Logo og profil

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et profilprogram som blant annet omhandler helseforetakenes logoer, navnsetting og symbolbruk.

Her kan du laste ned logoen til Helse Nord og våre helseforetak i ulike formater (regjeringen.no)

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene (regjeringen.no)


Helse Nords profilmanual

Profilmanualen (profilhåndbok) viser lokale tilpasninger til nasjonalt profilprogram med bruk av etablerte lokale symboler.

Helse Nords profilmanual.pdf