Vårt oppdrag

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) skal sørge for at befolkningen får spesialisthelsetjenester i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

re hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen pasientbehandling, forskning utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om Helse Nords hovedoppgaver​​


Hva er oppdraget?

Vi får våre oppdrag fra Storting og regjering. Årlig mottar vi oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vi får også oppdrag i foretaksmøter.


Hva gjør vi?

Vi arbeider langsiktig og planmessig for å gi den nordnorske befolkningen best mulig sykehustjenester. Vi skal se helhetlig på alt vi gjør. Derfor er det viktig å ha gode analyser og planer i bunn.Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?
 
Du finner informasjon om resultater og utvikling av Helse Nord i mange forskjellige kilder.

Vår virksomhetsstyring

Figuren viser Helse Nords virksomhetsstyring gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering. Du ser våre ulike plandokumenter og sammenhengen mellom disse.