Prosjekter

Her finner du en oversikt over noen av våre aktuelle prosjekter.

Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord eies av Helse Nord RHF og ledes av Tove Sørensen i Helse Nord IKT. Prosjektet  er vedtatt videreført av styret i Helse Nord med en ramme på 94,1 mill ut 2023.

Helse Nord FRESK

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Gode systemer som "snakker sammen".

Savner du informasjon om et prosjekt på denne siden? Send en e-post til webmaster@helse-nord.no.

Fant du det du lette etter?