Arbeidsrettet rehabilitering

Helse Nord har arbeidsrettede rehabiliteringstilbud (2-4 uker) og mestringstilbud (4-5 dager) ved pivate rehabiliteringsinstitusjoner.

I tillegg finnes en rekke arbeidsrettede utrednings- og behandlingstilbud i forlengelsen av ordningen «Raskere tilbake» som ble lagt om fra 2018. Denne ordningen heter nå Helse i arbeid. 

Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. 

Tilbudet blir gitt i sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering. 

Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket. 

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Helgelandssykehuset​​

Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Arbeidsrettet rehabilitering

Tilbudene gis i gruppe og har en varighet på 2-4 uker og skal bidra til å

  • avklare den enkeltes arbeidsevne
  • avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet
  • øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet
  • øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv
  • øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen
  • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig
Helsepartner Rehabilitering, Alta
Mestringsopphold fem dager i tidlig sykmeldingsfase (nytt 2018)

Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/ skjelettplager.  Samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver er sentralt. Det skal være kort ventetid på tilbudet, maks 4 uker.

Helsepartner Rehabilitering, AltaVigør Rehabiliteringssykehus (tidligere Nord-Norges Kurbad)Valnesfjord helsesportssenterStamina Helse, Bodø

Henvisning til disse mestringstilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av Finnmark. Her sendes henvisningen til Opptreningssenteret i Finnmark.


Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.


Helse i arbeid (tidligere raskere tilbake)

Helse i arbeid omfatter en videreføring av arbeidsrettede tiltak, utrednings- og behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. I Helse Nord er det tilbud også til personer med kognitive følgetilstander etter hjerneskade.


Helse i arbeid


​​​
Fant du det du lette etter?