Fredagsbrevet

Annen hver fredag skriver adm.dir. i Helse Nord, Lars Vorland, brev til leserne.

 • Lars Vorland
  10.01.2020
  Siste fredagsbrevet

  – En takk til helsearbeiderne og noen perspektiver på utvikling av helsetjenesten og landsdelen. Det er hovedinnholdet i mitt siste og litt lengre fredagsbrev, skriver Lars Vorland som slutter som administrerende direktør i Helse Nord 12. januar 2020.

 • Lars Vorland
  03.01.2020
  Vi må rekruttere bedre og få redusert innleie

  - Flere fast ansatte og reduksjon i innleie av helsepersonell må være et hovedsatsingsområde i 2020 og i årene framover, skriver Lars Vorland i årets første fredagsbrev.

 • Lars Vorland
  20.12.2019
  Helsepersonellmangel og vintersolkverv

  Vi vil mangle helsepersonell i framtida, særlig sykepleiere. Vi må utdanne flere og legge til rette slik at helsepersonellet får brukt kompetansen der den trengs mest, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  29.11.2019
  Stor ulikhet i forbruket av tjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling i nord

  – Bruken av helsetjenesten for psykiske lidelser er størst når vi er unge. Satser helsetjenesten mest på disse fordi her kan vi gjøre størst forskjell, spør Lars Vorland om i fredagsbrevet.

 • 15.11.2019
  Hva vet du om behandlingen av alvorlig skadde?

  - Traumebehandling handler ikke bare om det tidskritiske og akutte. Viktigst å styrke nå, både for pasient og samfunn, er den tidlige rehabiliteringen, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  01.11.2019
  Åpenhet om feil gjør oss bedre

  – Befolkningen må kunne forvente at vi melder fra når det skjer skader, og at det er åpenhet om slike hendelser. Slik forbedrer vi oss, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  18.10.2019
  Brukere med virkning

  Vi kan bli mer bevisst på hva vi vil med brukermedvirkningen og slik skape enda bedre tjenester, skriver Lars Vorland i uken fredagsbrev.

 • Lars Vorland
  27.09.2019
  Nye medikamenter må ha dokumentert effekt

  Vi må være sikre på at nye medikamenter betyr en positiv forskjell før de tas i bruk. Knappe ressurser må brukes på det som nytter, for de som trenger det mest, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  13.09.2019
  Fastlegeordningen og nasjonal helse- og sykehusplan

  Fastlegeordning må styrkes i samspill med den øvrige lokale helsetjenesten nært der pasientene er. Derfor blir Nasjonal helse- og sykehusplan 2.0 viktig, skriver Lars Vorland i dette fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  30.08.2019
  Kommunal helsetjeneste fraværende i valgkampen?

  Kommunevalgkampen nærmer seg slutten. Kommunale helsespørsmål har dessverre glimret med sitt fravær i den politiske debatt. Det lover ikke godt, skriver Lars Vorland i høstens første fredagsbrev.

 • Lars Vorland
  01.07.2019
  Økt oppmerksomhet om det som ikke prioriterer seg selv

  - Stor oppmerksomhet og offentlig debatt om helsetjenesten betyr ikke at tema eller grupper, som trenger det mest, får nødvendig oppmerksomhet, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  07.06.2019
  Kan vi organisere oss til like resultater?

  - Kan vi med sikkerhet si noe om hva organiseringen av helsetjenesten betyr for resultatene, spør Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 24.05.2019
  Ambulansetjenester og legevakt må ses i sammenheng

  - Endringer i ambulansetjenesten og kommunale legevakter må skje i samarbeid mellom kommuner og helseforetak, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  03.05.2019
  Tall må temmes

  Tall er sjelden fasit, men har størst verdi når de brukes til debatt slik at vi alle får bedre grunnlag for å forstå, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  12.04.2019
  Hva er innholdet i debatten om organisering?

