Regional koordinerende enhet (RKE)

Den regionale koordinerende enheten (RKE) har oversikt og formidler informasjon om habilitering og rehabilitering i helseregionen gjennom rådgivingstelefonen 800 300 61 og www.helse-nord.no/rehabilitering. RKE har også oppgaver knyttet til ordningene koordinator og individuell plan i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med de koordinerende enhetene på helseforetakene.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer. Det er regionale koordinerende enheter (RKE) i hver av de fire helseregionene og koordinerende enheter på hvert helseforetak. RKE i Helse Nord er lokalisert på Universitetssykehuset Nord-Norge, og har et ansvar for hele helseregionen.


Regionale koordinerende enheter (RKE) for habilitering og rehabilitering:


  • gir informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud gjennom den nasjonale rådgivingstelefonen for ReHabilitering -  800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell som de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om.
  • vedlikeholder og oppdaterer nettsider med informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud, henvisninger, kontaktinformasjon til koordinerende enheter, e-læringsressurser for arbeidet med Individuell plan, koordinatorrollen med mer på www.helse-nord.no/rehabilitering
  • organiserer jevnlige møter for erfaringsutveksling og samarbeid mellom de koordinerende enhetene i helseforetakene innen Helse Nord.
  • bistår helseforetakene med utvikling av informasjon, kompetanse og prosedyrer knyttet til koordineringsordninger
  • samarbeider med de regionale koordinerende enhetene i de andre helseregionene gjennom et nasjonalt nettverk som også har jevnlige møter med Helsedirektoratet
  • deltar i samhandlingsvirksomhet av relevans for habilitering og rehabilitering, samt koordinering omkring pasientern med komplekse eller langvarige helsetjenestebehov


Her finner du mer informasjon om RKE sin virksomhet:

Årsrapport RKE 2021Fant du det du lette etter?