Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.
​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ Foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​


Foretaksmøter

 

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 19. mai 2017https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-foretakene-19-mai-2017-2017-05-19Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 19. mai 2017
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 1. februar 2017https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-foretakene-1-februar-2017-2017-02-01Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 1. februar 2017
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset 9. januar 2017https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-finnmarkssykehuset-9-januar-2017-2017-01-09Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset 9. januar 2017
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 27. juni 2016https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-foretakene-27-juni-2016-2016-06-27Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og foretakene 27. juni 2016
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og HOD 22. juni 2016https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-hod-22-juni-2016Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og HOD 22. juni 2016
Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 7. april 2016https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmoter-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-7-april-2016Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 7. april 2016

​​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.