsprosjektene-er-tildelt-midler-fra-helse-nordDisse innovasjonsprosjektene er tildelt midler fra Helse NordSeks prosjekter av i alt 19 søkere får støtte for 2020.18.10.2020 19:35:57
Hever beredskapen til gulhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/hever-beredskapen-til-gulHever beredskapen til gulHelse Nord RHF hever beredskapsnivået fra grønt til gult.17.10.2020 16:17:21
Hele regionen hjelper Finnmarkssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/hele-regionen-hjelper-finnmarkssykehusetHele regionen hjelper FinnmarkssykehusetHele helseregionen Helse Nord stiller opp når Finnmarkssykehuset trenger hjelp etter at flere ansatte i sykehuset er smittet av korona og mange må i karantene. Helsepersonell fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN skal til Hamme...15.10.2020 22:00:00
Derfor er det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgienhttps://helse-nord.no/nyheter/derfor-er-det-nodvendig-midlertidig-a-flytte-tarmkreftkirurgienDerfor er det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgienHensynet til et forutsigbart og tydelig kreftkirurgitilbud på Helgeland gjorde det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset, skriver administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.15.10.2020 14:28:17
Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor innføres på UNNhttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/dialogmeldinger-mellom-helseforetak-og-legekontor-innfores-pa-unnDialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor innføres på UNNDialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor innføres i Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. 15.10.2020 07:23:53
Felles retningslinjer for arbeidsrettede behandlingstilbudhttps://helse-nord.no/nyheter/felles-retningslinjer-for-arbeidsrettede-behandlingstilbudFelles retningslinjer for arbeidsrettede behandlingstilbudDet finnes tilbud som legger til rette for arbeidstakere med helseproblemer, og nå har de fire RHF-ene utarbeidet en felles vurdering for hvem som har rett til arbeidsrettede behandlingstilbud.13.10.2020 13:05:52
Veiledende kunngjøring – digital konferanse om pasienttransport landeveis i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/veiledende-kunngjoring-digital-konferanse-om-pasienttransport-landeveis-i-helse-nordVeiledende kunngjøring – digital konferanse om pasienttransport landeveis i Helse NordHelse Nord RHF ønsker å ha en dialog med markedet om den kommende prosess for konkurranse av pasienttransport landeveis med drosje/turvogn i Helse Nord, som sikrer at pasienter med ulike behov blir ivaretatt på en god måte. 13.10.2020 09:29:43
Opprettholder et tilstrekkelig flytilbudhttps://helse-nord.no/nyheter/opprettholder-et-tilstrekkelig-flytilbudOpprettholder et tilstrekkelig flytilbudGjennom et godt samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, flyselskapene og Helse Nord RHF, har man lyktes med å skape et tilstrekkelig flytilbud for pasienter i landsdelen. 13.10.2020 07:28:46
Webinar: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistrehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/webinar-presentasjon-av-nye-resultater-fra-medisinske-kvalitetsregistreWebinar: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistreNasjonalt servicemiljø inviterer til webinar tirsdag 27.oktober klokken 13.00, i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 12.10.2020 09:37:00
Nå kan du søke om brukermidlerhttps://helse-nord.no/nyheter/na-kan-du-soke-om-brukermidlerNå kan du søke om brukermidlerNå kan din pasient- eller pårørendeorganisasjon søke om tilskudd fra Helse Nord for 2021. Søknadsfristen er 1. desember. 05.10.2020 10:58:58
Hva har korona lært oss?https://helse-nord.no/nyheter/hva-har-korona-lert-ossHva har korona lært oss?Hvor godt forberedt var vi på å stå i en langvarig krise som vi ikke kjente endepunktet på - og hvor står vi i dag? Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) deler våre erfaringer etter evaluering av noen måneder i koronaberedskap.01.10.2020 13:43:26
