Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

Vi må utrede en ny og bærekraftig strukturhttps://helse-nord.no/nyheter/vi-ma-utrede-en-ny-og-berekraftig-strukturVi må utrede en ny og bærekraftig strukturKRONIKK: Det er helt nødvendig å etablere en hensiktsmessig innretning på sykehusdriften i Nord-Norge for å kunne gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen også på lang sikt. 24.03.2023 13:08:50
Nå kommer brevene fra sykehusene i nord på Helsenorgehttps://helse-nord.no/nyheter/na-kommer-brevene-fra-sykehusene-i-nord-pa-helsenorgeNå kommer brevene fra sykehusene i nord på HelsenorgeI slutten av mars starter Nordlandssykehuset å sende innkallingsbrev via Helsenorge . 21.03.2023 12:43:52
Internasjonal anerkjennelse for nordnorsk forskninghttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/internasjonal-anerkjennelse-for-nordnorsk-forskningInternasjonal anerkjennelse for nordnorsk forskningEn studie med mål om å finne nye metoder for å behandle alvorlige infeksjoner hos nyfødte er publisert i det anerkjente tidsskriftet Pediatric Research. Forskningen er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, UNN og UiT.20.03.2023 15:18:08
Startskudd for tarmscreening i Nord-Norgehttps://helse-nord.no/nyheter/startskudd-for-tarmscreening-i-nord-norgeStartskudd for tarmscreening i Nord-NorgeNå får de første 55 og 56-åringene i Finnmark, Troms og Nordland tilbud om å delta i det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft. I mars starter Kreftregisteret med å sende ut brev til 55 og 56-åringer i nord. De som fylte 55 i 2022 får brev først.  17.03.2023 13:00:04
Spør kommunene om involveringhttps://helse-nord.no/nyheter/spor-kommunene-om-involveringSpør kommunene om involveringHelse Nord har bedt kommunene i Nord-Norge foreslå hvordan kommunene på en god og gjennomførbar måte kan involveres i arbeidet med funksjons- og oppgavedelingen i regionen. 16.03.2023 23:00:00
– Vi må rive ned siloene i helsevesenethttps://helse-nord.no/nyheter/-vi-ma-rive-ned-siloene-i-helsevesenet– Vi må rive ned siloene i helsevesenet– Helsetjenesten er i stor grad organisert etter organene. Derfor kan det for eksempel bli utfordrende å være alvorlig psykisk syk og ha hjerteproblemer samtidig, sier Gunnhild Berglen, som er nestleder i Regionalt brukerutvalg. 15.03.2023 09:44:32
Vil ha et krafttak for kvinnehelsehttps://helse-nord.no/nyheter/vil-ha-et-krafttak-for-kvinnehelseVil ha et krafttak for kvinnehelse2. mars leverte disse fem nordnorske medlemmene, sammen med resten av Kvinnehelseutvalget, utredningen sin til helse- og omsorgsministeren. De foreslår en rekke tiltak for å bedre kvinnehelsen.02.03.2023 14:15:22
– Brukermedvirkning gir bedre helsetjenester!https://helse-nord.no/nyheter/-brukermedvirkning-gir-bedre-helsetjenester– Brukermedvirkning gir bedre helsetjenester!Leder for Regionalt brukerutvalg Knut Georg Hartviksen har lagt bak seg et år som har inneholdt en lang rekke saker, innspill til høringer og strategier. Nå ønsker lederen for RBU å rette fokuset mot endring og omstilling.  28.02.2023 13:47:08
Utlysning av innovasjonsmidler 2023https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2023Utlysning av innovasjonsmidler 2023Helse Nord lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist fredag 21. april 2023 klokken 16.00.28.02.2023 12:17:27
Første skritt i riktig retning for Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/forste-skritt-i-riktig-retning-for-helse-nordFørste skritt i riktig retning for Helse NordKRONIKK: Styret i Helse Nord RHF har vedtatt mål og hovedretninger for arbeidet med endring av funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Vedtaket gir retning for utvikling av en fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. Vi inviterer nå ti...24.02.2023 14:11:35
