Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.
​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ Foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​


Foretaksmøter

 

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 27. mars 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-27-mars-2020-2020-03-27Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 27. mars 2020Helse Nord RHF avholder felles foretaksmøte med alle helseforetakene. Møtet avholdes per telefon.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 26. februar 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-26-februar-2020-2020-02-26Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 26. februar 2020Styret i Helse Nord RHF avholder styremøte for valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF og godtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer på onsdag 26FEB2020.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 5. februar 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-5-februar-2020-2020-02-05Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 5. februar 2020Foretaksmøtet skal overlevere oppdragsdokument 2020 til helseforetakene.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 5. februar 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helgelandssykehuset-5-februar-2020-2020-02-05Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 5. februar 2020I dette foretaksmøtet fikk Helgelandssykehuset i oppdrag å gå i gang med konseptfasen for Helgelandssykehuset 2025.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT 30. oktober 2019https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helse-nord-ikt-30-oktober-2019-2019-10-30Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT 30. oktober 2019
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset, 30. oktober 2019https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-finnmarkssykehuset-30-oktober-2019-2019-10-30Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset, 30. oktober 2019

​​
Fant du det du lette etter?