Henvisning

Siden september 2016 har pasientene kunnet se fremtidige og historiske henvisningsstatuser på helsenorge.no. Selve henvisningsteksten, altså henvisningsbrevet eller meldingen, er tilgjengelig i Pasientjournal.

Colourbox.com
 
Følgende nye tjenester kommer i løpet av 2019: 

Hvor pasienten er viderehenvist

Dersom pasienten henvises videre (internt eller eksternt) vil dette bli synlig i Henvisningsstatus i 2019. Dette gjelder ikke «indirekte pasientkontakt», dvs samtaler der pasienten ikke er til stede. Årsaken er usikker datakvalitet og hvordan denne konsultasjonstypen brukes i Helse Nord.
 

Spørsmål fra fastlege til sykehus

Pasienter vil også se henvisninger av typen forespørsler, det vil si spørsmål/henvendelser som stilles fra fastlege til spesialisthelsetjenesten. Dermed kan pasienten se om fastlegen har sendt en forespørsel til sykehuset. 
 

Frist for nødvendig helsehjelp

I dag vises to datoer for henvisningsstatus: «Mottattdato», som er dato når helseforetaket har mottatt henvisningen, og «vurdert dato», som er dato for når henvisningen er medisinsk vurdert av foretaket. Ansiennitetsdato er utledet av mottattdato som settes av første mottakerorganisasjon i spesialisthelsetjenesten. Dersom henvisningen behandles videre i samme organisasjon som først mottok henvisningen, vil disse datoene være like. Forskjellen mellom disse datoene oppstår når en henvisning videresendes til et annet foretak. Ansiennitetsdato beholdes, mens det settes ny mottattdato ved neste foretak. Ansiennitetsdato er juridisk startpunkt for å beregne frist for utredning og senere, frist for nødvendig helsehjelp.
 
Det er ønskelig å erstatte «Vurdert dato» med «Frist for nødvendig helsehjelp» som er datoen for når en vurdering/behandling bør være startet ut i fra en medisinsk vurdering. Pasienten får da en rettighet knyttet til denne datoen. Dersom fristen ikke overholdes, regnes dette som fristbrudd. Dette er sannsynligvis den datoen som gir mest verdi for pasienten.
 
Siden tjenesten er i drift i Helse Vest, må endringer godkjennes i nasjonalt Tjenesteråd. Helse Vest har avvist disse endringene.
 
Helse Sør-Øst er i dialog med Direktoratet for e-helse om å utvikle «nasjonal henvisningsstatus» som kan gi mer informasjon til pasienten enn dagens tjeneste.
 

Hva betyr det for meg som helsepersonell?

Kanskje færre telefoner.
Kan informere pasienten om at hun/han kan følge med behandlingen av henvisninga på helsenorge.no.


SE OGSÅ: Henvisninger fra fastlegen vises på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.