Oppdragsdokument

Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

​Helse Nord RHF styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det skjer blant annet gjennom et årlig oppdragsdokument som forteller hva HOD krever gjennomført. 

I egne oppdragsdokument stiller Helse Nord RHF krav til helseforetakene i regionen.​

Oppdragsdokument 2023

Oppdragsdokument 2023 fra HOD til Helse Nord RHF (PDF)

Helse Nord RHFs oppdragsdokument til helseforetakene vedtas i februar og vil bli publisert her så snart det er vedtatt.

Oppdragsdokument 2022

Oppdragsdokument 2022 fra HOD til Helse Nord RHF (PDF)

Tillegg til oppdragsdokumentet 2022 fra HOD til Helse Nord - juni 2022

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF om krav og rammer m.v 2022 (PDF) 

Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene (PDF)

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene (PDF)

Oppdragsdokument 2021

Oppdragsdokument 2021 fra HOD til Helse Nord RHF (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF om krav og rammer m.v. 2021 (PDF)

Oppdragsdokument 2021 fra Helse Nord RHF til helseforetakene (PDF)​​​​​

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2021 fra Helse Nord RHF til helseforetakene (PDF)

Oppdragsdokument 2020

Oppdragsdokument 2020 fra HOD til Helse Nord RHF (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v. (pdf)

Revidert oppdragsdokument 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene- revidert 25. juni 2020 (pdf)

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Oppdragsdokument 2019

Oppdragsdokument 2019 fra HOD til Helse Nord RHF.pdf

Tillegg til oppdragsdokument 2019 fra HOD til Helse Nord RHF.pdf

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v.pdf

Oppdragsdokument 2019 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.pdf

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2019 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.pdf

Oppdragsdokument 2018

Oppdragsdokument 2018 fra HOD til Helse Nord RHF.pdf

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v.pdf

Oppdragsdokument 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.pdf

Oppdragsdokument 2017

Oppdragsdokument 2017 fra HOD til Helse Nord RHF (pdf)

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v. (pdf)

Oppdragsdokument 2017 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Oppdragsdokument 2016Oppdragsdokument 2015

Oppdragsdokument 2015 fra HOD til Helse Nord RHF (pdf)

Protokoll fra foretaksmøte HOD-Helse Nord RHF - krav og rammer m.v. (pdf)

Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF til helseforetakene (pdf)

Oppdragsdokument 2014
Arkiv over tidligere oppdragsdokument​

Her er arkiv over oppdragsdokument gitt fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Oppdragsdokument gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF finnes på HODs nettsider​.


2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf2013 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfpdf1069386
2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdf2012 Oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord.pdfpdf406139
2011 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument UNN.pdf2011 Oppdragsdokument UNN.pdfpdf317612
2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2011 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf96580
2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2011 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf278721
2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2011 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfpdf259543
2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2011 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf229830
2010 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument UNN.pdf2010 Oppdragsdokument UNN.pdfpdf283989
2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2010 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf244162
2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2010 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf278935
2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2010 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfpdf277957
2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2010 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf279519
2009 Oppdragsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument UNN.pdf2009 Oppdragsdokument UNN.pdfpdf129566
2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2009 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf98201
2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2009 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf126487
2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2009 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfpdf123986
2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2009 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf124147
2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2008 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf290060
2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2008 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf262396
2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2008 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf285069
2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2008 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfpdf281330
2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2008 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf281424
2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2007 Oppdragsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf90777
2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2007 Oppdragsdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf77917
2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdf2007 Oppdragsdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf87773
2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdf2007 Oppdragsdokument Helse Finnmark.pdfpdf85428
2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdf2007 Oppdragsdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf83851
2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2006 Styringsdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf262033
2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2006 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf160131
2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf258728
2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfpdf267916
2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf2006 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfpdf263095
2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf2006 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf264878
2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdf2006 Felles organisatoriske og økonomiske krav.pdfpdf132589
2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdf2005 Felles organisatoriske og økonomiske krav til HF-ene.pdfpdf113514
2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2005 Bestillerdokument Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf164501
2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdf2005 Bestillerdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf165009
2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf164310
2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Hålogalandssykehuset.pdfpdf161608
2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdf2005 Bestillerdokument Helse Finnmark.pdfpdf163494
2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdf2005 Bestillerdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf67642
2004 Styringsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument UNN.pdf2004 Styringsdokument UNN.pdfpdf200128
2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdf2004 Styringsdokument Sykehusapotek Nord.pdfpdf185768
2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Nordlandssykehuset.pdfpdf197311
2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Hålogalandssykehuset.pdfpdf191670
2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdf2004 Styringsdokument Helse Finnmark.pdfpdf191296
2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdf2004 Styringsdokument Helgelandssykehuset.pdfpdf188977
2002 Styringsdokument UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument UNN.pdf2002 Styringsdokument UNN.pdfpdf118525
2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdf2002 Styringsdokument Helse NorTro.pdfpdf110979
2002 Styringsdokument Helse NSS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Arkiv/2002 Styringsdokument Helse NSS.pdf2002 Styringsdokument Helse NSS.pdfpdf112174


Fant du det du lette etter?