Om oss

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.

Organisering (organisasjonskart)

Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø som ledes av administrerende direktør Lars Vorland.  Helse Nord RHF har om lag 70 medarbeidere. 

Foretaksgruppen Helse Nord består av et regionalt helseforetak (RHF) og seks helseforetak (HF).

Organisasjonskart Helse Nord

Hva er oppdraget?


​Det overordnede målet helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige. Helse Nord skal ivareta drift og utvikling av sykehus og annen spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge.

Bestillingene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument. Oppdragsdokumentet leveres til de regionale helseforetakene i et foretaksmøte ved starten av året. 

Når året er slutt rapporterer Helse Nord og de andre helseregionene inn hvordan de har løst årets oppdrag. Dette dokumentet kalles årlig melding, og svarer helt konkret på om bestillingene har blitt utført. 

Hva gjør vi?

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

​Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.​​


Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget? Årlig melding er Helse Nord RHF sin årlige hovedrapportering (årsrapport) til Helse- og omsorgsdepartementet.


LES MER: Hva har vi gjort


Våre hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen pasientbehandling, forskning utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Pasientb​ehandlingUtdanning av helsepersonellForskning​Opplæring av pasienter og pårørende​