Denne informasjonen fra fastlegen vises på helsenorge.no

Pasientene i Helse Nord har digitalt innsyn i sykehusjournalen sin. Det betyr blant annet at henvisinger og meldinger fastlegen sender til sykehuset blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no.
Colourbox.com

Siden desember 2015 har pasientene ved sykehusene i Helse Nord kunne lese pasientjournalen sin ved å logge seg på helsenorge.no. Foreldre og foresatte fikk tilgang på vegne av barn under 12 år. Henvisninger er en del av pasientjournalen. 

– Det betyr at henvisninger fastleger sender til sykehuset er synlig for pasientene når de logger seg på pasientjournalen sin på helsenorge.no. Pasientene vil også se mer informasjon om status for henvisningen, for eksempel hvor de er viderehenvist, forteller prosjektleder for Digitale pasienttjenester i nord, Tove Sørensen. 

(Saken fortsetter under bildet)

DIGITALE PASIENTTJENESTER: Pasientene kan blant annet se henvisningene fra fastlegen på helsenorge.no

DIGITALE TJENESTER: Pasientene kan blant annet se henvisningene fra fastlegen når de logger seg på helsenorge.no

Nekte innsyn i henvisningen

Det vil i noen tilfeller være behov for at fastlegen, som ofte kjenner pasienten og familieforholdene best, kan nekte innsyn i henvisningen ved sending. 

– Vi jobber for at fastleger skal kunne nekte innsyn i henvisningen fra sitt fagsystem. Men det er for tidlig å si når en slik løsning vil være på plass, forteller Sørensen. 

I mellomtiden blir henvisninger til barneavdelinger (somatikk og psykisk helse) automatisk utsatt i ti virkedager. 

– På denne måten får behandleren ved sykehuset tid til å vurdere om foreldre bør nektes innsyn. Fastlegen får på sin side tid til å gi sykehuset beskjed om at de bør sette på en slik nekting i DIPS, fortklarer Sørensen. 

 I noen tilfeller vil pasienten få raskere informasjon fra sykehuset enn fastlegen sin. 


Dialog blir synlig

Helse Nord vil i løpet av 2019 innføre digital dialog mellom fastlege og spesialist. Disse dialogmeldingene vil være tilgjengelig for pasienter og pårørende til barn under 12 år på helsenorge.no.

– I noen tilfeller vil pasienten få raskere informasjon fra sykehuset enn fastlegen sin. Dette er en utilsiktet virkning av digitale pasienttjenester. Vi håper at digitale samhandlingstjenester vil realisere basert på samme teknologi som er utviklet for digital tilgang til journal.  

Les mer om digital dialog mellom fastlege og sykehus

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene etter innføringen av digitalt innsyn av journal  har vært gode. En brukerundersøkelse i Helse Vest og Helse Nord viser at: 

  • 97 % av pasientene som har brukt tjenesten sier at de vil bruke den senere.
  • 89 % vil anbefale den til andre. 
  • Pasientene bruker tjenesten både før og etter timen.
  • Pasientene etterspør digitalt tilgang til prøvesvar. Dette er noe som kommer i løpet av 2019. 

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger? 
Ta kontakt med Tove Sørensen, prosjektleder for Digitale pasienttjenester i nord på e-post digitalepasienttjenester@helse-nord.no eller telefon 91195696.