Oppdragsdokument

Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

​Helse Nord RHF styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det skjer blant annet gjennom et årlig oppdragsdokument som forteller hva HOD krever gjennomført. 

I egne oppdragsdokument stiller Helse Nord RHF krav til helseforetakene i regionen.​

Oppdragsdokument 2019

Oppdragsdokument 2019 fra HOD til Helse Nord RHF.pdf

Tillegg til oppdragsdokument 2019 fra HOD til Helse Nord RHF.pdf

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v.pdf

Oppdragsdokument 2019 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.pdf

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2019 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.pdf

Oppdragsdokument 2018

Oppdragsdokument 2018 fra HOD til Helse Nord RHF.pdf

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v.pdf

Oppdragsdokument 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.pdf

Oppdragsdokument 2017

Oppdragsdokument 2017 fra HOD til Helse Nord RHF (pdf)

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v. (pdf)

Oppdragsdokument 2017 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Oppdragsdokument 2016Oppdragsdokument 2015

Oppdragsdokument 2015 fra HOD til Helse Nord RHF (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v. (pdf)

Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Oppdragsdokument 2014
Arkiv over tidligere oppdragsdokument​

Her er arkiv over oppdragsdokument gitt fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Oppdragsdokument gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF finnes på HODs nettsider​.


2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf
2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf
2011 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument UNN.pdf2011 Oppdragsdokument UNN.pdf
2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2010 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument UNN.pdf2010 Oppdragsdokument UNN.pdf
2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2009 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument UNN.pdf2009 Oppdragsdokument UNN.pdf
2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf
2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf
2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf
2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdf2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdf
2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdf2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdf
2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdf2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdf
2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdf
2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdf2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdf
2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdf
2004 Styringsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument UNN.pdf2004 Styringsdokument UNN.pdf
2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf
2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf
2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf
2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf
2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf
2002 Styringsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument UNN.pdf2002 Styringsdokument UNN.pdf
2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdf2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdf
2002 Styringsdokument Helse NSS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument Helse NSS.pdf2002 Styringsdokument Helse NSS.pdf


Fant du det du lette etter?