Kostnader for å opprettholde beredskap på ambulansefly

Når det den siste tiden har vært utfordrende å opprettholde god beredskap på ambulansefly, er det kostnader forbundet med tiltakene. Kostnadene har vært etterspurt av flere politikere og medier.
Bell 412 helikopter
Forsvarets Bell SP412 helikopter. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret.
Kostnadene er fordelt på Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF. Helse Nord RHF er den helseregionen i Norge som er størst bruker av ambulanseflytjenester, med 5 av 7 ambulanseflybaser i Norge. 

De ulike tiltakene med kostnader for opprettholde beredskapen er:

Kostnader for Luftambulansetjenesten HF

  • Luftambulansetjenesten HF har leid inn et Beech 250 ambulansefly fra Sverige. Flyet står i beredskap mandag-fredag i Tromsø. Prisen vil variere noe avhengig av bruken, men ligger i størrelsesorden 600 000,- kr. pr. uke. Foreløpig avtalt ut mai, dvs. fire uker og samlet kostnad på 2,4 millioner kroner.
  • Innleie av personell fra Sykehusinnkjøp HF til kr 250 000,-.
  • Juridiske vurderinger kr. 250 000,-.
  • Mulig leie av jetfly (Learjet) fra Sverige betales pr. flytime. Kostnaden vil derfor være avhengig av bruk. Prisen er kr. 31 000,- pr. time.
  • Øvrige tiltak under planlegging er foreløpig ikke kostnadsberegnet.

Kostnader for Helse Nord RHF og underliggende helseforetak


  • Leie av to helikopter fra Forsvaret koster omlag 350.000 – 500.000 kr. pr. uke pr. stk. Det er foreløpig avtalt fire uker.  Samlet kostnad vil være inntill 4 millioner kroner.
  • Oppbemanning av Regional-AMK ved Universitetssykehuset i Nord-Norge med en lege og to og en halv sykepleiere. Samlet kostnad på omlag 70.000 kr pr. uke. 
  • Døgnbemanning på ortopeditjeneste i Lofoten og Vesterålen som beløper seg til 150.000 kr pr. uke.

Finnmarkssykehuset har i tillegg hatt enkeltvakter med styrking av. Beregnet kostnad er 30-50.000 kroner.

Interne kostnader til overtid egne ansatte i Helse Nord RHF er ikke tatt med.