Rehabilitering og habilitering

Det finnes en rekke tilbud til pasientene i Helse Nord, både i offentlige sykehus og hos private institusjoner. 

Fritt behandlingsvalg for rehabilitering og habilitering

I tillegg til det offentlige tilbudet ved helseforetakene kan pasienter nå velge mellom 50 ulike private rehabiliteringsinstitusjoner i hele landet. 

Les mer om fritt behandlingsvalg for rehabilitering og habilitering

Hva er habilitering?

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Hva er rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? ​

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?

Rettigheter for pasienter

Som pasient har du mange rettigheter. 
 


Oversikt over tilbud og tjenester

Habilitering ved våre helseforetak

Les mer om ulike habiliteringstilbud ved våre sykehus ved å søke på "habilitering" på deres nettsteder.

En oversikt over våre sykehus finner du her

Rehabilitering ved våre helseforetak

Det er tilbud innen rehabilitering og habilitering ved helseforetakene (sykehusene) i regionen.


Nasjonale rehabiliteringstilbud (Velg behandlingssted)

RehabiliteringHabilitering voksne

Habilitering barn (0-18 år)

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har inngått avtaler om forpliktende samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner. 


Private rehabiliteringsinstitusjoner

Henvising til rehabiliterering i private rehabiliteringstilbudPrivate rehabiliteringstilbud til ulike pasientgrupper (etter diagnose)

Her finner du oversikt over hvilke offentlige og private tilbud som finnes til ulike diagnoser.


 


 Henvisning til rehabilitering

Helse Nord har en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle somatiske henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes den regionale vurderingsenheten.


Slik henviser du til rehabilitering i private institusjoner


Har du spørsmål?

Er du pasient, pårørende eller fagperson? Har du spørsmål om rehabilitering eller habilitering? Trenger du veiledning for å finne riktig tilbud? Det finnes koordinerende enheter både regionalt og på hvert enkelt helseforetak. Også kommunene har koordinerende enheter.

Da kan du ta kontakt med regional koordinerende enhet via pasienttelefonen på telefon 800 300 61 eller ved å klikke på lenkene under. Der vil du også finne kontaktinformasjon til kommunen i nedslagsfeltet til helseforetaket.

Regional koordinerende enhet

Den regionale koordineringsenheten har oversikt, formidler informasjon og etablerer samarbeid mellom aktørene i ReHabiliteringskjeden innenfor helseforetak, private institusjoner, kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og andre.


Koordinerende enheter ved helseforetakene (sykehusene) 


 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.