Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.


For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

 • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
 • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
 • fremme brukermedvirkning i Helse Nord

Medlemmer

 • Leder
  Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
  FFO (Nordland Diabetesforbund)

 • Nestleder
  Gunn Strand Hutchinson, Bodø, Nordland
  SAFO

 • Gunnhild Berglen, Svanvik, Finnmark
  FFO (Autismeforeningen)

 • Marianne P. Brekke, Fauske, Nordland
  FFO (Norsk revmatikerforening)

 • Else Marie Isaksen, Karasjok, Finnmark
  FFO (Hørselshemmedes Landsforbund)

 • Ole Marius Johnsen, Tomasjord, Troms
  FFO (Mental Helse)

 • Leif Birger Mækinen, Alta, Finnmark
  FFO (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)

 • Asbjørn Larsen, Tromsø, Troms
  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB (RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon)

 • Elisabeth Sundkvist, Troms
  Kreftforeningen

 • Arne Vassbotn, Sortland, Nordland
  Pensjonistforbundet Nordland

 • Hedvig Hegna, Harstad, Troms 
  Pensjonistforbundet Troms


Vararepresentanter


Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)


 1. Olav Aulborg, Bodø, Nordland,  Hørselshemmedes landsforbund
 2. Nina Danielsen, Kirkenes, Finnmark, Norges Astma- og allergiforbund
 3. Arne Eriksen, Krokelvdalen, Troms, Blindeforbundet
 4. Elen Valborg Vuolab, Karasjok, Finnmark, Norges Astma- og allergiforbund
 5. Harry Lind, Hennes, Nordland, Hørselshemmedes landsforbund
 6. Eva Marie Johansen, Lakselv, Finnmark, Diabetesforbundet Finnmark


Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Barbro Holmstad, Narvik, Nordland

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 • Wibecke Årst, Tromsø, Troms - Marborg

Kreftforeningen

 • Brage Larsen Sollund, Troms - Kreftforeningen

Pensjonistforbundet

 1. Isak Thomas Triumf, Kautokeino, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark
 2. Aina Hanssen, Lakselv, Finnmark - Pensjonistforbundet FinnmarkReisereg​ningsskjema.xlsx

Årsrapport

Last ned den nyeste årsrapporten her:

Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord


Plan for brukermedvirkning

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning 


Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Nå kan du søke om brukermidler for 2017. Søknadsfristen er 1. desember 2016. 

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Veiledende retningslinjer for brukermedvirkning


Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdf

Vedlegg 3 - veileder for ungdomsråd.pdf

Vedlegg 4 - Brukermedvirkning helseforskning Norge vedtatte retningslinjer og tiltak.pdf

Brukerutvalg ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord​


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.