Har vedtatt retning for endringhttps://helse-nord.no/nyheter/har-vedtatt-retning-for-endringHar vedtatt retning for endringStyret i Helse Nord har vedtatt retningen for videre arbeid med funksjons- og oppgavedelingen i regionen. 23.02.2023 14:06:14
Kommunene og andre blir involverthttps://helse-nord.no/nyheter/kommunene-og-andre-blir-involvertKommunene og andre blir involvertHelse Nords styresak som foreslår retning for videre nødvendig endringsarbeid har skapt stort engasjement. Konstituert adm. direktør Marit Lind forsikrer om at samarbeidsaktører, deriblant kommunene, vil bli involvert.22.02.2023 15:48:14
Flere benytter kvalitetsregisterdata i forskninghttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/flere-benytter-kvalitetsregisterdata-i-forskningFlere benytter kvalitetsregisterdata i forskningStadig flere forskere publiserer vitenskapelige artikler basert på data fra medisinske kvalitetsregistre. Det gleder fag- og forskningssjef i SKDE, Eva Stensland. 17.02.2023 10:19:09
Statusrapport 2022 for Medisinske kvalitetsregistrehttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/statusrapport-2022-for-medisinske-kvalitetsregistreStatusrapport 2022 for Medisinske kvalitetsregistreMedisinske kvalitetsregistre har som formål å forbedre helsetjenesten. I denne statusrapporten kan du lese en oppsummering av arbeidet vi gjorde i løpet av fjoråret. 17.02.2023 09:36:27
Helse Nord må endre fordi vi mangler fagfolkhttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-ma-endre-fordi-vi-mangler-fagfolkHelse Nord må endre fordi vi mangler fagfolkVi har en god spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge, men likevel store utfordringer. På noen områder, som akuttmedisin utenfor sykehus og felles IT-systemer er vi blant de beste i landet. Samtidig har vi over tusen ubemannede stillinger, lan...16.02.2023 14:38:23
Bjørg-Inger ble Årets kollega 2022 i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/bjorg-inger-ble-arets-kollega-2022-i-helse-nordBjørg-Inger ble Årets kollega 2022 i Helse Nord– Bjørg-Inger gjør alt i sin makt for at pasientene skal føle seg komfortable og ivaretatt under reisen. Slik beskriver kollegene Bjørg-Inger Horn. Nå er bussverten på Helseekspressen til Helgelandssykehuset kåret til Årets kollega i Helse Nord.  15.02.2023 14:12:02
Anskaffer rehabiliteringstjenester 2023https://helse-nord.no/nyheter/anskaffer-rehabiliteringstjenester-2023Anskaffer rehabiliteringstjenester 2023Helse Nord informerer relevante aktører i samfunnet om at anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i helseregion nord er kunngjort. 14.02.2023 09:01:53
Vandrende blodbank ble aktivert i Berlevåghttps://helse-nord.no/nyheter/vandrende-blodbank-ble-aktivert-i-berlevagVandrende blodbank ble aktivert i BerlevågDa en pasient ble akutt syk ble den vandrende blodbanken i Berlevåg aktivert. Fra første donor ble innkalt, og til første blodtapping var gjennomført, tok det bare 43 minutter.10.02.2023 10:37:55
Gratulerer med dagen!https://helse-nord.no/nyheter/gratulerer-med-dagenGratulerer med dagen!I Norge har vi ett urfolk, den samiske befolkningen. Og i dag feirer vi samefolkets dag. Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin!06.02.2023 06:38:01
Avlyser konkurranse om kjøp av habilitering- og rehabiliteringstjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/avlyser-konkurranse-om-kjop-av-habilitering-og-rehabiliteringstjenesterAvlyser konkurranse om kjøp av habilitering- og rehabiliteringstjenesterHelse Nord RHF har gjort feil ved gjennomføringen av anskaffelsen av spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Nå vil ny konkurranse utlyses, med sikte på nye avtaler innen sommeren 2023. 30.01.2023 14:53:44
