Habilitering fagråd

Fagråd for habilitering skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​Medlemmer

Finnmarkssykehuset

 • Hilde Lund (spes.pedagog), enhetssleder for barnehabiliteringen
 • Hilde Kristiansen (ergoterapeut), enhetsleder for habiliteringstjenesten for voksne

Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Per Wilhelmsen (vernepleier), avdelingsleder for Habiliteringsseksjonen (leder)
 • Oddmar Ole Steinsvik (psykolog), avdelingsleder for Barnehabiliteringen
 • Silje Tessem (lege), rådgiver i Habiliteringsseksjonen (fagrådets sekretær)

Nordlandssykehuset

 • Tone Johnsen (fysioterapeut), enhetsleder for Habiliteringsteamet for voksne
 • Grete Bergerud (spes.pedagog), arbeider ved Barnehabiliteringen

Helgelandssykehuset

 • Janne Kvalfors (vernepleier), avdelingsleder for Psykiatrisk senter
 • Heidi M.L.Lund (vernepleier), avdelingsleder for Psykiatrisk senter Ytre Helgeland

Valnesfjord Helsesportsenter

 • Ragnhild Gundersen (idrettspedagog), teamsjef Habilitering

Representanter fra kommuner

 • Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune
 • Grete Willumsen, Bodø kommune

Regionalt brukerutvalg

 • Gunn Strand Hutchinson