Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har avtale med følgende private rehabiliterings- og habiliteringsinstitusjoner: