Medarbeidere i SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har 26 medarbeidere. De har kontorplass ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ledelsen

Barthold Vonen
Direktør SKDE 
Telefon: 77 75 58 06 Mobil: 99 46 22 26
Kontor:  UNN, blokk C0 plan 5, Rom C0-527
Bistilling/verv: 
Professor II, Helsetjenesteforskning, ISM, UIT-Norges Arktiske Universitet

Eva Stensland 
Leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Telefon: 77 75 58 03 Mobil: 92 83 60 36
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 522
Bistilling/verv: 
Stedfortreder for direktør

Overlege ved Habiliteringsavdelingen UNN 
Styremedlem i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Bård Uleberg
Leder Analyseseksjonen
Telefon: 77 75 58 05 Mobil: 93 24 54 83
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 528

Stab

Eva Stensland 
Fagsjef SKDE
Telefon: 77 75 58 03 Mobil: 92 83 60 36
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 522

Petra Gabriele Pohl
Rådgiver
Telefon: 77 62 65 20 Mobil: 99 53 03 66
Epost: petra.gabriele.pohl@helse-nord.no
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 517

​Marianne Sørensen
Administrasjonssekretær
Telefon: 77 75 58 00
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 517

Vibeke Lund Pettersen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 77 75 59 07 Mobil: 91 60 23 81
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 527

Heidi Talsethagen
Seniorrådgiver/jurist
Telefon: 77 78 50 52
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 508
​Bistilling/verv: 
Styremedlem i Helseforetakenes Juristforening
​Vara nestleder i Statens Helsepersonellnemnd
Vara Personvernnemnda

Beate Hauglann
Rådgiver
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5

Odd Søreide
Seniorrådgiver

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Eva Stensland
Seksjonsleder
Telefon: 77 75 58 03 Mobil: 92 83 60 36
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 522

Philip A. Skau
Spesialrådgiver
Telefon: 77 75 58 04 Mobil: 99 57 26 61
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 521
 
Are Edvardsen
Spesialrådgiver
Telefon: 92 29 96 32
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 519

Marianne Nicolaisen
Rådgiver
Telefon: 91365951
E-post: marianne.nicolaisen@helse-nord.no

Lena Ringstad Olsen
Statistiker
Telefon: 77 75 58 14 
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 529

Kevin Thon
Statistiker
Telefon: 77 75 58 15 Mobil: 93 87 26 55
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 529
 
Alexander Walnum
Statistiker
Telefon: 77 75 58 15
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 508

Vinjar Fønnebø
Seniorforsker (20%)
Telefon: 77 75 58 00
Kontor: Forskningsparken 1, B2 
​Hovedvirke:
Professor i forebyggende medisin ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø
Leder av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) 

Analyseseksjonen

Bård Uleberg
Seksjonsleder
Telefon: 77 75 58 05 Mobil: 93 24 54 83
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 528

Lise Balteskard
Spesialrådgiver
Telefon: 41 24 50 27
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 527

Linda Leivseth
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 02 Mobil: 95 22 88 68
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 524

Frank Olsen
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 85 Mobil: 97 17 50 37
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 528

Arnfinn Hykkerud Steindal
Rådgiver
Telefon:  77 75 88 22          
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531

Ina Heiberg
PhD-student
Telefon: 77 75 58 10 Mobil: 45 45 11 95
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 526

Hanne Sigrun Byhring
Analytiker/forsker
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 526

Janice Shu
Analytiker/forsker
Telefon: 77 75 58 01
Epost: li.wei.janice.shu@helse-nord.no
Kontor: C0-531

Sivert Mathisen
Analytiker/forsker
Telefon: 41 66 37 82
Kontor: C0-524

Anne Høye 
Spesialrådgiver psykiatri (30%)
Telefon: 90 84 93 34
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531
Hovedvirke: postdoktor, Universitetssykehuset Nord-Norge (50%) 

Bjarne Koster Jacobsen
Seniorforsker (20%)
Telefon: 77 64 48 33 Mobil: 99 25 56 45
Kontor: Institutt for Samfunnsmedisin, Det Helsevitenskapelige fakultet
Hovedvirke: Professor i epidemiologi og medisinsk statistikk ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø ​

Olav Helge Førde
Seniorforsker (20%)
Telefon: 90 17 30 56
Kontor: MH-bygget, plan 10 ISM
Hovedvirke: Professor på seniorvilkår ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges Arktiske Universitet (UiT)​​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.