Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.
​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ 

Foretaksmøtet er den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor de regionale helseforetakene. 

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​

Det holdes også foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen. Foretaksmøter er arenaen hvor Helse Nord RHF utøver eierstyring overfor helseforetakene.

I foretaksmøtene skal styreleder og administrerende direktør møte.

Foretaksmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF

Oversikt over foretaksmøter mellom departementet og de regionale helseforetakene:Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene

Oversikt over foretaksmøter i Helse Nord.

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset 16. oktober 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-nordlandssykehuset-16-oktober-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset 16. oktober 2020
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge 16. oktober 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-universitetssykehuset-nord-norge-16-oktober-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge 16. oktober 2020Det holdes foretaksmøte om midlertidige behov for ordninger på tarmkreftkirurgiområdet.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 15. oktober 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helgelandssykehuset-15-oktober-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset 15. oktober 2020Det holdes foretaksmøte om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 25. juni 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-25-juni-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 25. juni 2020Det skal avholdes felles foretaksmøte med de regionale helseforetakene torsdag 25JUN2020. Foretaksmøtet skal behandle sak ad. Oppdragsdokument 2020 – revidert.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2020https://helse-nord.no/foretaksmøte-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-20-mai-2020Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2020Helse Nord RHF avholder felles foretaksmøte for alle helseforetakene. Møtet avvikles som telefonmøte.
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 21. april 2020https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-21-april-2020-2020-04-21Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 21. april 2020Det avholdes felles foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord 21. april klokken 16.00–16.30.

​​

Fant du det du lette etter?