Avtaler med private institusjoner-psykisk helse

Helse Nord har avtale med følgende private institusjoner:

​​Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter i Bodø, alderspsykiatri og demens

Institusjonen utfører utredning og diagnostisering ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost eller ute i kommunene. Andre oppgaver er blant annet undervisning, veiledning og utprøving av nye metoder innen arbeidet med demente.

Viken senter​ for psykiatri og sjelesorg

Voksne over 18 år med behov for døgnbehandling, samt familier med behov for døgnbehandling der en av de voksne har en psykisk lidelse.

Psykiatritilbudet ved Viken senter som omfattes av avtalen, er behandling til mennesker med psykiske lidelser som angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse, samlivsproblemer, traumatiske sorgtilstander, overgrepsutsatte, slitasjetilstander og utbrenthet.

Pasientgruppen skal ha rett til behandling på spesialisthelsetjenestenivå jfr. gjeldende lover og forskrifter.​