Kreft

Det finnes rehabiliteringstibud til kreftpasienter ved flere institusjoner i regionen. Institusjonene har ulike målgrupper for sine tilbud.

​Valnesfjord helsesportsenter


Personer over 18 år, med ulike kreftdiagnoser, som har gjennomgått eller gjennomgår kreftbehandling. Personer som kan ha nytte av fysisk trening og deltakelse i gruppe.

 • Øke fysisk kapasitet og psykisk mestring
 • Kunnskap om trening
 • Kunnskap om aktuelt kosthold
 • Bedre mestring av sykdommen
 • Tilbake til arbeid/utdanning eller annen aktivitet

Valnesf​jord helsesportsenter


Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad


Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter kreftbehandling/kirurgi, og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen for eksempel fatigue, ernæringsproblematikk, lymfeødem og smertetilstander - som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primære lymfeødem kan inngå i denne ytelsen.

 • Bedre/gjenvinne funksjon
 • Innlære verktøy for best mulig å mestre livssituasjonen
 • Legge forholdene til rette for tilbakeføring til en ønsket hverdag, samt eventuelt arbeid eller utdanning


LHL-klinikkene Skibotn (kun lungekreft)


Rehabiliteringen går over fire uker. Grunnpilarene er fysisk aktivitet, kosthold, stressmestring og røykeslutt.

 • Lungerehabiliteringen består i hovedsak av fysisk trening og teoretisk undervisning
 • Treningen er allsidig og omfatter trening til musikk i gymsal,oderat styrketrening, trening i basseng og trening ute i naturen
 • Kartlegging av fysisk kapasitet for et best mulig tilpasset tilbud
LHL-klinikkene Skibotn 


Nordtun Helserehab


Pasientene får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. For lymfødempasienter: også 4-delt fysisk behandling; massasje/hudpleie/bandasjering/trening. Rehabiliteringen foregår individuelt tilpasset og innrettet, tilrettelagt for egenaktivisering.

 • Fokus på tilpasset trening, tiltak mot smerter - også kognitivt, samtaler, ernæring, og livsappetitt.
 • Veiledning, opplæring og informasjon gis vanligvis individuelt, men kan også gis i grupper fokus mot mestring, gjenoppta dagligdagse aktiviteter, herunder trygdemessige, arbeidsrelaterte/utdanningsrelaterte spørsmål.
Nordtun Helserehab


Helgeland rehabilitering


Mål for oppholdet er å bedre almenntilstand, eventuelt mindre smerte.

 • Økt funksjonsnivå og redusert forekomst av senfølger etter gjennomgått behandling.
 • Styrket evne til å mestre hverdagen etter alvorlig sykdom. Dette gjøres gjennom å følge opp pågående medisinsk behandling, tilpasset fysisk aktivitet, veiledning om kost og ernæring, samtaler/undervisning om psykiske reaksjoner knyttet til sykdom, strukturerte samtaler med økt mestring av sykdom som mål, inkludert informasjon om følgetilstander og hvordan dette kan håndteres, evt. forebygges. 
 • Det gis også komplett fysikalsk lymfødembehandling. 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.