Regional koordinerende enhet (RKE)

Den regionale koordineringsenheten har oversikt, formidler informasjon og etablerer samarbeid mellom aktørene i ReHabiliteringskjeden innenfor helseforetak, private institusjoner, kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og andre.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer. Det er regionale koordinerende enheter (RKE) i hver av de fire helseregionene og koordinerende enheter på hvert helseforetak. 

RKE i Helse Nord er lokalisert på Universitetssykehuset Nord-Norge, og har et ansvar for hele helseregionen.

Regionale koordinerende enheter (RKE) for habilitering og rehabilitering:

  • gir informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregionen
  • gir informasjon om nasjonale habiliterings- og rehabiliteringstilbud
  • de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering -  800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • drifter nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut til koordinerende enheter i kommunene
  • deltar i nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter som har jevnlige møter med Helsedirektoratet
  • vedlikeholder og oppdaterer nettsider med informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud, henvisninger, kontaktinformasjon til koordinerende enheter, e-læringsressurser for arbeidet med Individuell plan, koordinatorrollen med mer på www.helse-nord.no/rehabilitering
  • Du kan kontakte rådgiver i RKE på epost rehabinfo@unn.no

Slik henviser du til private rehabiliteringsinstitusjoner


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.