Styret i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF skal planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til rette for forskning og undervisning. Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse- og omsorgsdepartementet.

På denne siden finner du en oversikt over kommende og avholdte styremøter.

Arkiv over tidligere styremøter

Foretaksmøter


Styremedlemmer

Styret i Helse Nord RHF 2018–2020.


Inger Lise Strøm

Inger Lise Strøm
Leder (fung.)

Styremedlemmer:

Kari Jørgensen 

Kari Jørgensen


Svenn Are Jenssen 

Svenn Are Jenssen

Beate Rahka Knudsen

Beate Rahka-Knutsen

Tom Erik Forså
 

Tom Erik Forså

Tom Børje Eriksen 

(Bilde kommer)


Ansattevalgte styremedlemmer:


Sissel Alterskjær

Sissel Alterskjær, Norsk sykepleierforbund, konserntillitsvalgt

Kari B. Sandnes

Kari Baadstrand Sandnes, Fagforbundet, konserntillitsvalgt


Fredrik Sund

Fredrik Sund, Akademikerne
 

Observatør med møte- og talerett:

1 representant fra Regionalt brukerutvalg

Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. Ann Mari Jenssen, Nordlandssykehuset
  2. Evy Adamsen, Finnmarkssykehuset
  3. Bjørn Harald Olsen, Finnmarkssykehuset
  4. Ulrika Larsson, Nordlandssykehuset
  5. Baard Einar Martinsen, Finnmarkssykehuset


 

Instruks 


Intruks for styret i Helse Nord RHF.pdf


Styrene i helseforetakene


Styret i FinnmarkssykehusetStyret i Universitetssykehuset Nord-NorgeStyret i NordlandssykehusetStyret i Helgelandssykehuset

Styret i Sykehusapotek Nord


Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, som har til formål å styrke styrets oppmerksomhet på virsomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.

Organisering

De fire medlemmene velges av og blant styrets medlemmer. Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget.

Oppgaver

Viktigste oppgaver er:

  • Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver.
  • Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon.
  • Følge opp ekstern revisjons arbeid.

Medlemmer

Revisjonsutvalget består av:
Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær
Tom Erik Forså

Instruks


Årsrapporter


Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdf
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdf
Internrevisjon

Helse Nord RHFs internrevisjon skal evaluere og bidra til forbedringer i virksomhetsstyringen, risikostyringen og internkontrollen.

Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.