Nevrologi (MS, parkinson m.m.), voksne

Tilbud til pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/tilstander, som for eksempel epilepsi, polynevropati, post-polio, senfaserehabilitering etter ryggmargsskade, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom med mer.

​Målet er:


 • Mestring og å bedre/vedlikeholde funksjonen eller eventuelt forsinke progresjonen hos personer med nevrologiske og nevromuskulære lidelser.​
 • Mestring av progredierende og komplekse lidelser. 
 • Kartlegge og eventuelt bidra til bedre oppfølging av hjemmesituasjon. 
 • Innlæring av egentreningsprogram. 
 • Reduksjon/forebygging av komplikasjoner ved spastisitet.
 • Økt grad av selvhjulpenhet, fysisk og kognitivt.
 • Skape bevissthet om forholdet mellom aktivitet og hvile.
 • Økt kunnskap og motivasjon om bruk av fysisk aktivitet i forhold til sin diagnose og funksjon.
 • Trygghet og mestring i forhold til fysisk aktivitet.
 • Bidra til mestring av hverdagslivet med sykdommen.
 • Økt deltakelse sosialt og i samfunnet, i forhold til dagliglivets aktiviteter, fritids/treningsaktivitet og arbeid.
 • Fokus på individuelle målsettinger med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter.
 • Tilbudet gis både individuelt o​g i gruppe. 
 • Varighet av opphold ca 3 uker.

Institusjoner som gir dette tilbudet: 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.