Årlig melding og årsregnskap

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Årlig melding er Helse Nord RHF sin årlige hovedrapportering (årsrapport) til Helse- og omsorgsdepartementet.

Lov om helseforetak (§ 34) pålegger styret for det regionale helseforetaket å rapportere årlig til Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal også omfatte de helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. 

Årlig melding skal:

  • Gi departementet det nødvendige faglige underlaget for å kunne medvirke i regjeringens forberedelse av det årlige forslaget til statsbudsjett.
  • Inngå i grunnlaget for de styringsbudskap som tas inn i Stortingsproposisjon nr. 1 og i det årlige styringsdokumentet.
  • Gi grunnlag for å identifisere viktige politiske problemstillinger som bør behandles i foretaksmøte, eventuelt legges frem for Stortinget.
  • Gi departementet rapportering på oppfølgning av styringsdokumentet.

Årlig melding og årsregnskap 2018
Årlig melding og årsregnskap 2017Årlig melding og årsregnskap 2016

Årlig melding 2016 fra Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf

Årlig melding 2016 Helse Nord - krav som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf

Årsregnskap 2016.pdf

Årlig melding og årsregnskap 2015

Årlig melding 2015 fra Helse Nord til HOD.pdf

Årlig melding 2015 på krav som ikke rapporteres til HOD.pdf

Årsregnskap 2015.pdf

Årlig melding og årsregnskap 2014

Årlig melding 2014 fra Helse Nord til HOD.pdf

Vedlegg til årlig melding 2014: Rapportering på styringsparametere.pdf

Årsregnskap 2014.pdf

Arkiv tidligere årsmeldinger

2013 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2013 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2013 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2013 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2013 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf2013 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
2012 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2012 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2012 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2012 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2012 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf2012 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
2011 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2011 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2011 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2011 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2011 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf2011 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
2010 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2010 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2010 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2010 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2010 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf2010 Årlig melding fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
2009 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2009 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2009 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2008 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2008 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2008 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2007 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2007 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2007 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2006 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2006 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2006 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2005 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2005 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2005 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf
2004 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Årlig melding-årsmeldinger/Arkiv 2013–2003/2004 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf2004 Årsregnskap Helse Nord RHF.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.