Henvisning

Siden september 2016 har pasientene kunnet se fremtidige og historiske henvisningsstatuser på helsenorge.no. Selve henvisningsteksten, altså henvisningsbrevet eller meldingen, er tilgjengelig i Pasientjournal.

Colourbox.com
Følgende nye tjenester kommer i løpet av 2020: 

Hvor pasienten er viderehenvist

Dersom pasienten henvises videre (internt eller eksternt) vil dette bli synlig i Henvisningsstatus. Dette gjelder ikke «indirekte pasientkontakt», dvs samtaler der pasienten ikke er til stede. Årsaken er usikker datakvalitet og hvordan denne konsultasjonstypen brukes i Helse Nord.
 

Hva betyr det for meg som helsepersonell?

Kanskje færre telefoner.
Kan informere pasienten om at hun/han kan følge med behandlingen av henvisninga på helsenorge.no.


SE OGSÅ: Henvisninger fra fastlegen vises på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?