KLINBEFORSK lyser ut midler i 2017

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser nå ut midler for 2017. Søknadsfrist er 30. april 2017.

For samtlige prosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning. Prosjektet skal være forankret i og ledet fra en søknadsberettiget institusjon. 

I Helse Nord er det de fem helseforetakene.

For mer informasjon se programmets offisielle nettsider