Oppdragsdokument

Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

​Helse Nord RHF styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det skjer blant annet gjennom et årlig oppdragsdokument som forteller hva HOD krever gjennomført. 

I egne oppdragsdokument stiller Helse Nord RHF krav til helseforetakene i regionen.​

Oppdragsdokument 2019

Oppdragsdokument 2019 fra HOD til Helse Nord RHF

Tilleggsliste oppdragsdokumentet 2019.pdf

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v.

Oppdragsdokument 2019 fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2018

Oppdragsdokument 2018 fra HOD til Helse Nord RHF.pdf

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v.

Oppdragsdokument 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2017

Oppdragsdokument 2017 fra HOD til Helse Nord RHF (pdf)

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v. (pdf)

Oppdragsdokument 2017 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Oppdragsdokument 2016Oppdragsdokument 2015

Oppdragsdokument 2015 fra HOD til Helse Nord RHF (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v. (pdf)

Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Oppdragsdokument 2014
Arkiv over tidligere oppdragsdokument​

Her er arkiv over oppdragsdokument gitt fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Oppdragsdokument gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF finnes på HODs nettsider​.


2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf
2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf
2011 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument UNN.pdf2011 Oppdragsdokument UNN.pdf
2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2010 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument UNN.pdf2010 Oppdragsdokument UNN.pdf
2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2009 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument UNN.pdf2009 Oppdragsdokument UNN.pdf
2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf
2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf
2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdf2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdf
2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdf2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdf
2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdf2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdf
2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdf
2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdf2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdf
2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdf
2004 Styringsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument UNN.pdf2004 Styringsdokument UNN.pdf
2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf
2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf
2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2002 Styringsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument UNN.pdf2002 Styringsdokument UNN.pdf
2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdf2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdf
2002 Styringsdokument Helse NSS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument Helse NSS.pdf2002 Styringsdokument Helse NSS.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.