Styret i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF har der overordnede ansvaret for alle helseforetakene i regionen.

Styret skal påse at sykehusene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse- og omsorgsdepartementet. 

Styret i Helse Nord RHF består av medlemmer som er oppnevnt av departementet, og representanter som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har mangfold og bredde, også geografisk og politisk. 

Arkiv over tidligere styremøter

Foretaksmøter


Styremedlemmer

Styret i Helse Nord RHF 2020–2022.

Renate Larsen


Renate Larsen, styreleder


Styremedlemmer:

Inger Lise Strøm
Inger Lise Strøm

Kari Jørgensen 
Kari Jørgensen


Svenn Are Jenssen 
Svenn Are Jenssen


Beate Rahka-KnutsenBeate Rahka-Knutsen


Tom Børje Eriksen Tom Erik Forså 

Hans-Jacob Bønå (bilde mangler)


Ansattevalgte styremedlemmer:


Sissel Alterskjær
Sissel Alterskjær, Norsk sykepleierforbund, konserntillitsvalgt


Kari B. SandnesKari Baadstrand Sandnes, Fagforbundet, konserntillitsvalgtFredrik Sund
Fredrik Sund, Akademikerne

 

Observatør med møte- og talerett:

Leder av Regionalt brukerutvalg, Knut Georg Hartviksen

Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. vara, Ann Mari Jenssen, Delta, helsesektetær, Nordlandssykehuset Stokmarknes, konserntilllitsvalgt for YS Helse i Helse Nord RHF
  2. vara, Evy Adamsen, Norsk sykepleierforbund,  Finnmarkssykehuset
  3. vara, Bengt-Ole Larsen, Fagforbundet, UNN Narvik, konsernverneombud i Helse Nord RHF
  4. vara, Ulrika Larsson, Legeforeningen, psykiater, Nordlandssykehuset Lofoten, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Nord RHF
  5. vara, Baard Einar Martinsen, Nito, bioingeniør, Finnmarkssykehuset Kirkenes, konserntillitsvalgt for SAN i Helse Nord RHF


 

Veileder for styremedlemmer

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og den er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter. Veilederen er oppdatert pr. juli 2011, og den vil revideres ved behov.

Styrearbeid i helseforetak - veileder Helse Nord RHF.pdf

Instruks 

Instruks for styret i Helse Nord RHF.pdf

Styrene i helseforetakene

Det er styret i Helse Nord RHF som oppnevner styrer i underliggende helseforetak. 

Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Styret i FinnmarkssykehusetStyret i Universitetssykehuset Nord-NorgeStyret i NordlandssykehusetStyret i HelgelandssykehusetStyret i Sykehusapotek Nord

Styret i Helse Nord IKT

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, som har til formål å styrke styrets oppmerksomhet på virsomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.

Organisering

De fire medlemmene velges av og blant styrets medlemmer. Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget.

Oppgaver

Viktigste oppgaver er:

  • Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver.
  • Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon.
  • Følge opp ekstern revisjons arbeid.

Medlemmer

Revisjonsutvalget består av:
Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær
Tom Erik Forså

Instruks


Årsrapporter


Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfpdf176176
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfpdf178510
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfpdf121772
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfpdf188315
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfpdf412521
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfpdf23965
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfpdf193037
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfpdf95920
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfpdf72711
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfpdf70337
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfpdf27747
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfpdf58824
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfpdf51519
Internrevisjon

Helse Nord RHFs internrevisjon skal evaluere og bidra til forbedringer i virksomhetsstyringen, risikostyringen og internkontrollen.

Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?