Ambulante rehabiliteringsteam (ART), fagnettverk

De ambulante rehabiliteringsteamene i Nord-Norge har organisert seg i et regionalt nettverk for å ha et faglig fellesskap, drive fagutvikling, og derved sikre et best mulig tilbud til befolkningen.

Nettverk for ambulante rehabiliteringsteam i Nord-Norge arrangerer årlige nettverkssamlinger for alle ansatte i slike team. Disse samlingene startet første gang i 1999. 

Nettverket spiller en viktig rolle for den faglige utviklingen av teamene, og har bidratt til å synliggjøre denne typen tjenester i helseforetakene i Nord. 

Mellom hver samling har vi et arbeidsutvalg (AU) som jobber med aktuelle saker og nettverkssamlingen. I AU sitter det èn representant fra hvert av teamene i de fem helseforetakene i regionen.

Medlemmer i fagnettverket

Anne Lise Helmersen1.jpg
Anne Lise Helmersen, Nordlandssykehuset (Lofoten),
leder, tel: 75 57 20 32, e-post: anne.lise.helmersen@nordlandssykehuset.no

Berit Malmo, Finnmarkssykehuset (Kirkenes)
nestleder, tel: 78 97 31 90, e-post: berit.malmo@finnmarkssykehuset.no

De øvrige medlemmene er:

Brit Arntzen, Universitetssykehuset Nord-Norge (Narvik),
tel: 76 96 82 52, e-post: brit.arntsen@unn.no

Kim-Andre Sørensen, Helgelandssykehuset (Sandnessjøen),
tel: 75 06 51 00, e-post: kim.andre.sorensen@helgelandssykehuset.no

Louise Lindeberg, Nordlandssykehuset (Vesterålen),
tel: 75 42 50 46, e-post: louise.lindeberg@nordlandssykehuset.no

Solveig Mørk, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø),
tel: 77 66 91 34, e-post: solveig.mork@unn.no

Tone Klette Støver, Nordlandssykehuset (Salten/Bodø),
tel: 75 53 49 50, e-post: tone.klette.stover@nordlandssykehuset.no

Tone- Lill Holand, Nordlandssykehuset (Lofoten),
tel: 76 06 01 44, e-post: tone-lill.holand@nordlandssykehuset.no