Forlenger leieavtalen for ambulansehelikopterbasen

Luftambulansetjenesten HF har forlenget leieavtalen som i dag huser ambulansehelikopterbasen i Harstad fram til 1. juli 2024.


Ambulansehelikopter

Da Avinor i 2018 informerte at de ikke lenger kunne tilby tomt for bygging av en ny base​ inne på området til Evenes lufthavn, ble det etablert en midlertidig løsning i form av leie av hangar og landingsplass hos Heli-Team i Harstad.

Leieavtalen løp til sommeren 2022, men er nå utvidet til 1. juli 2024. Dette gir Helse Nord RHF bedre tid til å sikre at den endelige avgjørelsen om hvor den permanente basen skal ligge er godt nok fundamentert.


- Plassering av ambulansehelikopterbasen må sees i sammenheng med øvrige prehospitale ressurser i hele regionen, samt strategien for prehospitale tjenester. Ved å forlenge leietiden med to år, sikrer vi oss tiden vi trenger for å se alt i sammenheng, sier fagdirektør i Helse Nord RHF Geir Tollåli.

Det vil bli gjennomført en høringsrunde rundt valg av permanent base slik at styret i Helse Nord RHF får et godt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til endelig lokalisering.