Overvekt, voksne (sykelig overvekt)

Ved sykelig overvekt har du krav på behandling gjennom det offentlige helsevesenet. For å møte inntakskriteriene for behandling må du ha en BMI over 40, eller en BMI over 35 med livsstilsrelaterte/vektrelaterte følgesykdommer (diabetes type 2, søvnapné, hjerte- og karsykdom, etc.).

​Tilbudet gis både ved våre sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som vi har avtale med. 

Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Det er Senter for sykelig overvekt ved UNN eller Regionalt  senter for sykelig overvekt ved Nordlandssykehuset​ som vurderer hvem som skal få opphold ved privat rehabiliteringsinstitusjon for sykelig overvekt. 

Før pasienten kan henvises til et slikt opphold skal han/hun være fulgt opp ved lokal overvektpoliklinikk, som henviser videre til senter for sykelig overvekt. 

​Helsepartner rehabilitering, Skibotn

Helsepartner rehabilitering, Alta

Stamina Helse Bodø​Stamina Helse Tromsø

Valnesfjord Helsesportssenter

Det er en egen oversikt over rehabiliteringstilbud til overvektsopererte.


Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.

Fant du det du lette etter?