Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

 • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
 • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
 • fremme brukermedvirkning i Helse Nord


Regionalt brukerutvalg

Regionalt brukerutvalg

Medlemmer

 • Leder
  Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
  FFO (Nordland Diabetesforbund)

 • Nestleder
  Gunn Strand Hutchinson, Bodø, Nordland
  SAFO

 • Gunnhild Berglen, Svanvik, Finnmark
  FFO (Autismeforeningen)

 • Marianne P. Brekke, Fauske, Nordland
  FFO (Norsk revmatikerforening)

 • Else Marie Isaksen, Karasjok, Finnmark
  FFO (Hørselshemmedes Landsforbund)

 • Ole Marius Johnsen, Tomasjord, Troms
  FFO (Mental Helse)

 • Leif Birger Mækinen, Alta, Finnmark
  FFO (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)

 • Asbjørn Larsen, Tromsø, Troms
  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB (RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon)

 • Elisabeth Sundkvist, Troms
  Kreftforeningen

 • Arne Vassbotn, Sortland, Nordland
  Pensjonistforbundet Nordland

 • Hedvig Hegna, Harstad, Troms 
  Pensjonistforbundet Troms


Vararepresentanter

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 1. Olav Aulborg, Bodø, Nordland,  Hørselshemmedes landsforbund
 2. Nina Danielsen, Kirkenes, Finnmark, Norges Astma- og allergiforbund
 3. Arne Eriksen, Krokelvdalen, Troms, Blindeforbundet
 4. Elen Valborg Vuolab, Karasjok, Finnmark, Norges Astma- og allergiforbund
 5. Harry Lind, Hennes, Nordland, Hørselshemmedes landsforbund
 6. Eva Marie Johansen, Lakselv, Finnmark, Diabetesforbundet Finnmark


Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Barbro Holmstad, Narvik, Nordland

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 • Wibecke Årst, Tromsø, Troms - Marborg

Kreftforeningen

 • Brage Larsen Sollund, Troms - Kreftforeningen

Pensjonistforbundet

 1. Isak Thomas Triumf, Kautokeino, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark
 2. Aina Hanssen, Lakselv, Finnmark - Pensjonistforbundet FinnmarkReisereg​ningsskjema.xlsx


Årsrapport

2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf640526
2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf605139
2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf1343237
2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf763963
2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf847643Plan for brukermedvirkning

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning 


Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge.

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Veiledende retningslinjer for brukermedvirkning


Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdf

Vedlegg 3 - veileder for ungdomsråd.pdf

Vedlegg 4 - Brukermedvirkning helseforskning Norge vedtatte retningslinjer og tiltak.pdf

Veileder brukermedvirkning i forskning mai 2018.pdf

Brukerutvalg ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i FinnmarkssykehusetBrukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​Brukerutvalget i NordlandssykehusetBrukerutvalget i HelgelandssykehusetBrukerutvalget i Sykehusapotek Nord​Fant du det du lette etter?