CFS/ME

Pasienter med stor grad av utmattelse i kombinasjon med andre symptomer som for eksempel smerter eller konsentrasjonsvansker.

Forutsetninger: 

  • Diagnosen skal være stilt etter anerkjente kriterier
  • Tilbud i regi av helseforetak ikke er aktuelt eller tilstrekkelig for å ivareta pasientens behov

Mål for pasientgruppen:


  • Økt kunnskap, bevisstgjøring og håndtering i forhold til egen helse og utmattelsesproblematikk
  • Økt livskvalitet gjennom å heve funksjons- og mestringsevnen i hverdagen (inkl. bedre søvnhygiene og stressmestring)
  • Økt bevissthet om egne ressurser og muligheter
  • Økt kunnskap, trygghet og mestring knyttet til fysisk aktivitet
  • Økt fysisk funksjonsnivå og økt mental/psykologisk fleksibilitet
  • Tilbakeføring til arbeid

Innholdet i tjenesten er forankret i en kognitivt basert tilnærming. Fokus på mestring står sentralt.

Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner


Helgeland rehabilitering​

Tilbud i kommunene


Fant du det du lette etter?