Habilitering fagråd

Fagråd for habilitering skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​Medlemmer

Finnmarkssykehuset

 • Hilde Lund (spes.pedagog), enhetssleder for barnehabiliteringen
 • Hilde Kristiansen (ergoterapeut), enhetsleder for habiliteringstjenesten for voksne

Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Per Wilhelmsen (vernepleier), avdelingsleder for Habiliteringsseksjonen (leder av fagrådet)
 • Oddmar Ole Steinsvik (psykolog), avdelingsleder for Barnehabiliteringen
 • Silje Tessem (lege), rådgiver i Habiliteringsseksjonen

Nordlandssykehuset

 • Tone Johnsen (fysioterapeut), avdelingsleder Habilitering, Rehabilitering og Kliniske Servicefunksjoner (KSF)
Helgelandssykehuset

 • Anikken Olsen Aaseng, avdelingsleder for Psykisk helse og rus

Valnesfjord Helsesportsenter

 • Ragnhild Gundersen (idrettspedagog), teamsjef Habilitering

Representanter fra kommuner

 • Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune
 • Grete Willumsen, Bodø kommune

Regionalt brukerutvalg

 • Gunn Strand Hutchinson


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.