Toppbilde Digitale pasienttjenester

Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digittal kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.

I dag kan pasienter i Helse Nord følge med på sin egen helse ved at de har digital tilgang til pasientjournalen sin. Digital tilgang til sykehusjournalen er en av flere tjenester på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal utvikle enda flere digitale muligheter for pasientene. Under arbeid er blant annet:


Kontakt oss

Ønsker du å kontakte oss i prosjektet? 

Bruk e-post: digitalepasienttjenester@helse-nord.no 

Kontaktinfo til prosjektleder Tove Sørensen:
E-post: tove.sorensen@hn-ikt.no
Telefon: 911 95 696

Organiseringen av prosjektet

Prosjektet eies av Helse Nord RHF ved IT-sjef Bjørn Nilsen. Prosjektleder er Tove Sørensen, som har med seg teknisk prosjektstøtte fra Ragnhild Varmedal og Oddgeir Strømsnes.

Prosjektet består av flere delprosjekt, hvert med en delprosjektleder. Delprosjektene rapporterer til prosjektleder.

Det etableres innføringsprosjekt ved hvert helseforetak (HF) der det er behov (timer, dialog) med en ansvarlig fra hvert HF. Innføringsløpet ledes av prosjektleder ved hvert foretak og rapporterer til hovedprosjektet som har koordineringsansvar. 
                           
Prosjektet følger Helse Nords regler og praksis for prosjektgjennomføring. Les mer om prosjektstyret og prosjektgruppa nedenfor.

Prosjektet vil involvere brukerne gjennom brukerpanel, regionalt og lokale brukerutvalg, pasientombud, pasientorganisasjoner, fagråd og ressurspersoner i Helse Nord. 

Testing utføres av regionalt testsenter etter bestilling og spesifikasjon fra prosjektet. 
Helse Nords kommunikasjonsavdeling har i samarbeid med prosjektleder, ansvar for interessentanalyse og kommunikasjonsplan.

Prosjektet konsulterer og benytter regionale ressurser ved behov, bla informasjonssikkerhetsforum, Regionalt arkitekturkontor, funksjonell og teknisk forvaltning. Prosjektet jobber i tett samarbeid med FRESK, «Integrasjonsprosjektet» i Helse Nord og «Digitale Innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten» (DIS) som er eid av Nasjonal IKT og som i Helse Nord ledes av Tove Normann. Direktoratet for e-helse er tjeneste- og systemleverandør for de digitale innbyggertjenestene som utvikles på plattformen til helsenorge.no. 

Norsk Helsenett er driftsleverandør på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Dips og andre leverandører av fagsystemer involveres etter avtale.

Prosjektstyret

Prosjektstyret består av deltakere fra hvert helseforetak, tillitsvalgte/verneombud, representant for fastlegene i Nord-Norge og programleder for Helse Nords FRESK-program.

Medlemmer:
Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-leder, Helse Nord RHF
Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset
Fred A. Murer, medisinsk direktør/stedfortreder adm. direktør, Helgelandssykehuset
Sture Pettersen, e-helseleder, Finnmarkssykehuset
Trine Olsen, avdelingsleder, Universitetssykehuset Nord-Norge
Tore Schei, seksjonsleder, Helse Nord IKT
Ann Mari Jenssen, konserntillitsvalgt, Helse Nord RHF
Bengt-Ole Larsen, konsernverneombud, Helse Nord RHF
Bengt Flygel Nilsfors, programleder, FRESK 
Jim-André Dahl, kommuneoverlege, Bodø
Leif Røssås, fastlege og praksiskonsulent, Tromsø
Fredrik Glorvigen, avdelingsdirektør løsningsutvikling, Direktoratet for e-helse 
Tove Sørensen, prosjektleder, Helse Nord IKT/Helse Nord RHF

Prosjektgruppa

Tove Sørensen, leder, Helse Nord IKT/Helse Nord RHF
Ragnhild Varmedal, teknisk prosjektstøtte, UNN
Oddgeir Strømsnes, teknisk prosjektstøtte, Helse Nord IKT
Knut Risto, Finnmarkssykehuset
Åse-Merete Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Marit Wågan, Nordlandssykehuset
Marte Gullesen, Helgelandssykehuset
Mikkel Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord
Esther Øveralnd, Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord
Gyda, Alvarstein, Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord
Morten Engan, tjenesteansvarlig, Helse Nord IKT
Maiken Rundmo Jamtli, EPJ-rådgiver, Helse Nord IKT
Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør, Helse Nord RHF
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.