Regional koordinerende enhet (RKE)

Den regionale koordineringsenheten har oversikt, formidler informasjon og etablerer samarbeid mellom aktørene i ReHabiliteringskjeden innenfor helseforetak, private institusjoner, kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og andre.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer. Det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter på hvert helseforetak. 

RKE i Helse Nord er lokalisert på Universitetssykehuset Nord-Norge, og har et ansvar for hele helseregionen.

Regionale koordinerende enheter (RKE) for habilitering og rehabilitering:

  • gir informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud i helseregionen
  • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
  • de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering -  800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • har kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommunene i regionen
  • har en koordineringsfunksjon for habilitering- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå). Det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene
  • har nettsider som vedlikeholdes med oppdatert informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud, kontaktnettverk, møteplass, rutiner for arbeidet med Individuell plan, koordinatorrollen med mere
  • Du kan kontakte rådgiver i RKE på epost rehabinfo@unn.no

Slik henviser du til private rehabiliteringsinstitusjoner


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.