Gjennomgang av regionale funksjoner med særskilt finansiering

Nå gjennomføres det en gjennomgang av alle regionale funksjoner med særskilt finansiering i Helse Nord. 

Illustrasjonsbilde Colourbox

Regionale funksjoner med særskilt funksjoner i Helse Nord er etablert ved Universitetssykehuset Nord-Norge og i Nordlandssykehuset. Eksempler på slike regionale funksjoner er: 

  • Regionale kompetansetjenester

  • Regionale behandligstjenester

  • Andre regionale funksjoner

Hensikten med de regionale funksjonene er at de skal bidra til økt kunnskapsdeling og samhandling, bedre pasientbehandling og bedre ressursutnyttelse. 

Målgruppe og samarbeidspartnere for funksjonene er spesialist- og primærhelsetjenesten, pasienter, pårørende og samfunnet for øvring.

Regionale funksjoner som mottar særfinansiering er enten opprettet med tidsbegrenset formål, eller får sin særfinansiering som støtte for eksempel i en oppstart.

Hensikt med gjennomgangen

​​​Helse Nord RHF har nedsatt en prosjektgruppe som skal foreta en samlet gjennomgang av dagens regionale funksjoner for å kunne vurdere følgende:

  • På hvilken måte bidrar funksjonene til å styrke kvaliteten på pasientbehandling i regionen? 

  • Er prioriteringene riktige utfra dagens behov? 

  • Ivaretar funksjonene behandling (kurativ, forbyggende/helsefremmende), beredskap, utdanning, kompetansespredning, råd og veiledning i alle helseforetak og/eller i primærhelsetjenesten? 

  • Kan de tjenester som funksjonen yter, tilbys i en annen form? 

  • Er det fortsatt behov for tjenesten som regional funksjon? 

  • Ligger finansieringen på riktig nivå? 

Gjennomgangen vil gi funksjonene mulighet til å synliggjøre sitt arbeid, slik at Helse Nord RHF kan ha et bedre grunnlag for å vurdere fremtidig aktivitet og finansiering. ​

Dersom Helse Nord skal ha rom for nye regionale satsninger, er en jevnlig evaluering og omprioritering av midler nødvendig. Tilsvarende gjennomgang er gjort for nasjonale tjenester. ​​​

Oversikt over Regionale funksjoner som skal vurderes​

Delta i spørreundersøkelse

I forbindelse med denne gjennomgangen, gjennomføres det nå en spørreundersøkelse. Målgruppen for undersøkelsen er helse- og administrativt personell, pasienter og pårørende i Nord-Norge. Undersøkelsen vil være et supplement til øvrig vurderingsgrunnlag. Vi håper du vil sette av noen minutter! 

Svarfrist: 20. mai 2022

Distribusjon av informasjon om internettside/spørreundersøkelse:
Ved publisering av spørreundersøkelse på internett, er det sendt ut informasjon til samhandlingsavdelinger og fagsjefene ved helseforetakene om hvordan distribusjon ønskes utført.​

Spørreundersøkelse for pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner

Spørreundersøkelse for helse- og administrativt personell​

​​​​​​​Har du spørsmål?

​Ved spørsmål til prosjektet, kontakt prosjektleder ann-britt.nilssen@helse-nord.no

Mediehenvendelser:
Telefon: +47 476 72 442
E-post​: medievakt@helse-nord.no
Talsperson: Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord RHF

Prosjekteier


Prosjekteier
​​Cecilie D​aae
​administrerende direktør
​Helse Nord RHF

​​​​Styringsgruppe


Styringsgruppe
​Hilde Rolandsen
​eierdirektør
​Helse Nord RHF
Per Angermo
​administrerende direktør
​Finnmarkssykehuset HF
​Anita Schumacher
​administrerende direktør
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF
​Siri Tau Ursin
​administrerende direktør
​Nordlandssykehuset HF
​Hanne Frøyshov
​konst. administrerende direktør
​Helgelandssykehuset HF
​Baard Einar Martinsen
konsertillitsvalgt

​Hege Johannessen
​brukerrepresentant

​Tove Klæbo Nilsen
​forskningsdirektør
​Helse Nord RHF
​Jeanette Mikalsen
​konsernverneombud

Prosjektgruppe


Prosjektgruppe
​Ann-Britt Nilssen
​prosjektleder
​Helse Nord RHF
​Geir Tollåli
​fagdirektør
​Helse Nord RHF
​Harald Sunde
​fagsjef
Finnmarkssykehuset HF
Marte Lødemel Henriksen
​medisinskfaglig rådgiver
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF
​Tonje Elisabeth Hansen
​fagsjef
​Nordlandssykehuset HF
Anne Ingeborg Pedersen​
​rådgiver
​Helgelandssykehuset HF
​Kari Sandnes
​konserntillitsvalgt

​Siw Skår

​rådgiver
​Helse Nord  RHF
​Ann Mari Jenssen
konserntillitsvalgt​

​Relaterte vedlegg


Mandat - gjennomgang av regionale funksjoner.pdf

Styringsdokument - gjennomgang av regionale funksjoner med særskilt finansiering

20220425 Fremdriftsplan - gjennomgang av regionale funksjoner

20220425 Kommunikasjonsplan - gjennomgang av regionale funksjoner

Brev - henvendelse om oppstart prosjekt med oversikt over funksjoner.pdf

Egenvurdering - regionale tjenester og funksjoner.pdf

20220921 Fremdriftsplan - Gjennomgang reg funksjoner.pdf​​

​​Styringsgruppemøter​

20220421 Styringsgruppemøte 1-2022.pdf

20220628 Styringsgruppemøte 2 -2022.pdf

​​Statusrapportering

Statusrapport 1 Gjennomgang av regionale funksjoner feb 2022.pdf

Statusrapport 2 Gjennomgang av regionale funksjoner mars 2022 .pdf

Statusrapport 3 Gjennomgang av regionale funksjoner april 2022.pdf

Statusrapport 4 Gjennomgang av regionale funksjoner mai 2022.pdf

Statusrapport 5 Gjennomgang av regionale funksjoner juni 2022.pdf

Statusrapport 6 Gjennomgang av regionale funksjoner sept 2022.pdf

Fant du det du lette etter?