Prosjekter

Her finner du en oversikt over noen av våre aktuelle prosjekter.

Digitale pasient- og samhandlingtjenester

​Prosjektet digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord eies av Helse Nord RHF og ledes av Tove Sørensen i Helse Nord IKT. Prosjektet  er vedtatt videreført av styret i Helse Nord med en ramme på 94,1 mill ut 2023.

Helse Nord FRESK

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Gode systemer som "snakker sammen".

Regional utviklingsplan 2038

​Helse Nord RHF skal oppdatere den regionale utviklingsplanen, som er foretakets øverste strategi for å utvikle helsetjenestene i regionen.

Gjennomgang av regionale funksjoner med særskilt finansiering i Helse Nord​

Regionale funksjoner i Helse Nord, som kompetanse- og behandlingstjenester samt andre funksjoner som er tildelt ett helseforetak for å bistå hele regionen, er et viktig virkemiddel for å yte gode helsetjenester til befolkningen.Savner du informasjon om et prosjekt på denne siden? Send en e-post til webmaster@helse-nord.no.
Fant du det du lette etter?