Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

 • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
 • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
 • fremme brukermedvirkning i Helse Nord


Medlemmer

Oppnevnt for perioden 2020–2022.

Leder
Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
FFO (Nordland Diabetesforbund)

Nestleder
Laila Edvardsen, Tromsø
FFO Troms/Finnmark (Personskadeforbundet)

Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finnmark (Autismeforbundet)

Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse

Karen Agnete Hagland, Mo i Rana, Kreftforeningen

Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finnmark (LHL)

Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet

Kitt Anne Jorid Hansen, Bodø, RIO

Barbro Holmstad, Narvik, SAFO

Nikolai Raabye Haugen, Andenes, Unge Funksjonshemmede

Ester Marie Fjellheim, Tromsø, Sametingets eldreråd

Vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Åse Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatikerforbundet)
 2. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF)
 3. Hege Johannessen, Narvik, FFO Nordland (ME-forbundet)

ÅrsrapportPlan for brukermedvirkning

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning 


Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Søknadsfrist er 1. desember for påfølgende år. Søknadsskjema blir tilgjengelig rundt 1. oktober.

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Særlig informasjon om brukermidler for 2020

Helse Nord RHF har mottatt flere henvendelser fra organisasjoner som grunnet koronasituasjonen ikke har kunnet gjennomføre planlagte tiltak i 2020

Helse Nord RHF har forståelse for at også brukerorganisasjonene står i en situasjon som har fått mer omfattende konsekvenser enn det man kanskje så for seg i mars. 

Helse Nord RHF kommer ikke til å kreve at utdelte midler i 2020 betales tilbake. For å sikre forutsigbarhet i organisasjonenes drift har Administrerende direktør bestemt at følgende skal gjelde for tildelingen av brukermidler 2020:

 1. Helse Nord er positive til at brukerorganisasjoner som grunnet coronasituasjonen ikke har fått gjennomført planlagte tiltak i 2020, overfører midlene til 2021.
 2. Helse Nord vil ha forståelse for at organisasjonene omdisponerer brukermidler til tiltak for å avlette utfordringer knyttet til coronahverdagen, f.eks. innkjøp av utstyr for digitale løsninger. Helse Nord forutsetter at slike endringer fremkommer ved ordinær rapportering.
 3. Helse Nord vil for tildelingen for 2020 se bort fra kravet om at brukemidlene ved overføring må brukes innen 1.juli 2021. 
 4. Vedtakspunkt 1- 3 gjelder også midler som allerede er overført fra 2019
 5. Vedtakspunkt 1- 3 er en respons på en svært spesiell situasjon, og vil ikke danne presedens for videre administrativ praksis knyttet til brukermidlene.
 6. Informasjon om vedtaket sendes ut i brevs form til mottakere av midler i 2020. Informasjon legges også ut på internettsiden til brukerutvalget 


Veiledende retningslinjer for brukermedvirkning


Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdf

Vedlegg 3 - veileder for ungdomsråd.pdf

Vedlegg 4 - Brukermedvirkning helseforskning Norge vedtatte retningslinjer og tiltak.pdf

Veileder brukermedvirkning i forskning mai 2018.pdf

Brukerutvalg og ungdomsråd ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i FinnmarkssykehusetBrukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-NorgeBrukerutvalget i NordlandssykehusetUngdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i HelgelandssykehusetBrukerutvalget i Sykehusapotek Nord​


Lønn og refusjon av utgifter

Brukerrepresentanter som er formelt oppnevnt av Regionalt brukerutvalg, kan få honorar og reiseutgifter knyttet til vervet dekket etter Helse Nords retningslinjer for utbetaling og godtgjøring til brukerrepresentanter. Retningslinjene for utbetaling av honorarer vedtas av styret. I skrivende stund godtgjøres 1960,- for fysiske møter samt digitale møter over 2,5 timer. Digitale møter under 2,5 timer godtgjøres 980,-.  

Eventuelle spørsmål om hva som dekkes av Helse Nord rettes til fagavdelingen i forkant av møtet/reisen. 

Dekning av reiseutgifter

Reiser gjennomføres på den for oppdragsgiver billigste måte. Har man en forenklet ansettelse, skal man bruke appen «Bluegarden mobil» for å sende reiseregning. Veiledning om første gangs innlogging og bruk finner du her: 

Utgifter refunderes kun etter bilag. 

Brukerrepresentanter som ikke har forenklet ansettelse i Helse Nord kan benytte skjema for manuell reiseregning

Honorar/Møtegodtgjøring

Brukerrepresentanter må selv sende krav for å få møtegodtgjørelse. Som krav regnes utfylt honorarskjema. Fyll ut ett skjema pr møte. Det nyeste honorarskjemaet krever ikke signatur. Det er også nytt at møteleder må oppgis, slik at vi kan kontakte denne ved ev spørsmål angående møtet. 

Kopi av innkallingen må legges ved honorarskjema. Innkallingen skal dokumentere: at du er innkalt, om møtet er fysisk eller digitalt, og møtets varighet. Lønnskrav sendes primært via epost til brukerkrav@helse-nord.no. I emnefeltet skriver du honorarkrav, samt eget navn, møtedato og møtets «tittel».

Krav kan også sendes via ordinær post Merk konvolutt med "RBU Lønn\ refusjonskrav"

Lønnskrav foreldes etter 3 år (foreldelsesloven §2)

Trenger du hjelp til reiseregning/honorarkrav første gang? Send mail til RBU sekretariat (postmottak@helse-nord.no) med kontaktinformasjon og spørsmålet ditt, så kan vi avtale en tid å gjøre dette under veiledning.Fant du det du lette etter?