  Organiseringen av spesialisthelsetjenesten blir ofte brukt som forklaring på ulike utfordringer innen pasienttilbud eller økonomi, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  29.03.2019
  Bruk av tvang er krevende for alle

  Tvangsbruk er i noen tilfeller nødvendig innenfor psykisk helsevern. Fagmiljøene og medarbeiderne våre som gjennomfører slike krevende oppgaver fortjener vår oppmerksomhet, støtte og respekt, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 15.03.2019
  Så hardt og så attraktivt å være lege

  – Den store interessen for å bli doktor står i skarp kontrast til det bildet som skapes av arbeidssituasjonen for leger i spesialisthelsetjenesten, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  01.03.2019
  NRK-serien 113 åpner dører

  NRKs dokumentarserie 113 har gitt hele helsetjenesten et ansikt. Jeg tror serien vil bidra til økt interesse for helsesektoren som arbeidsplass, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  15.02.2019
  Vi trenger flere sykepleiere og helsefagarbeidere

  Vi må utdanne flere sykepleiere og få flere til å stå i jobben. Samtidig må vi ta i bruk ny teknologi og ansette flere helsefagarbeidere. Lars Vorland skriver om fremtidens kompetansebehov i fredagsbrevet. 

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  01.02.2019
  Internettbehandling gir bedre helsetjenester

  – Pasientene vil ikke akseptere daglange reiser for en konsultasjon på 15 minutter når den kan skje på en god måte via nett, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  11.01.2019
  Må vi begynne å snakke om ulikhet?

  Nok et helseatlas viser at det er for store variasjoner i pasientbehandlingen. Bør vi begynne å bruke ordet ulikhet på områder hvor variasjonen er svært stor og faglig ubegrunnet?

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  21.12.2018
  Fra årelating til kunstig intelligens

  Ikke i noen tidsepoke har medisinsk kunnskap hatt større betydning som forklaringsfaktor for økningen av levealderen og for gode behandlingsresultater, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  07.12.2018
  Bærekraft i samfunn og helsetjeneste

  Utvikling av helsetjenesten og det nord-norske samfunnet henger sammen i et fellesskap der befolkningsutviklingen er vår største utfordring, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  23.11.2018
  Moderne helsetjeneste må styrke pasientrollen

  Pasientens rolle i egen behandling blir stadig viktigere. Helsepersonells måte å kommunisere på kan sette pasienten «på sporet» av en mer aktiv rolle og være et bidrag til gode resultater skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Annenhver fredag skriver Lars Vorland fredagsbrev om aktuelle tema som opptar ham.
  09.11.2018
  Dagens Medisin – hvor går veien videre?

  Jeg ønsker meg et Dagens medisin som setter samhandling og ledelse på dagsorden og bringer tverrfaglige perspektiver inn i debatten, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  26.10.2018
  Gode og likeverdige helsetjenester også til folk over 75

  – Kunnskap om hvordan befolkningens bruk av helsetjenester varierer mellom geografiske områder blir viktig i utviklingen av helsetilbudet i årene framover, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.  

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  12.10.2018
  Vi bygger for fremtiden

  Aldri før har det vært bygd flere nye sykehus i Nord-Norge. I dag åpner det nye sykehuset i Kirkenes. I Helse Nord bygger vi for fremtiden, men hva mener vi egentlig med det? Lars Vorland svarer i ukens fredagsbrev.

 • 21.09.2018
  Vi skal forbedre oss etter fortjent kritikk

  PwCs rapport om prosessen rundt lederskiftet på UNN er viktig. Den påpeker feil i prosesser og ansvarsforhold, og gir tydelige anbefalinger på områder hvor vi må forbedre oss, skriver administrerende direktør Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland
  07.09.2018
  Faglig samarbeid, teknologi og samhandling preget ledersamlingen

  - Det faglige samarbeidet mellom sykehusene må styrkes, samhandlingen med kommune må bli bedre og vi må satse mer på teknologi er hovedkonklusjonen etter ledersamlingen, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  24.08.2018
  Hva kan vi gjøre for de som trenger oss ofte?

  – Det er ikke sikkert at tilbudet til de som trenger oss ofte er optimalt organisert. Det bør vi gjøre noe med både av hensyn til pasientene og tjenestene, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  13.07.2018
  Vi bidrar i Malawi og vi har noe å lære

  – Vi bidrar til bedre helsetjeneste i Malawi og vi får erfaringer som absolutt er verdt å ta med seg, skriver Lars Vorland. 

 • 02.07.2018
  Hva snakker helseforetaksdirektørene om?

