Årsrapport frå SKDE 2022

Her finn du oppsummeringa av kva vi i SKDE heldt på med av aktivitetar, forsking og utvikling i 2022.

Gruppebilde, seks personer, sittende rundt bord, sort hvitt bilde
Illustrasjonsfoto: Ørjan Marakatt Bertelsen
​2022 vart nok eit aktivt år for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). I løpet av fjoråret vart det godkjent sju nye kvalitetsregister, og av dei var fire innan psykisk helse. Vi var vertskap for Helsetenesteforskingskonferansen 2022, og vi publiserte helseatlas for kroniske sjukdommar. Alle helseatlas og resultat frå kvalitetsregistera vert no publisert på nettsidene våre.​