Avtaler med private institusjoner-psykisk helse

Helse Nord har avtale med følgende private institusjoner:

​​Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter i Bodø, alderspsykiatri og demens

Institusjonen utfører utredning og diagnostisering ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost eller ute i kommunene. Andre oppgaver er blant annet undervisning, veiledning og utprøving av nye metoder innen arbeidet med demente.

Viken senter​ 

Voksne over 18 år med behov for døgnbehandling, samt familier med behov for døgnbehandling der en av de voksne har en psykisk lidelse.

Psykiatritilbudet ved Viken senter som omfattes av avtalen, er behandling til mennesker med psykiske lidelser som angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse, samlivsproblemer, traumatiske sorgtilstander, overgrepsutsatte, slitasjetilstander og utbrenthet.

Pasientgruppen skal ha rett til behandling på spesialisthelsetjenestenivå jfr. gjeldende lover og forskrifter.​Henvisning og betaling - private sykehus og institusjoner

Helse Nord RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere.

Helse Nord RHF kjøper eksterne helsetjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

Ved henvisning til privat sykehus vil kostnadene for pasienten være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Henvisning kan skje fra primærlege, legespesialist eller sykehus. Ortopedi kan i tillegg henvises fra manuellterapeut og kiropraktor.

Uten henvisning må pasienten selv betale for behandlingen.

Les mer om pasientrettigheter på helsenorge.noFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.