Ambulante rehabiliteringsteam (ART), fagnettverk

De ambulante rehabiliteringsteamene i Nord-Norge har organisert seg i et regionalt nettverk for å ha et faglig fellesskap, drive fagutvikling, og derved sikre et best mulig tilbud til befolkningen.

Nettverk for ambulante rehabiliteringsteam i Nord-Norge arrangerer årlige nettverkssamlinger for alle ansatte i slike team. Disse samlingene startet første gang i 1999. 

Nettverket spiller en viktig rolle for den faglige utviklingen av teamene, og har bidratt til å synliggjøre denne typen tjenester i helseforetakene i Nord. 

Mellom hver samling har vi et arbeidsutvalg (AU) som jobber med aktuelle saker og nettverkssamlingen. I AU sitter det én representant fra hvert av teamene i de fem helseforetakene i regionen.

Ambulante rehabiliteringsteam ved sykehusene i Helse Nord (med kart)


Ambulante rehabiliteringsteam i Helse Nord vist på kart

ART FinnmarkssykehusetART UNN TromsøART UNN NarvikART Nordlandssykehuset VesterålenART Nordlandssykehuset LofotoenART Nordlandssykehuset SaltenART Helgelandssykehuset

Medlemmer i fagnettverket

Solveig Mørk, leder
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
tel: 77 66 91 34

Berit Malmo, nestleder
Finnmarkssykehuset (Kirkenes), 
tel: 78 97 31 90
e-post: berit.malmo@finnmarkssykehuset.no 


De øvrige medlemmene er:

Brit Arntzen
Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
tel: 76 96 82 52

Linda Haugland
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
tel: 75 06 52 22
 
Britt Reinertsen
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
tel: 75 06 51 24

Louise Lindeberg
Nordlandssykehuset, Vesterålen 
tel: 75 42 50 46

Tone Klette Støver
Nordlandssykehuset, Salten/Bodø 
tel: 75 57 09 19

Kirsten Hammer
Nordlandssykehuset, Lofoten 
tel: 75 57 20 30
Fant du det du lette etter?