Bidreg i Helse Nord sitt innsiktsteamhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/bidreg-i-helse-nord-sitt-innsiktsteamBidreg i Helse Nord sitt innsiktsteamFag- og forskingssjef i SKDE Eva Stensland er operativ leiar i innsiktsteamet.  24.01.2023 09:35:25
Etterspurte analyser fra SKDEhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/etterspurte-analyser-fra-skdeEtterspurte analyser fra SKDEAnalyseseksjonen i SKDE har i løpet av 2022 bidratt med analyser til de nasjonale utredningene Kvinnehelseutvalget, Sykehusutvalget og Helsepersonellkommisjonen. 10.01.2023 09:31:59
Høring: Strategi for personell, utdanning og kompetansehttps://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-strategi-for-personell-utdanning-og-kompetanseHøring: Strategi for personell, utdanning og kompetanseStrategi for personell, utdanning og kompetanse har vært ute på høring. Frist for å gi innspill var 15. februar 2023.10.01.2023 08:54:25
Har vi noe å lære av Bodø/Glimt?https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023/har-helsevesenet-noe-a-lere-av-bodoglimtHar vi noe å lære av Bodø/Glimt?Han er kjent som jagerflypiloten som skapte mentale mirakler i Bodø/Glimt-garderoben. 15. februar holder Bjørn Mannsverk foredrag på Helse Nords digitale pasientsikkerhetskonferanse.  04.01.2023 09:25:06
– Psykologisk trygghet handler om mer enn å ha det hyggelig på jobbhttps://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023/-psykologisk-trygghet-handler-om-mer-enn-a-ha-det-hyggelig-pa-jobb– Psykologisk trygghet handler om mer enn å ha det hyggelig på jobbPsykologisk trygghet er hovedtemaet på Helse Nords digitale pasientsikkerhetskonferanse 15. februar. Men hva betyr det egentlig? 03.01.2023 14:18:04
Nye avtaler for rehabilitering og habilitering fra 2023https://helse-nord.no/nyheter/nye-avtaler-for-rehabilitering-og-habilitering-fra-2023Nye avtaler for rehabilitering og habilitering fra 2023Helse Nord RHF inngår nå nye avtaler med private institusjoner for kjøp av spesialiserte habilitering- og rehabiliteringstjenester. Avtalene gjelder både døgn- og dagopphold og har en økonomisk ramme på om lag 290 millioner kroner årlig.21.12.2022 14:31:12
Ny ordning for deg som skal søke eksterne forskningsmidlerhttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/ny-ordning-for-deg-som-skal-soke-eksterne-forskningsmidlerNy ordning for deg som skal søke eksterne forskningsmidlerHelse Nord RHF lanserer nå en utlysning med løpende frist for forskere som skal utforme søknader til eksterne finansieringskilder.  21.12.2022 11:56:23
Sykehusene opplyser ikke lenger om pasienters skadestatushttps://helse-nord.no/nyheter/sykehusene-opplyser-ikke-lenger-om-pasienters-skadestatusSykehusene opplyser ikke lenger om pasienters skadestatusSykehusene avvikler praksis med å gi media informasjon om pasienttilstand for enkeltpersoner. Dette for å ivareta personvern og taushetsplikt.  15.12.2022 13:20:00
Fikk innovasjonsprisen for ny teknologi innen kvinnehelsehttps://helse-nord.no/nyheter/fikk-innovasjonsprisen-for-ny-teknologi-innen-kvinnehelseFikk innovasjonsprisen for ny teknologi innen kvinnehelseFrustrert over utstyr som ikke hadde blitt utviklet på veldig lenge, tok Stine Andreasen og Hege Hansen ved Nordlandssykehuset saken i egne hender og utviklet det selv. Nå er de belønnet med Helse Nords innovasjonspris.14.12.2022 15:06:01
Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2023https://helse-nord.no/nyheter/disse-far-helse-nords-forskningsmidler-for-2023Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2023Helse Nord har tildelt nærmere 100 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2023 etter utlysning i juni.02.12.2022 12:33:24
