Helsefagavdelingen

Helsefagavdelingen ivaretar løpende rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeiding og oppfølging av faglige planer. Dette skjer gjennom samarbeid med tilknyttede fagråd.

​Seksjoner

Seksjon for helsetjenester og samhandlinghttps://helse-nord.no/om-oss/kontakt-oss/helsefagavdelingen/seksjon-for-somatikk-og-laboratoriefagSeksjon for helsetjenester og samhandlingSeksjonen tilhører fagavdelingen og har blant annet ansvaret for strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester.
Seksjon for forskning og innovasjonhttps://helse-nord.no/om-oss/kontakt-oss/helsefagavdelingen/seksjon-for-forskning-og-innovasjonSeksjon for forskning og innovasjonSeksjonen er en del av kvalitets- og forskningsavdelingen og har blant annet ansvaret for å ivareta forskningsstrategien, utdeling av forskningsmidler og samarbeid med samarbeid med universitet og høgskole (USAM, HSAM)

​​

Avdelingen ledes av avdelingsdirektør, se oversikt over ledelsen i Helse Nord RHF​.​​

Relevante lenker

Fagplaner

Fagråd

Pasientreiser


Fant du det du lette etter?