Medarbeidere i SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har 26 medarbeidere. SKDE holder til i 3.etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø. 

Ledelsen

Barthold Vonen
Direktør SKDE 
Telefon: 99 46 22 26
Bistilling/verv: 
Professor II, Helsetjenesteforskning, ISM, UIT-Norges Arktiske Universitet

Eva Stensland 
Leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Telefon: 92 83 60 36
Bistilling/verv: 
Stedfortreder for direktør
1.amanuensis II, Helsetjenesteforskning, ISM, UIT-Norges Arktiske Universitet
Overlege ved Habiliteringsavdelingen UNN 

Styremedlem i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Bård Uleberg
Leder Analyseseksjonen
Telefon: 93 24 54 83

Stab

Eva Stensland 
Fagsjef SKDE
Telefon: 92 83 60 36

Petra Gabriele Pohl
Rådgiver
Mobil: 99 53 03 66
Epost: petra.gabriele.pohl@helse-nord.no

​Marianne Sørensen
Administrasjonssekretær
Telefon: 77 75 58 00 Mobil: 47 28 81 52

Vibeke Lund Pettersen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 91 60 23 81

Heidi Talsethagen
Seniorrådgiver/jurist
Telefon: 97 02 82 97
​Bistilling/verv: 
Styremedlem i Helseforetakenes Juristforening
​Vara nestleder i Statens Helsepersonellnemnd
Vara Personvernnemnda

Beate Hauglann
Forsker/postdok-stipendiat
Telefon: 91 54 38 67

Frank Olsen
Analytiker/PhD-stipendiat
Telefon: 97 17 50 37

Ina Heiberg
Spesialrådgiver/PhD-stipendiat
Telefon: 45 45 11 95

Odd Søreide
Seniorrådgiver

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Eva Stensland
Seksjonsleder
Telefon: 92 83 60 36

Philip A. Skau
Spesialrådgiver
Telefon: 99 57 26 61
 
Are Edvardsen
Spesialrådgiver
Telefon: 92 29 96 32

Marianne Nicolaisen
Rådgiver
Telefon: 91365951
E-post: marianne.nicolaisen@helse-nord.no

Lena Ringstad Olsen
Statistiker
Telefon: 98 89 13 86 

Kevin Thon
Statistiker
Telefon: 93 87 26 55

Sylvi Johansen
Rådgiver
Mobil: 99 71 1174

Elin Martinussen Gustavsen
Analytiker
Mobil: 906 66 908

Yohannes Tesfay
Rådgiver
Mobil: 93853190

Alexander Walnum
(i permisjon)
Statistiker

Vinjar Fønnebø
Seniorforsker (20%)
​Hovedvirke:
Professor i forebyggende medisin ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø
Leder av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) 

Analyseseksjonen

Bård Uleberg
Seksjonsleder
Telefon: 93 24 54 83

Lise Balteskard
Spesialrådgiver
Telefon: 41 24 50 27

Arnfinn Hykkerud Steindal
Analytiker/forsker
Telefon: 40 45 40 79         

Hanne Sigrun Byhring
Analytiker/forsker
Telefon: 91 69 61 82

Janice Shu
Analytiker
Telefon: 77 75 58 00

Tove Johansen
Analytiker
Mobil: 95260896

Kristel Ailin Sletten Guldhaugen
Analytiker
Mobil: 94 85 30 83

Linda Leivseth 
Analytiker/forsker (10%)
Telefon: 95 22 88 68

Anne Høye 
Spesialrådgiver psykiatri (30%)
Telefon: 90 84 93 34
Hovedvirke: Postdoktor, Universitetssykehuset Nord-Norge (50%) 

Bjarne Koster Jacobsen
Seniorforsker (20%)
Telefon: 77 64 48 33 Mobil: 99 25 56 45
Hovedvirke: Professor i epidemiologi og medisinsk statistikk ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø ​

Olav Helge Førde
Seniorforsker (20%)
Telefon: 90 17 30 56
Hovedvirke: Professor på seniorvilkår ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges Arktiske Universitet (UiT)​​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.