Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Internrevisjonen i Helse Nord RHF er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon for foretaksgruppen Helse Nord.

​​Oppgaver

​​Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre:

  • målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
  • ​pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
  • etterleve regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav

Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen.

Instruks


Revisjonsplan

Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfPlan for internrevisjon 2019-2020.pdf
Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfPlan for internrevisjon 2018-2019.pdf
Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfPlan for internrevisjon 2017-2018.pdf
Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfPlan for internrevisjon 2016-2017.pdf
Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfPlan for internrevisjon 2015-2016.pdf
Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfPlan for internrevisjon 2014-2015.pdf
Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfPlan for internrevisjon 2013-2014.pdf
Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfPlan for internrevisjon 2011-2012.pdf
Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfPlan for internrevisjon 2010-2011.pdf
Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfPlan for internrevisjon 2009-2010.pdf



Årsrapporter​

Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2017.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2016.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2015.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2014.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2013.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2012.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2011.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2010.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2009.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2008.pdf

​​​

Internrevisjonsrapporter


2019-01 Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-01 Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler.pdf2019-01 Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler.pdf
2018-09 Mislighetsrisiko Helse Nord, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-09 Mislighetsrisiko Helse Nord, oppsummering.pdf2018-09 Mislighetsrisiko Helse Nord, oppsummering.pdf
2018-08 Mislighetsrisiko Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-08 Mislighetsrisiko Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2018-08 Mislighetsrisiko Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2018-07 Mislighetsrisiko Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-07 Mislighetsrisiko Helgelandssykehuset.pdf2018-07 Mislighetsrisiko Helgelandssykehuset.pdf
2018-06 Mislighetsrisiko Finnmarkssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-06 Mislighetsrisiko Finnmarkssykehuset.pdf2018-06 Mislighetsrisiko Finnmarkssykehuset.pdf
2018-05 Mislighetsrisiko Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-05 Mislighetsrisiko Nordlandssykehuset.pdf2018-05 Mislighetsrisiko Nordlandssykehuset.pdf
2018-04 Mislighetsrisiko Helse Nord IKT.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-04 Mislighetsrisiko Helse Nord IKT.pdf2018-04 Mislighetsrisiko Helse Nord IKT.pdf
2018-03 Mislighetsrisiko Sykehusapotek Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-03 Mislighetsrisiko Sykehusapotek Nord.pdf2018-03 Mislighetsrisiko Sykehusapotek Nord.pdf
2018-02 Mislighetsrisiko Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-02 Mislighetsrisiko Helse Nord RHF.pdf2018-02 Mislighetsrisiko Helse Nord RHF.pdf
2018-01 Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-01 Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester.pdf2018-01 Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.