Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

  • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
  • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
  • fremme brukermedvirkning i Helse Nord

Medlemmer​ og varamedlemmer


Arne Ketil Hafstad, Finnsnes
Leder 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gunn Strand Hutchinson, Bodø
Nestleder​
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)
E-post: gsh@uin.no


Asbjørn Larsen, Tromsø
Medlem
RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)


Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: bhh@hel.no

Jørgen Dahl, Vadsø
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​
Randi Nilsen, Harstad
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​​
Else Marie Isaksen, Karasjok
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​​

Marit Sirijord, Hattfjelldal
Medlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon​​
E-post: marit.sirijord@gmail.com ​

Olaf B. Johnsen, Varangerbotn
Medlem
Fylkeseldrerådet Finnmark

Inge Hyld, Tromsø
Fylkeseldrerådet Troms
Kari Sletten, Bodø
Medlem
Fylkeseldrerådet Nordland

E-post: kari-sle@online.no ​


Varamedlemmer

Alf Ingulv Bjørn, Talvik
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: alfibjor@online.no

Knut Hartviksen, Gullesfjord
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: knut.hartviksen@vegvesen.no

Gunhild Berglen, Svanvik
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: gunnhild@berglen.no

Rigmor Sæternes, Tromsø
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: rigmo-s@online.no

Nina Danielsen, Sør-Varanger
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: post@ninadanielsen.no

Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske
Varamedlem
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
E-post: mapab@live.no

Liv Ellinor Hammer, Tana
Varemedlem
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)
E-post: liveliham@yahoo.no

Vidar Hårvik, Tromsø
Varamedlem
MARBORG
E-post: vidar@marborg.no

Gunvor Einvik, Honningsvåg
Varamedlem, Finnmark
Fylkeseldrerådet Finnmark
E-post: gunvor.einvik@gmail.com

Francis (Saskia)  Mennen, Tromsø
Varamedlem Troms
Fylkeseldrerådet Troms
E-post: saskia.mennen@gmail.com

Karsten Kristoffersen, Myre
Varamedlem Nordland
Fylkeseldrerådet Nordland
E-post: karsten.kristoffersen@vkbb.no​​​​


Reisereg​ningsskjema.xlsx

Årsrapport

Last ned den nyeste årsrapporten her:

 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord


Plan for brukermedvirkning

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning ​​​

Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Nå kan du søke om brukermidler for 2017. Søknadsfristen er 1. desember 2016. 


Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord

Brukerutvalg ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord​