Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.
​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ 

Foretaksmøtet er den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor de regionale helseforetakene. 

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​

Det holdes også foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen. Foretaksmøter er arenaen hvor Helse Nord RHF utøver eierstyring overfor helseforetakene.

I foretaksmøtene skal styreleder og administrerende direktør møte.

Foretaksmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF

Oversikt over foretaksmøter mellom departementet og de regionale helseforetakene:Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene

Oversikt over foretaksmøter i Helse Nord.

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 28. juni 2021https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-28-juni-2021Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 28. juni 2021
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2021https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-20-mai-2021Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2021
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 3. februar 2021https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-3-februar-2021Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 3. februar 2021Til behandling i foretaksmøtene foreligger oppdragsdokument 2021 til helseforetakene.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 21. januar 2021https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helgelandssykehuset-21-januar-2021Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 21. januar 2021
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset 16. oktober 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-nordlandssykehuset-16-oktober-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset 16. oktober 2020
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge 16. oktober 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-universitetssykehuset-nord-norge-16-oktober-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge 16. oktober 2020Det holdes foretaksmøte om midlertidige behov for ordninger på tarmkreftkirurgiområdet.

​​

Fant du det du lette etter?