Prosjekter

Her finner du en oversikt over noen av våre aktuelle prosjekter.

Alta-prosjektet

Helse Nords Alta-prosjekt skal vurdere eventuelle nye helsetilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta.

Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.


Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset

Styret i Helse Nord RHF besluttet i møte 13. desember 2017 at det skal opprettes et tilbud om PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø. På denne siden finner du mer informasjon, fremdriftsplan og møtereferater fra arbeidet med denne etableringen.


Helse Nord FRESK

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Gode systemer som "snakker sammen".

Samiske spesialisthelsetjenester

I tett samarbeid med Sametinget er Helse Nord RHF i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Utredning av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

I foretaksmøtet 7. mars ga helseminister Bent Høie Helse Nord RHF i oppdrag å utrede en mulig sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge.


Savner du informasjon om et prosjekt på denne siden? Send en e-post til webmaster@helse-nord.no.
Fant du det du lette etter?