  - Helsefaglige spørsmål var gjennomgangsmelodien på helseforetaksdirektørmøtet på Sommarøy, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  01.06.2018
  Gratulerer UNN og Nord-Norge

  – A-fløya og PET senteret ved UNN er et nødvendig regionalt fellesprosjekt som styrker høyspesialisert behandling, avansert diagnostikk og forskning i nord, skriver Lars Vorland i ukens fredagbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  27.04.2018
  Makt, ledelse og faglig endring

  – Når endringer skal gjennomføres må de være faglig godt fundert og folk må ha fått en sjanse til å forstå, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  13.04.2018
  – Ja, vi trenger flere hybridleger

  – Ledelse og teknologi inn i utdanningen av leger og andre helsearbeidere, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  23.03.2018
  Arven fra Legeforeningen

  Spesialistutdanning av leger har betydning i et tredveårsperspektiv og er vår viktigste utdanningsoppgave, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  02.03.2018
  Veien videre i Finnmark

  – Nye sykehusbygg i Finnmark må kombineres med satsing på teknologi som gjør at flere tjenester kan gis der folk bor, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  16.02.2018
  En spesiell uke

  Det var ikke bare enkelt å skulle åpne årets pasientsikkerhetskonferanse i lys av det som har hendt den siste uken, skriver adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, i fredagsbrevet.

 • 26.01.2018
  Best på innkjøp – et hårete mål?

  Vi kan ikke fortsette å gjøre det på «vår måte» på innkjøpsområdet. Vi må ha som mål å bli best i Norge på å redusere innkjøpskostnadene, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  12.01.2018
  Bærekraft handler ikke bare om økonomi

  Hva menes når det snakkes om at vi må utvikle en bærekraftig spesialisthelsetjeneste? Det spørsmålet svarer Lars Vorland på i årets første fredagsbrev.

 • Lars Vorland
  22.12.2017
  Hva har vært viktig i 2017?

  – Eldrehelseatlas, oppstarten av medisinerutdanning i Finnmark og #metoo-kampanjen har det til felles at de har stor betydning for fremtiden, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

 • Lars Vorland
  08.12.2017
  Ledelsen har ansvaret for fagfolkenes kompetanse

  – Det er ikke nok å forsikre seg om at folk har autorisasjonspapirene i orden. Vi må ha systemer for opplæring og dokumentasjon på at folk kan jobben som skal gjøres, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland skriver brev til leserne annen hver fredag.
  24.11.2017
  Budsjettforliket rammer ikke investeringene

  Heldigvis endte budsjettforliket i Stortinget uten kutt i sykehusbudsjettet, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  27.10.2017
  – Den vanskeligste saken vi noen gang har behandlet

  – Vår beslutning er at vi vil si ja til legemiddelet, men vi er nødt til å si nei til prisen, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet. Denne uken behandlet Beslutningsforum det første legemiddelet som har vist effekt på SMA, en alvorlig medfødt muskelsykdom.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  22.09.2017
  Norge trenger flere sykepleiere

  Sykepleiere er og blir den yrkesgruppen det er størst mangel på. Løsningen er å opprette flere studieplasser til de mange ungdommene som står i kø for å bli sykepleier, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  08.09.2017
  Bruk stemmeretten din!

  Norge er et av verdens fremste demokratier med tillit mellom befolkning og myndigheter. Når vi bruker stemmeretten bidrar vi til at politikk har forankring i folkeviljen og styrke demokratiet, skriver Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev. 

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  23.06.2017
  Reindrift, netthinne og Skype – hva har de felles?

  Helseregionenes rapport om forskning og innovasjon viser et mangfold av temaer og forskningsspørsmål og dette skjer i godt samarbeid på kryss og tvers i landet, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
  09.06.2017
  Må jeg slutte å mene det jeg mente?

  Må jeg slutte å mene det jeg stod for som lege eller sykepleier fordi jeg er blitt leder? Lars Vorland reflekterer rundt overgangen fra å være medarbeider til å bli leder i fredagsbrevet. 

 • 10.03.2017
  Spesialistutdanningen er avgjørende

  Å sikre de store sykehusene  tilstrekkelig pasientgrunnlag til å drive utdanning av spesialister vil alltid være prioritert, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 24.02.2017
  Vil lovfeste samarbeidet med politikerne i nord

  Helse Nord foreslår at det lovfestes et samarbeidsorgan mellom regionale og kommunale myndigheter og helseregionene, skriver Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.

Fant du det du lette etter?