Midnattssol på Nordkapp

Prosjekt: Regional utviklingsplan 2038

Helse Nord RHF, har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, å oppdatere vår regionale utviklingsplan.

Regional utviklingsplan (2023–2038) skal oppdateres innen desember 2022, og prosjektarbeidet pågår. 

Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen 1. mai 2022 basert på ​bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet.

Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024​, som har som visjon «Sammen om helse i nord», viser hvilke strategiske grep Helse Nord RHF vil prioritere de nærmeste årene. Strategien er overordnet og suppleres av delstrategier for spesifikke deler av virksomheten, regionale fagplaner og økonomisk langtidsplan. Strategien vil være et viktig grunnlag for revideringen av regional utviklingsplan, som er Helse Nord RHFs førende strategi for å utvikle helsetjenesten, og som grunnlag for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen. 

​​
Les veileder for utviklingsplaner:


Fant du det du lette etter?