Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.
​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ 

Foretaksmøtet er den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor de regionale helseforetakene. 

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​

Det holdes også foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen. Foretaksmøter er arenaen hvor Helse Nord RHF utøver eierstyring overfor helseforetakene.

I foretaksmøtene skal styreleder og administrerende direktør møte.

Foretaksmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF

Oversikt over foretaksmøter mellom departementet og de regionale helseforetakene:Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene

Oversikt over foretaksmøter i Helse Nord.

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 8. februar 2023https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-8-februar-2023Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 8. februar 2023
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 6. desember 2022https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-6-desember-2022Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 6. desember 2022
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 10. juni 2022https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-10-juni-2022Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 10. juni 2022
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og sykehusforetakene 15. august 2022https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-sykehusforetakene-15-august-2022Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og sykehusforetakene 15. august 2022
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 6.april 2022https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-6april-2022Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 6.april 2022Helse Nord RHF avvikler felles foretaksmøte for helseforetakene.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 24. mars 2022https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-24-mars-2022Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 24. mars 2022Helse Nord RHF avvikler felles foretaksmøte for helseforetakene.

​​​​​

Fant du det du lette etter?