Logo og profil

Helse- og omsorgsdepartementets profilprogram for spesialisthelsetjenesten omhandler helseforetakenes logoer, navnsetting, symbolbruk og mer.

Her kan du laste ned logoen til Helse Nord og våre helseforetak i ulike formater (regjeringen.no)Nasjonalt profilprogram for helseforetakene (regjeringen.no)


Helse Nords profilmanual

Profilmanualen (profilhåndboken) til foretaksgruppen Helse Nord viser lokale tilpasninger til nasjonalt profilprogram med bruk av etablerte lokale designelementer. Profilmanualen gjelder Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT. 

Foretaksgruppen Helse Nords profilmanual.pdf

Fant du det du lette etter?