Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.
​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ Foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​


Foretaksmøter

 

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 23. mai 2019https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-23-mai-2019-2019-05-23Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 23. mai 2019
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 7. februar 2019https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-7-februar-2019-2019-02-07Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 7. februar 2019Det avvikles foretaksmøter i helseforetakene i Helse Nord for overlevering av Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene og eventuelt behandling av andre aktuelle saker.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarksykehuset 21. september 2018https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-finnmarksykehuset-21-september-2018-2018-09-21Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarksykehuset 21. september 2018
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og UNN 29. august 2018https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-unn-29-august-2018-2018-08-29Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og UNN 29. august 2018
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 2. mai 2018https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-foretakene-2-mai-2018-2018-05-02Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 2. mai 2018Etter styremøte i Helse Nord RHF 25APR2018 skal det avvikles foretaksmøter med HF-ene for å behandle følgende foretaksmøtesaker.
Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og foretakene 15. mars 2018https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmoter-mellom-helse-nord-rhf-og-foretakene-15-mars-2018-2018-03-15Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og foretakene 15. mars 2018Foretaksmøtene avholder per telefon.

​​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.