Infeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagråd

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom helseforetakene. 


​Medlemmer

 • Anne Mette Asfeldt, KORSN, leder
 • Hege Benonisen, UNN
 • Anita Brekken, Finnmarkssykehuset
 • Jeanette Schultz Johansen, Sykehusapotek Nord
 • Gro Grimnes, UNN
 • Torni Myrbakk, UNN
 • Gunnar Skov Simonsen, UNN
 • Unni Sørensen, Helgelandssykehuset
 • Hege Sjåvik, Helgelandssykehuset
 • Sandra Åsheim, Nordlandssykehuset
 • Hans Erling Simonsen, Nordlandssykehuset
 • Gunille Justad Sundnes, Nordlandssykehuset
 • Bente Karin Jensen, Nordlandssykehuset
 • Drude Bratlien, Sør-Varanger
 • Arne Vassbotn, brukerrepresentant
 • Synøve Kalstad, Helse Nord RHF, sekretær​

Møtereferater

20181018 Møtereferat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20181018 Møtereferat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdf20181018 Møtereferat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfpdf448077
20180522 Referat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20180522 Referat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdf20180522 Referat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfpdf546684
20180522 Internrevisjonens gjennomgang av antibiotikabruk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20180522 Internrevisjonens gjennomgang av antibiotikabruk.pdf20180522 Internrevisjonens gjennomgang av antibiotikabruk.pdfpdf980699
20171030 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20171030 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdf20171030 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfpdf247974
20171030 Influensavaksinering av helsepersonell 2017 fagråd KG.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20171030 Influensavaksinering av helsepersonell 2017 fagråd KG.pdf20171030 Influensavaksinering av helsepersonell 2017 fagråd KG.pdfpdf705467
20171030 Anita Brekken Influensavaksinering ved Finnmarkssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20171030 Anita Brekken Influensavaksinering ved Finnmarkssykehuset.pdf20171030 Anita Brekken Influensavaksinering ved Finnmarkssykehuset.pdfpdf1649197
20170522 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20170522 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdf20170522 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfpdf62604
20161121 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20161121 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdf20161121 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfpdf47622


 

​Hva er et fagråd? (mandat)


Fant du det du lette etter?