«Det er ikke penger som er hovedproblemet til Helse Nord»https://helse-nord.no/nyheter/det-er-ikke-penger-som-er-hovedproblemet-til-helse-nord«Det er ikke penger som er hovedproblemet til Helse Nord»En erkjennelse av at noe må gjøres med måten spesialisthelsetjenesten drives, og det at hun var ønsket i jobben, gjorde at Marit Lind etter nøye overveielse takket ja til jobben som konstituert adm. direktør. 1. desember var hun på plass.01.12.2022 13:02:41
Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023https://helse-nord.no/nyheter/velkommen-til-helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. februar. Konferansen gjennomføres digitalt og er gratis for alle ansatte i foretakene i Helse Nord. Tema for konferansen er psykologisk trygghet. 01.12.2022 08:35:14
De nominerte til årets kollega:https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023/hvem-fortjener-a-bli-arets-kollega-2022/de-nominerte-til-arets-kollegaDe nominerte til årets kollega:Hvem som vinner blir klart under Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse som arrangeres digitalt 15. februar 2023.  30.11.2022 23:00:00
Ny anbudskonkurranse for pasientreiser landeveishttps://helse-nord.no/nyheter/ny-anbudskonkurranse-for-pasientreiser-landeveisNy anbudskonkurranse for pasientreiser landeveisSykehusinnkjøp HF har på vegne av Helse Nord RHF kunngjort fire anbudskonkurranser for pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord. 28.11.2022 11:43:10
Sykehusene får 2,5 milliarder kroner ekstra av regjeringenhttps://helse-nord.no/nyheter/sykehusene-far-25-milliarder-kroner-ekstra-av-regjeringenSykehusene får 2,5 milliarder kroner ekstra av regjeringenI regjeringens nysaldering for statsbudsjettet i 2022 foreslås det å øke sykehusenes budsjett med 2,5 milliarder kroner, hvorav Helse Nord får 317 millioner kroner. 25.11.2022 12:41:35
Spiseforstyrrelser på timeplanenhttps://helse-nord.no/nyheter/spiseforstyrrelser-pa-timeplanenSpiseforstyrrelser på timeplanenHelsepersonell skal nå på den digitale skolebenken. Mer kompetanse om spiseforstyrrelser er målet. Fagkrefter fra hele landet har jobbet sammen om å utvikle et nytt felles grunnkurs. 25.11.2022 12:27:19
Fikk forskningsprisen for forskning på bivirkninger ved vaksinehttps://helse-nord.no/nyheter/fikk-forskningsprisen-for-forskning-pa-bivirkninger-ved-vaksineFikk forskningsprisen for forskning på bivirkninger ved vaksineDa flere i utgangspunktet friske, unge mennesker plutselig ble alvorlig syke etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, satte forskere ved UNN i gang en utredning som fikk stor oppmerksomhet, også internasjonalt. 23.11.2022 14:40:47
Marit Lind konstitueres som adm. direktørhttps://helse-nord.no/nyheter/marit-lind-konstitueres-som-adm-direktorMarit Lind konstitueres som adm. direktørStyret i Helse Nord RHF har konstituert Marit Lind som administrerende direktør i Helse Nord RHF. 23.11.2022 08:53:56
Påmeldingsfrist for kurs i analyse av registerdatahttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/pameldingsfrist-for-kurs-i-analyse-av-registerdataPåmeldingsfrist for kurs i analyse av registerdataI mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning. Dersom du er ekstern student og vil ta eksamen i emnet må du huske søknadsfristen 1. desember. 18.11.2022 09:33:19
Hvem fortjener å bli Årets kollega 2022?https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2023/hvem-fortjener-a-bli-arets-kollega-2022Hvem fortjener å bli Årets kollega 2022?Har du en kollega som betyr ekstra mye for arbeidsmiljøet? Da kan du nå nominere hen til Helse Nord-prisen Årets kollega 2022. 15.11.2022 14:22:30
