Ortopedi (inkl. amputasjoner)

Mål for oppholdet er å oppnå smertelindring, hindre komplikasjoner, bedre allmenntilstand og livskvalitet, høyere funksjon og grad av selvhjulpenhet samt evne til å klare seg mest mulig selvstendig i hjem, sosialt og på arbeidet.

​Oppnå tilfredsstillende bevegelighet og styrke over affisert område, samt avhjelpe andre fysiske/psykiske/praktiske problemstillinger slik at pasienten oppnår tilfredsstillende funksjonsnivå og selvstendighet. 

Tilbudet gis individuelt til voksne/eldre pasienter som har behov for rehabilitering kort tid etter skade. 

Varighet av opphold avhenger av diagnose og funksjonsnivå.


Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Helsepartner rehabilitering, AltaHelgeland rehabiliteringNordtun helserehabRehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad​

Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.


Fant du det du lette etter?