Sanseforstyrrelser (svimmelhet, balanseforstyrrelser og tinnitus)

Tilbudet kan for eksempel være aktuelt for de med skader etter virus på balansenerven (vestibularisnevritt/labyrintitt), kronisk tilbakevendende krystallsyke (BPPV), Menieres sykdom i kronisk fase, landgangssyndrom («mal de debarquement»), hode- og nakkeskader, senfølger etter hjerneslag, MS, dysfunksjonell øyemotorikk, mv.

Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Svimmelhet og balanseforstyrrelser

Tilbudet kan for eksempel være aktuelt for de med skader etter virus på balansenerven (vestibularisnevritt/labyrintitt), kronisk tilbakevendende krystallsyke (BPPV), Menieres sykdom i kronisk fase, landgangssyndrom («mal de debarquement»), hode- og nakkeskader, senfølger etter hjerneslag, MS, dysfunksjonell øyemotorikk, mv.

Før pasientene tas inn på denne ytelsen forutsettes det at de er utredet av spesialist, enten nevrolog, øre-, nese- halsspesialist, øyelege eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Behandlingen vil bli tilbudt både i grupper og individuelt. 

Oppholdet er sekvensielt med oppstart på 2 uker, videre en mellomperiode på 6-12 uker der pasienten er hjemme og jobber med sine målsetninger. 

Etter dette kan pasienten komme tilbake på et 1-ukes individuelt opphold for justering av mål, planer og progresjon i rehabiliteringsprosessen.

Institusjon som gir dette tilbudet:

Tinnitus / Ménières


  • innsikt i smerte- og sorgreaksjoner
  • bedre fysisk arbeidskapasitet
  • innsikt i ørets funksjon og hørselsrelaterte plager
  • hvordan takle tinnitus- og menieresymptomer
  • hvordan takle følgetilstander
  • å gi kunnskap og motivasjon til å komme i gang med endringsprosesser for bedre å kunne mestre hverdagen
  • Lære av andre i samme situasjon samt bevisstgjøring av egne krefter og resurser

Pasientene deltar i et gruppetilbud bestående av undervisning, trening, avspenning, kreative aktiviteter, gruppesamtaler, likemannsarbeid, friluftsaktiviteter og sosialt samvær.  

Det vil dog bli foretatt individuell tilpassing og tilrettelegging for den enkelte med individuell trening og manuell fysioterapi. Faglige og kliniske retningslinjer følges. 

Tilbudet er basert på TRT-metoden og bygger på en nevrofysiologisk forklaringsmodell der kognitiv tilnærming er nødvendig.

Hovedelementene i dette er ufarliggjøring, avspenning og lydstimulering, og disse består igjen av mange underelementer. Å flytte fokus bort fra tinnitus-symptomer er utfordringen.

Varighet av oppholdet er 1-2 uker.

 ​

Institusjon som gir dette tilbudet:

Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.


Fant du det du lette etter?