Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Internrevisjonen i Helse Nord RHF er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon for foretaksgruppen Helse Nord.

​​​​Janny Helene Aasen, revisjonssjef

​​Oppgaver

​​Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre:

  • målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
  • ​pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
  • etterleve regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav

Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen.

Instruks
Revisjonsplan

Plan for internrevisjon 2023-2024.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2023-2024.pdfPlan for internrevisjon 2023-2024.pdfpdf175497
Plan for internrevisjon 2022-2023.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2022-2023.pdfPlan for internrevisjon 2022-2023.pdfpdf245790
Plan for internrevisjon 2021-2022.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2021-2022.pdfPlan for internrevisjon 2021-2022.pdfpdf164412
Plan for internrevisjon 2020-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2020-2021.pdfPlan for internrevisjon 2020-2021.pdfpdf506378
Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfPlan for internrevisjon 2019-2020.pdfpdf410847
Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfPlan for internrevisjon 2018-2019.pdfpdf373026
Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfPlan for internrevisjon 2017-2018.pdfpdf376167
Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfPlan for internrevisjon 2016-2017.pdfpdf370006
Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfPlan for internrevisjon 2015-2016.pdfpdf458262
Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfPlan for internrevisjon 2014-2015.pdfpdf224821
Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfPlan for internrevisjon 2013-2014.pdfpdf277203
Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfPlan for internrevisjon 2011-2012.pdfpdf49198
Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfPlan for internrevisjon 2010-2011.pdfpdf35621
Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfPlan for internrevisjon 2009-2010.pdfpdf66107Årsrapporter​

Årsrapport Internrevisjonen 2022.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2022.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2022.pdfpdf251255
Årsrapport Internrevisjonen 2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2021.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2021.pdfpdf245846
Årsrapport Internrevisjonen 2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2020.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2020.pdfpdf212088
Årsrapport Internrevisjonen 2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2019.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2019.pdfpdf676761
Årsrapport Internrevisjonen 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2018.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2018.pdfpdf660454
Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2017.pdfpdf398289
Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2016.pdfpdf1907273
Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2015.pdfpdf606144
Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2014.pdfpdf130581
Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2013.pdfpdf98343
Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2012.pdfpdf98884
Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2011.pdfpdf92917
Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2010.pdfpdf102545
Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2009.pdfpdf85719
Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2008.pdfpdf84739

​​​

Internrevisjonsrapporter


2023-05 Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2023-05 Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering.pdf2023-05 Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering.pdfpdf590141
2023-04 Gjennomføring av omstillingstiltak i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2023-04 Gjennomføring av omstillingstiltak i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdf2023-04 Gjennomføring av omstillingstiltak i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfpdf426172
2023-03 Gjennomføring av omstillingstiltak i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2023-03 Gjennomføring av omstillingstiltak i Finnmarkssykehuset HF.pdf2023-03 Gjennomføring av omstillingstiltak i Finnmarkssykehuset HF.pdfpdf385213
2023-02 Gjennomføring av omstillingstiltak i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2023-02 Gjennomføring av omstillingstiltak i Helgelandssykehuset HF.pdf2023-02 Gjennomføring av omstillingstiltak i Helgelandssykehuset HF.pdfpdf304914
2023-01 Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2023-01 Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF.pdf2023-01 Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf316238
2022-01 Virksomhetsstyring i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2022-01 Virksomhetsstyring i Helse Nord.pdf2022-01 Virksomhetsstyring i Helse Nord.pdfpdf564184
2021-06 Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-06 Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord.pdf2021-06 Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord.pdfpdf772579
2021-05 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-05 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering.pdf2021-05 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering.pdfpdf1860331
2021-04 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-04 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Finnmarkssykehuset HF.pdf2021-04 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Finnmarkssykehuset HF.pdfpdf2155535
2021-03 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-03 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helgelandssykehuset HF.pdf2021-03 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helgelandssykehuset HF.pdfpdf2554968


Fant du det du lette etter?