Rettigheter

Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet. Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Egenandel og frikorthttps://helse-nord.no/rettigheter/egenandel-og-frikortEgenandel og frikortDu får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det e...27.06.2017 15:49:18
Klage og erstatninghttps://helse-nord.no/rettigheter/klage-og-erstatningKlage og erstatningDu har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. 27.06.2017 16:01:00
Pasientjournalhttps://helse-nord.no/rettigheter/pasientjournalPasientjournalAll behandling ved sykehusene skal dokumenteres i en pasientjournal. Som pasient har du rett til innsyn i journalen din. Du har også rett til å få vite hvem som har åpnet journalen din. 29.05.2017 22:00:00
Pasientreiserhttps://helse-nord.no/rettigheter/pasientreiserPasientreiserReiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.21.05.2017 22:00:00
Rett til tolkhttps://helse-nord.no/rettigheter/rett-til-tolkRett til tolkHelsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 27.06.2017 16:11:34
Velg behandlingsstedhttps://helse-nord.no/rettigheter/velg-behandlingsstedVelg behandlingsstedDu har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.27.06.2017 16:44:07
Rettigheter ved fristbruddhttps://helse-nord.no/rettigheter/rettigheter-ved-fristbruddRettigheter ved fristbruddNår du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud. 27.06.2017 16:15:25
Rettigheter ved pasient- og pårørende­opplæringhttps://helse-nord.no/rettigheter/rettigheter-ved-pasient-og-parorendeoppleringRettigheter ved pasient- og pårørende­opplæringPasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger. 27.06.2017 16:20:15
Helserettigheter for barn og ungehttps://helse-nord.no/rettigheter/helserettigheter-for-barn-og-ungeHelserettigheter for barn og unge27.06.2017 17:07:21
Individuell plan og koordinatorhttps://helse-nord.no/rettigheter/individuell-plan-og-koordinatorIndividuell plan og koordinatorDersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune27.06.2017 17:11:26
Utenlandsbehandlinghttps://helse-nord.no/rettigheter/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandlingPasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det er utenlandskontoret ved Oslo Universitetssykehus som håndterer søknader om dette.  27.06.2017 17:15:24

Fant du det du lette etter?