Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.


For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

  • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
  • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
  • fremme brukermedvirkning i Helse Nord

Medlemmer​ og varamedlemmer


Arne Ketil Hafstad, Finnsnes
Leder 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gunn Strand Hutchinson, Bodø
Nestleder​
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)
E-post: gsh@uin.no


Asbjørn Larsen, Tromsø
Medlem
RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)


Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: bhh@hel.no

Jørgen Dahl, Vadsø
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​
Randi Nilsen, Harstad
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​​
Else Marie Isaksen, Karasjok
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​​

Marit Sirijord, Hattfjelldal
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​​
E-post: marit.sirijord@gmail.com ​

Olaf B. Johnsen, Varangerbotn
Medlem
Fylkeseldrerådet Finnmark

Inge Hyld, Tromsø
Fylkeseldrerådet Troms
Kari Sletten, Bodø
Medlem
Fylkeseldrerådet Nordland

E-post: kari-sle@online.no ​


Varamedlemmer

Alf Ingulv Bjørn, Talvik
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: alfibjor@online.no

Knut Hartviksen, Gullesfjord
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: knut.hartviksen@vegvesen.no

Gunhild Berglen, Svanvik
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: gunnhild@berglen.no

Rigmor Sæternes, Tromsø
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: rigmo-s@online.no

Nina Danielsen, Sør-Varanger
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: post@ninadanielsen.no

Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: mapab@live.no

Liv Ellinor Hammer, Tana
Varemedlem
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)
E-post: liveliham@yahoo.no

Vidar Hårvik, Tromsø
Varamedlem
MARBORG
E-post: vidar@marborg.no

Gunvor Einvik, Honningsvåg
Varamedlem, Finnmark
Fylkeseldrerådet Finnmark
E-post: gunvor.einvik@gmail.com

Francis (Saskia)  Mennen, Tromsø
Varamedlem Troms
Fylkeseldrerådet Troms
E-post: saskia.mennen@gmail.com

Karsten Kristoffersen, Myre
Varamedlem Nordland
Fylkeseldrerådet Nordland
E-post: karsten.kristoffersen@vkbb.no​​​​


Reisereg​ningsskjema.xlsx

Årsrapport

Last ned den nyeste årsrapporten her:

Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord


Plan for brukermedvirkning

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning 


Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Nå kan du søke om brukermidler for 2017. Søknadsfristen er 1. desember 2016. 

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Veiledende retningslinjer for brukermedvirkning


Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdf

Vedlegg 3 - veileder for ungdomsråd.pdf

Vedlegg 4 - Brukermedvirkning helseforskning Norge vedtatte retningslinjer og tiltak.pdf

Brukerutvalg ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord​


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.