Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.
​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ Foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 25. juni 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-25-juni-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 25. juni 2020Det skal avholdes felles foretaksmøte med de regionale helseforetakene torsdag 25JUN2020. Foretaksmøtet skal behandle sak ad. Oppdragsdokument 2020 – revidert.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2020https://helse-nord.no/foretaksmøte-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-20-mai-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2020Helse Nord RHF avholder felles foretaksmøte for alle helseforetakene. Møtet avvikles som telefonmøte.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 21. april 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-21-april-2020-2020-04-21Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 21. april 2020Det avholdes felles foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord 21. april klokken 16.00–16.30.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 27. mars 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-27-mars-2020-2020-03-27Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 27. mars 2020Helse Nord RHF avholder felles foretaksmøte med alle helseforetakene. Møtet avholdes per telefon.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 26. februar 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-26-februar-2020-2020-02-26Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 26. februar 2020Styret i Helse Nord RHF avholder styremøte for valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF og godtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer på onsdag 26FEB2020.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 5. februar 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helgelandssykehuset-5-februar-2020-2020-02-05Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 5. februar 2020I dette foretaksmøtet fikk Helgelandssykehuset i oppdrag å gå i gang med konseptfasen for Helgelandssykehuset 2025.

​​


Fant du det du lette etter?