Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

  • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
  • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
  • fremme brukermedvirkning i Helse Nord


Medlemmer

Oppnevnt for perioden 2020–2022.

Leder
Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
FFO (Nordland Diabetesforbund)

Nestleder
Laila Edvardsen, Tromsø
FFO Troms/Finnmark (Personskadeforbundet)

Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finnmark (Autismeforbundet)

Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse

Karen Agnete Hagland, Mo i Rana, Kreftforeningen

Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finnmark (LHL)

Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet

Kitt Anne Jorid Hansen, RIO

Barbro Holmstad, SAFO

Nikolai Raabye Haugen, Unge Funksjonshemmede

Ester Marie Fjellheim, Sametingets eldreråd

Vararepresentanter i rekkefølge:

  1. Åse Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatikerforbundet)
  2. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF)
  3. Anne Thoresen, Narvik, FFO Nordland (FFHB)

Årsrapport

2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf640526
2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf605139
2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf1343237
2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf763963
2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf847643Plan for brukermedvirkning

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning 


Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Søknadsfrist er 1. desember for påfølgende år. Søknadsskjema blir tilgjengelig rundt 1. oktober.

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Veiledende retningslinjer for brukermedvirkning


Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdf

Vedlegg 3 - veileder for ungdomsråd.pdf

Vedlegg 4 - Brukermedvirkning helseforskning Norge vedtatte retningslinjer og tiltak.pdf

Veileder brukermedvirkning i forskning mai 2018.pdf

Brukerutvalg og ungdomsråd ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i FinnmarkssykehusetBrukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-NorgeBrukerutvalget i NordlandssykehusetUngdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i HelgelandssykehusetBrukerutvalget i Sykehusapotek Nord​


Reiseregning

Medlemmer i Regionalt brukerutvalg benytter skjemaet nedenfor til reiseregning.

Reisereg​ningsskjema.xlsx


Fant du det du lette etter?