Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Internrevisjonen i Helse Nord RHF er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon for foretaksgruppen Helse Nord.

​​Oppgaver

​​Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre:

  • målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
  • ​pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
  • etterleve regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav

Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen.

Instruks


Revisjonsplan

Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfPlan for internrevisjon 2019-2020.pdf
Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfPlan for internrevisjon 2018-2019.pdf
Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfPlan for internrevisjon 2017-2018.pdf
Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfPlan for internrevisjon 2016-2017.pdf
Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfPlan for internrevisjon 2015-2016.pdf
Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfPlan for internrevisjon 2014-2015.pdf
Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfPlan for internrevisjon 2013-2014.pdf
Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfPlan for internrevisjon 2011-2012.pdf
Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfPlan for internrevisjon 2010-2011.pdf
Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfPlan for internrevisjon 2009-2010.pdfÅrsrapporter​

Årsrapport Internrevisjonen 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2018.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2018.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2017.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2016.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2015.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2014.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2013.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2012.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2011.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2010.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2009.pdf
Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2008.pdf

​​​

Internrevisjonsrapporter


2019-08 Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-08 Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning.pdf2019-08 Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning.pdf
2019-07 Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-07 Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdf2019-07 Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdf
2019-06 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-06 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppsummering.pdf2019-06 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppsummering.pdf
2019-05 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Finnmarkssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-05 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Finnmarkssykehuset.pdf2019-05 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Finnmarkssykehuset.pdf
2019-04 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-04 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helgelandssykehuset.pdf2019-04 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helgelandssykehuset.pdf
2019-03 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-03 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2019-03 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
2019-02 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-02 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset.pdf2019-02 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset.pdf
2019-01 Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2019-01 Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler.pdf2019-01 Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler.pdf
2018-09 Mislighetsrisiko Helse Nord, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-09 Mislighetsrisiko Helse Nord, oppsummering.pdf2018-09 Mislighetsrisiko Helse Nord, oppsummering.pdf
2018-08 Mislighetsrisiko Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2018-08 Mislighetsrisiko Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf2018-08 Mislighetsrisiko Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.