CFS/ME, fagnettverk

Regionalt fagnettverk CFS/ME i Helse Nord ble etablert høsten 2012, og har vel 50 medlemmer; både klinikere og forskere. Nettverket skal ha regionalt fokus på pasienter med CFS/ME og deres pårørende, samt motivere til fagutvikling og kunnskapsdeling.

Vi ønsker å nå flest mulig som engasjerer seg faglig for diagnosegruppen CFS/ME, og ønsker nye medlemmer velkommen – ta kontakt med arbeidsutvalget (AU).

Medlemmer i arbeidsutvalget


Leder Bente Heitmann, ergoterapeut, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø)
tel: 77 66 91 63, e-post: bente.heitmann@unn.no
 
Arild Jensen, fysioterapeut, Kurbadet
tel: 77 66 88 00, e-post: arild.jensen@kurbadet.no
 
Birgit M. Sjölander Menge, overlege, Helgelandssykehuset (Sandnessjøen)
tel: 75 50 14 70, e-post: birgit.sjolander@helgelandssykehuset.no
 
Signe Nome Thorvaldsen, fastlege og PhD-stipendiat, Tromsø
tel: 77 60 80 50, e-post: signe@kaigata.no
 
Maja Wilhelmsen, lege i spesialisering, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø)
tel: 77 62 80 38, e-post: maja.wilhelmsen@unn.no
 
Matthias Reckert, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialist i kirurgi, Helgeland Rehabilitering
tel. 75 02 99 00/ 46 66 32 84, matthias.reckert@hris.nhn.no

Møtereferater