Fikk i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nordhttps://helse-nord.no/nyheter/fikk-i-oppdrag-a-vurdere-funksjons-og-oppgavedelingen-i-helse-nordFikk i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i Helse NordStyret i Helse Nord RHF er bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Oppdraget kom i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. 09.11.2022 17:00:05
Dette forkorter livet til hoftebruddspasienterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/dette-forkorter-livet-til-hoftebruddspasienterDette forkorter livet til hoftebruddspasienterEldre pasienter har økt dødelighet etter et hoftebrudd, men de med høy inntekt lever i snitt bortimot to år lenger enn de med lav inntekt. — Overraskende store forskjeller i levetid, mener forskeren bak studien. 09.11.2022 07:17:37
Dette kan vi gjere for å motverke geografisk variasjonhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/dette-kan-vi-gjere-for-a-motverke-geografisk-variasjonDette kan vi gjere for å motverke geografisk variasjonDet er ingen automatikk i at jo meir pengar ein brukar på helsetilbod, dess betre og meir likeverdig behandling får pasientane. Da professor David Goodman vitja Tromsø held han foredrag om kvifor det er slik og kva ein kan gjere med det. 07.11.2022 09:42:18
Nye avtaler for habilitering og rehabilitering - oppheving av tildelinghttps://helse-nord.no/nyheter/nye-avtaler-for-rehabilitering-og-habiliteringNye avtaler for habilitering og rehabilitering - oppheving av tildelingHelse Nord RHF publiserte tildelingsbeslutningen på nye avtaler den 4.11.22. Oppdragsgiver er etter henvendelser gjort oppmerksom på, og ser nå, at deler av evalueringen bygger på feil grunnlag. 04.11.2022 09:06:36
Søk om brukermidlerhttps://helse-nord.no/nyheter/sok-om-brukermidlerSøk om brukermidlerNå kan din pasient- eller pårørendeorganisasjon søke om tilskudd fra Helse Nord for 2023. Søknadsfristen er 9. desember. 01.11.2022 23:00:00
Endometriosepasienter får fremdeles ulikt tilbud https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/endometriosepasienter-far-fremdeles-ulikt-tilbudEndometriosepasienter får fremdeles ulikt tilbud Hvor du bor kan avgjøre hvor sannsynlig det er at du får operasjon for endometriose. Tall for 2019–21 viser at det fortsatt er stor geografisk variasjon i bruk av inngrep for endometriose i Norge. 31.10.2022 12:16:21
Helse Nord-direktøren går avhttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-direktoren-gar-avHelse Nord-direktøren går avAdministrerende direktør Cecilie Daae går av som øverste leder i Helse Nord RHF. 31.10.2022 09:49:26
Disse kan få vaksine mot apekopperhttps://helse-nord.no/nyheter/disse-kan-fa-vaksine-mot-apekopperDisse kan få vaksine mot apekopperI Helse Nord vil forebyggende vaksinasjon mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 21.10.2022 10:32:36
Helse Nord på vei mot 2038https://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-pa-vei-mot-2038Helse Nord på vei mot 2038Hvor er du om 16 år? Hva gjør du og hvordan lever du? Når vi i Helse Nord utarbeider vår regionale utviklingsplan skal vi forsøke å se inn i krystallkula, og prøve å ta høyde for hvordan helselandskapet ser ut om 16 år. Og det ønsker vi hjelp til.18.10.2022 07:10:23
Regionalt team skal bistå til nødvendige endringerhttps://helse-nord.no/nyheter/regionalt-team-skal-bista-til-nodvendige-endringerRegionalt team skal bistå til nødvendige endringerDet regionale helseforetaket har etablert et dedikert team som skal bistå i det omfattende omstillingsarbeidet som er nødvendig i foretaksgruppen. Mandatet til teamet er vedtatt. 12.10.2022 18:37:33


Fant du det du lette etter?