Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

  • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
  • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
  • fremme brukermedvirkning i Helse Nord


Medlemmer

Oppnevnt for perioden 2022–2024.

Leder
Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
FFO Nordland (Diabetesforbundet)
knut.hartviksen@vegvesen.no

Nestleder
Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, Autismeforeningen

Medlemmer

Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse

Åse Senning, Sandnessjøen, Revmatikerforbundet

Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet

Kitt Anne Jorid Hansen, Bodø, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Marit Sørdal, Ballangen, SAFO

Nikolai Raabye Haugen, Tromsø, Unge funksjonshemmede

Ester Marie Fjellheim, Tromsø, Sametingets eldreråd

Morten Markussen, Grovfjord, Blodkreftforeningen

Ernly Eriksen, Mo i Rana, Blindeforbundet

Vararepresentanter i rekkefølge:

  1. Leif Birger Mækinen, Alta, Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
  2. Berit Bongo, Kautokeino, Pensjonistforbundet
  3. Elen Valborg Voulab, Karasjok, Norges astma- og allergiforbund (NAAF)

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utviklet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med "Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak", som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.​Årsrapport

2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf640526
2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf605139
2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf1343237
2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf763963
2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf847643
2019 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2019 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2019 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf437230
2020 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2020 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2020 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf415586
2021 Årsrapport Regionalt brukervalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2021 Årsrapport Regionalt brukervalg i Helse Nord.pdf2021 Årsrapport Regionalt brukervalg i Helse Nord.pdfpdf305349Brukermedvirkning i planverket

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning 

Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Søknadsfrist er 1. desember for påfølgende år. Søknadsskjema blir tilgjengelig rundt 1. oktober.

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Driftstilskudd til incest- og voldtektssentre

Helse Nord RHF tildeler tilskudd til drift av sentre mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Norge.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett. 

Tilskudd kan gis til sentre mot incest og seksuelle overgrep som har sin virksomhet i Nord-Norge og Svalbard, og som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes via Bufdir*. Dersom finansieringsmodellen endres, vil også Helse Nord RHF revurdere sin tilskuddsordning.

Potten for fordeling i 2022 er på 200 000 kroner. Søkere som fyller formelle krav vil kunne tildeles et tilskudd på inntil kroner 100.000,- kroner. Midlene fordeles først mellom fylkene i landsdelen. Det betyr at om det finnes flere sentre i samme fylke, vil disse dele potten for fylket. Eventuelle ubrukte midler vil tilfalle tilskuddsordningen for brukermidler.

Spørsmål og andre henvendelser rettes til postmottak@helse-nord.no. Ved henvendelser om ordningen, legg ved arkivnummer for riktig år:

  • Tildeling 2022: arkivnummer 2021/1136

Tilskuddsordningen har ikke klageadgang.

Søknadsskjema 2022 

Søknadsfrist: 1. desember.

Saksbehandlingen ferdigstilles senest i januar påfølgende år.


Revisjon av retningslinjer for tilskuddsordning

Søknadsskjema for tilskuddsmidler for 2022 blir tilgjengelig fra rundt 1. oktober.​

Brukerutvalg og ungdomsråd ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Brukerutvalget i NordlandssykehusetUngdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord

Lønn og refusjon av utgifter

Brukerrepresentanter som er formelt oppnevnt av Regionalt brukerutvalg, kan få honorar og reiseutgifter knyttet til vervet dekket etter Helse Nords retningslinjer for utbetaling og godtgjøring til brukerrepresentanter. Retningslinjene for utbetaling av honorarer vedtas av styret. Fysiske møter samt digitale møter over 2,5 timer honoreres med kr. 2080. Digitale møter under 2,5 timer godtgjøres med kr. 1040.  

Eventuelle spørsmål om hva som dekkes av Helse Nord rettes til administrasjons- og stabsavdelingen i forkant av møtet/reisen. 

Dekning av reiseutgifter

Reiser gjennomføres på den for oppdragsgiver billigste måte. Har man en forenklet ansettelse, skal man bruke appen «Bluegarden mobil» for å sende reiseregning. Veiledning om første gangs innlogging og bruk finner du her: 

Utgifter refunderes kun etter bilag. 

Brukerrepresentanter som ikke har forenklet ansettelse i Helse Nord kan benytte skjema for manuell reiseregning

Honorar/Møtegodtgjøring

Kopi av møteinnkallingen må legges ved honorarskjema. Innkallingen skal dokumentere: at du er innkalt, om møtet er fysisk eller digitalt, og møtets varighet. NB! Vedlegget må være en statisk filtype, du kan ikke videresende din egen outlookinnkalling. 

Lønnskrav sendes primært via epost til brukerkrav@helse-nord.no. I emnefeltet skriver du honorarkrav, møtedato og møtets «tittel».


Kopi av møteinnkallingen må legges ved honorarskjema. Innkallingen skal dokumentere: at du er innkalt, om møtet er fysisk eller digitalt, og møtets varighet. Lønnskrav sendes primært via epost til brukerkrav@helse-nord.no. I emnefeltet skriver du honorarkrav, samt eget navn, møtedato og møtets «tittel».

Krav kan også sendes via ordinær post Merk konvolutt med "RBU Lønn\ refusjonskrav"

Lønnskrav foreldes etter 3 år (foreldelsesloven §2)

Trenger du hjelp til reiseregning/honorarkrav første gang? Send mail til RBU sekretariat (postmottak@helse-nord.no) med kontaktinformasjon og spørsmålet ditt, så kan vi avtale en tid å gjøre dette under veiledning.​

​​


Fant du det du lette etter?