Sykehusene får 2,5 milliarder kroner ekstra av regjeringen

I regjeringens nysaldering for statsbudsjettet i 2022 foreslås det å øke sykehusenes budsjett med 2,5 milliarder kroner, hvorav Helse Nord får 317 millioner kroner. Dette gjøres for å sikre at sykehusene kan foreta helt nødvendige investeringer og for å verne psykisk helsevern. 

Marit Lind og Ingvild Kjerkol
Torsdag var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk hos UNN hvor hun blant annet møtte ny konstituert adm. direktør i Helse Nord RHF Marit Lind.

– Det å skjerme velferdsoppgavene er viktig i krisetider, og med en vanskelig økonomisk situasjon tar vi ansvar og bidrar til at det økonomiske resultatet for sykehusene ikke får dramatiske konsekvenser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.​

I nysalderingen av 2022-budsjettet har regjeringen derfor kun gjort grep som de mener er helt nødvendige i dagens situasjon. Et slikt grep er å øke rammene til sykehusene i inneværende år med 2,5 milliarder kroner.


Løser ikke omstillingsutfordringene

–Dette vil bedre det økonomiske resultatet for helseforetakene i år, og betyr to ting: 

  • Det vil fortsatt være rom for helt nødvendige investeringer og vedlikehold neste år, slik at vår felles helsetjeneste fortsatt kan gi god velferd uavhengig av adresse og lommebok.
  • Det vil også sette sykehusene i bedre stand til å følge opp prioriterte grupper, og her vil jeg særlig fremheve psykisk helsevern, sier Kjerkol.

Eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, er glad for de ekstra midlene på kort sikt.

- Dette er positivt for Helse Nord, men samtidig er det viktig å huske at dette ikke løser omstillingsutfordringene våre for 2023 og fremover. Vi må fortsette arbeidet med å gjennomføre endringene som skal sikre bærekraft både hva gjelder kompetanse og økonomi.