Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Internrevisjonen i Helse Nord RHF er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon for foretaksgruppen Helse Nord.

​​Oppgaver

​​Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre:

  • målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
  • ​pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
  • etterleve regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav

Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen.

Instruks


Revisjonsplan

Plan for internrevisjon 2021-2022.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2021-2022.pdfPlan for internrevisjon 2021-2022.pdfpdf164412
Plan for internrevisjon 2020-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2020-2021.pdfPlan for internrevisjon 2020-2021.pdfpdf506378
Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfPlan for internrevisjon 2019-2020.pdfpdf410847
Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfPlan for internrevisjon 2018-2019.pdfpdf373026
Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfPlan for internrevisjon 2017-2018.pdfpdf376167
Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfPlan for internrevisjon 2016-2017.pdfpdf370006
Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfPlan for internrevisjon 2015-2016.pdfpdf458262
Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2014-2015.pdfPlan for internrevisjon 2014-2015.pdfpdf224821
Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2013-2014.pdfPlan for internrevisjon 2013-2014.pdfpdf277203
Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfPlan for internrevisjon 2011-2012.pdfpdf49198
Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2010-2011.pdfPlan for internrevisjon 2010-2011.pdfpdf35621
Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Plan for internrevisjon/Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfPlan for internrevisjon 2009-2010.pdfpdf66107Årsrapporter​

Årsrapport Internrevisjonen 2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2020.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2020.pdfpdf212088
Årsrapport Internrevisjonen 2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2019.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2019.pdfpdf676761
Årsrapport Internrevisjonen 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2018.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2018.pdfpdf660454
Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2017.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2017.pdfpdf398289
Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2016.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2016.pdfpdf1907273
Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2015.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2015.pdfpdf606144
Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2014.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2014.pdfpdf130581
Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2013.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2013.pdfpdf98343
Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2012.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2012.pdfpdf98884
Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2011.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2011.pdfpdf92917
Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2010.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2010.pdfpdf102545
Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2009.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2009.pdfpdf85719
Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Årsrapporter/Årsrapport Internrevisjonen 2008.pdfÅrsrapport Internrevisjonen 2008.pdfpdf84739

​​​

Internrevisjonsrapporter


2021-05 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-05 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering.pdf2021-05 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering.pdfpdf1860331
2021-04 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-04 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Finnmarkssykehuset HF.pdf2021-04 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Finnmarkssykehuset HF.pdfpdf2155535
2021-03 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-03 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helgelandssykehuset HF.pdf2021-03 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helgelandssykehuset HF.pdfpdf2554968
2021-02 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-02 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF.pdf2021-02 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf2198652
2021-01 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2021-01 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdf2021-01 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfpdf1944207
2020-11 Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2020-11 Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering.pdf2020-11 Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering.pdfpdf257138
2020-10 Behandling av personopplysninger i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2020-10 Behandling av personopplysninger i Nordlandssykehuset HF.pdf2020-10 Behandling av personopplysninger i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf254275
2020-09 Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2020-09 Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF.pdf2020-09 Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF.pdfpdf229154
2020-08 Behandling av personopplysninger i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2020-08 Behandling av personopplysninger i Finnmarkssykehuset HF.pdf2020-08 Behandling av personopplysninger i Finnmarkssykehuset HF.pdfpdf231105
2020-07 Behandling av personopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2020-07 Behandling av personopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdf2020-07 Behandling av personopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfpdf254387


Fant du det du lette etter?