Tiltak for å begrense fristbrudd og ventetid under pandemienhttps://helse-nord.no/nyheter/tiltak-for-a-begrense-fristbrudd-og-ventetid-under-pandemienTiltak for å begrense fristbrudd og ventetid under pandemienKorona-pandemien har ført til et etterslep på behandling ved sykehusene i Nord-Norge. Slik følger Helse Nord RHF opp sykehusene i landsdelen med tiltak for hvordan man skal redusere antall fristbrudd og korte ned på ventetidene.30.09.2020 10:59:29
Tryggere for gravide i Finnmark med ultralydbilder rett i journalenhttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/tryggere-for-gravide-i-finnmark-med-ultralydbilder-rett-i-journalenTryggere for gravide i Finnmark med ultralydbilder rett i journalenNår Finnmarkssykehuset tar i bruk Helse Nords digitale mediearkiv overføres ultralydbildene rett inn i journalen. Det gir bedre trygghet for gravide og for det kommende barnet ved videre oppfølging.30.09.2020 10:25:10
Hvem fortjener å bli Årets kollega 2020?https://helse-nord.no/hvem-fortjener-a-bli-arets-kollega-2020Hvem fortjener å bli Årets kollega 2020?Har du kollega som betyr ekstra mye for arbeidsmiljøet på avdelingen din? Da kan du nå nominere vedkommende til Helse Nord-prisen Årets kollega 2019. 28.09.2020 22:00:00
Nå kan du betale med Vipps på sykehusene i nordhttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/na-kan-du-betale-med-vipps-pa-sykehusene-i-nordNå kan du betale med Vipps på sykehusene i nordUniversitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset tilbyr nå betaling med Vipps til sine pasienter. Løsningen er blitt godt mottatt, både internt og av pasienter.23.09.2020 10:11:17
Ga regjeringen viktige innspill til nordområdemeldingenhttps://helse-nord.no/nyheter/ga-regjeringen-viktige-innspill-til-nordomrademeldingenGa regjeringen viktige innspill til nordområdemeldingenDa statsministeren og justisministeren besøkte Nord-Norge, benyttet Helse Nord anledningen til å komme med noen gode råd.21.09.2020 13:27:37
Bratt læringskurve for kommende kurvebrukere ved UNN Harstadhttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/bratt-leringskurve-for-kommende-kurvebrukere-ved-unn-harstadBratt læringskurve for kommende kurvebrukere ved UNN HarstadOpplæringen i bruk av kurveløsningen MetaVision ved UNN Harstad er i gang, og spente instruktører ved sykehuset har med friskt mot hoppet rett inn i en bratt læringskurve frem mot innføringen i november.21.09.2020 08:19:00
Første heldigitale sykehus i nordhttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/forste-heldigitale-sykehus-i-nordFørste heldigitale sykehus i nordHarstad Tidendes forsideartikkel 4.august 2020 omhandler innføringen av elektronisk kurve ved UNN Harstad. Les hva ass.seksjonssykepleier Line Skogvang og anestesilege Gøran Elwinger mener om MetaVision.16.09.2020 10:30:08
Ikke lenger behov for covid-19-helikopterethttps://helse-nord.no/nyheter/ikke-lenger-behov-for-covid-19-helikopteretIkke lenger behov for covid-19-helikopteretDet er ikke lenger behov for et ekstra helikopter øremerket transport av pasienter med covid-19.  Smittesituasjonen er nå mer oversiktlig enn i mars og luftambulansetjenesten har selv fått bedre kapasitet til å transportere koronapasienter. 16.09.2020 07:29:34
Stiller krav om økt bruk av videokonsultasjonerhttps://helse-nord.no/nyheter/stiller-krav-om-okt-bruk-av-videokonsultasjonerStiller krav om økt bruk av videokonsultasjonerI revidert oppdragsdokument til sykehusene i Nord-Norge, stiller Helse Nord RHF krav om at andelen video- og telefonkonsultasjoner skal øke til minst 30% for alle polikliniske konsultasjoner.11.09.2020 12:18:39
«De positive effektene av å kunne møtes digitalt er store økonomisk, miljømessig, og det er ikke minst tidsbesparende»https://helse-nord.no/her-og-daae/de-positive-effektene-av-a-kunne-motes-digitalt-er-store-okonomisk-miljomessig-og-det-er-ikke-minst-tidsbesparende«De positive effektene av å kunne møtes digitalt er store økonomisk, miljømessig, og det er ikke minst tidsbesparende»Vi skal fremdeles møtes ansikt til ansikt, men samtidig viser erfaringene vi har gjort oss de siste månedene at vi skal bli enda flinkere til å møtes digitalt, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.11.09.2020 11:53:22


Fant du det du lette etter?