Ny indikator for å sikre planlagt behandling

For første gang er det samlet nasjonale tall over hvor mange pasienter som får behandling til planlagt tid.

Pasienter på venterom
Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Den nye indikatoren heter «antall pasientkontakter som har passert planlagt tid», og i dette inngår blant annet pasientavtaler som utsettes. De første tallene som presenteres er et øyeblikksbilde ved utgangen av april i år. Nasjonalt viser det seg at ni av ti pasienter i sykehusene får timen de er satt opp til. 
 
–  For pasienter er det viktig å kunne planlegge hverdagen og ha faste avtaler å forholde seg til. Utsettelser er ikke noe vi ønsker, og de aller fleste pasienter opplever ikke utsettelser, sier kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, Siv Høymork.

Resultater


Antall og andel pasientkontakter med passert planlagt tid 
(per 30. april 2017)
Antall passert planlagt tid
Andel passert planlagt tid
Helse Sør-Øst​​85 558
​9 %
Helse Vest
​34 907
​9 %
Helse Midt
​22 509
​10 %
​Helse Nord
​24 933
​14 %
Hele landet
​167 907
​9 %

 
Som resultatene viser, er det 14 prosent av pasientkontaktene i Helse Nord som har passert planlagt tid. Indikatoren sier ikke noe om hvor lenge avtaler utsettes eller årsaken til utsettelsen.
 
– I Helse Nord vil sykehusene ta tak i indikatoren på flere måter. Vi vil blant annet samordne og sikre at registreringen av timer skjer likt, både i vår region og nasjonalt. Vi vil også finne tiltak som gjør at vi planlegger enda bedre slik at så få timer som mulig utsettes, sier Høymork.
 

Bakgrunn

I oppdragsdokumentet for 2017 fikk de fire regionale helseforetakene i oppgave å arbeide videre med å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Arbeidet ledes i år av Helse Midt-Norge RHF. Det skal etableres og rapporteres på fem nye indikatorer i løpet av 2017. Lansering av indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» inngår i dette.