Startskudd for tarmscreening i Nord-Norge

Nå får de første 55 og 56-åringene i Finnmark, Troms og Nordland tilbud om å delta i det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft. I mars starter Kreftregisteret med å sende ut brev til 55 og 56-åringer i nord. De som fylte 55 i 2022 får brev først. 

Utsendelse av brev fra Kreftregisteret
Utsendelse av brev med testsett fra Kreftregisteret. Foto: Kreftregisteret.

​Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Om lag 4 500 personer får tarmkreft hvert år og rundt 1 600 dør årlig av sykdommen. Det er viktig at sykdommen oppdages tidlig, slik at man raskt kan starte behandling.

Illustrasjon fra Kreftregisteret

Illustrasjon fra Kreftregisteret

– Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret Kristin Ranheim Randel.  

Hva betyr screening?

Et annet ord for screening er masseundersøkelse. Til forskjell fra personer som opplever å ha plager og dermed selv kontakter helsevesenet, vil de fleste screeningdeltakere være friske, uten noen former for symptomer. For å delta i screeningen, må du motta invitasjon fra Kreftregisteret. Det vil si at du ikke kan bli henvist eller bestille time selv. 

Metoden som brukes i Norge i screeningprogrammet er en test for blod i avføringen.

Ta testen selv hjemme

Personen får først tilsendt informasjon om tilbudet fra Kreftregisteret, som har ansvaret for Tarmscreeningsprogrammet. Deretter får personen tilsendt et prøvesett i posten. Testen tar personen hjemme selv og sender inn til analyse. Analysering av prøver knyttet til det nasjonale tarmscreeningsprogrammet, blir gjort ved Akershus Universitetssykehus.

Illustrasjon avføringsprøve

Illustrasjon prøve. Foto: Kreftregisteret


Koloskopi 

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, forventes det at 65 vil få påvist blod og bli innkalt til koloskopi, i følge Tarmscreeningsprogrammet.

Dersom laboratoriet finner blod i prøven, blir personen innkalt til en koloskopiundersøkelse ved utvalgte lokale sykehus. 

De første invitasjonene er nå sendt ut i Nord-Norge. Gradvis vil 55 og 56-åringene få tilbud og invitasjon til å delta.

Mer informasjon

Kreftregisteret har utarbeidet god informasjon om Tarmscreeningsprogrammet både til helsepersonell og til befolkningen. Informasjonen finner du på Kreftregisterets nettside:

Tarmscreening (kreftregisteret.no)


Behandling- og kontaktinformasjon finner du på ditt helseforetak sine nettsider.

​​​