Nevrologi (MS, parkinson m.m.), voksne

Tilbud til pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/tilstander, som for eksempel epilepsi, polynevropati, post-polio, senfaserehabilitering etter ryggmargsskade, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom med mer.

​Målet er:


 • Mestring og å bedre/vedlikeholde funksjonen eller eventuelt forsinke progresjonen hos personer med nevrologiske og nevromuskulære lidelser.​
 • Mestring av progredierende og komplekse lidelser. 
 • Kartlegge og eventuelt bidra til bedre oppfølging av hjemmesituasjon. 
 • Innlæring av egentreningsprogram. 
 • Reduksjon/forebygging av komplikasjoner ved spastisitet.
 • Økt grad av selvhjulpenhet, fysisk og kognitivt.
 • Skape bevissthet om forholdet mellom aktivitet og hvile.
 • Økt kunnskap og motivasjon om bruk av fysisk aktivitet i forhold til sin diagnose og funksjon.
 • Trygghet og mestring i forhold til fysisk aktivitet.
 • Bidra til mestring av hverdagslivet med sykdommen.
 • Økt deltakelse sosialt og i samfunnet, i forhold til dagliglivets aktiviteter, fritids/treningsaktivitet og arbeid.
 • Fokus på individuelle målsettinger med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter.
 • Tilbudet gis både individuelt o​g i gruppe. 
 • Varighet av opphold ca 3 uker.

Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner


Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.


Fant du det du lette etter?