Infeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagråd

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom helseforetakene. 


​Medlemmer

Elena Michaelidou, Helgelandssykehuset
Elena.Michaelidou@Helgelandssykehuset.no

Hege Benonisen, UNN
Hege.Benonisen@unn.no

Anita Brekken, Finnmarkssykehuset

Unni Sørensen, Helgelandssykehuset

Jeanette Schultz Johansen, Sykehusapotek Nord

Hans Erling Simonsen, Nordlandssykehuset
Gunille Justad Sundnes, Nordlandssykehuset

Torni Myrbakk, UNN

Gunnar Skov Simonsen, UNN

Vegard Skogen, UNN

Sandra Åsheim, Nordlandssykehuset

Anne Mette Asfeldt, Finnmarkssykehuset

Jørgen Dahl, Regionalt brukerutvalg Helse Nord

Drude Bratlien, smittevernlege Sør-Varanger kommune

Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF
sekretær for fagrådet
Raymond.dokmo@helse-nord.no
Møtereferater

20181018 Møtereferat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20181018 Møtereferat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdf20181018 Møtereferat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfpdf448077
20180522 Referat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20180522 Referat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdf20180522 Referat fagråd infeksjon smittevern og mikrobiologi.pdfpdf546684
20180522 Internrevisjonens gjennomgang av antibiotikabruk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20180522 Internrevisjonens gjennomgang av antibiotikabruk.pdf20180522 Internrevisjonens gjennomgang av antibiotikabruk.pdfpdf980699
20171030 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20171030 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdf20171030 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfpdf247974
20171030 Influensavaksinering av helsepersonell 2017 fagråd KG.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20171030 Influensavaksinering av helsepersonell 2017 fagråd KG.pdf20171030 Influensavaksinering av helsepersonell 2017 fagråd KG.pdfpdf705467
20171030 Anita Brekken Influensavaksinering ved Finnmarkssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20171030 Anita Brekken Influensavaksinering ved Finnmarkssykehuset.pdf20171030 Anita Brekken Influensavaksinering ved Finnmarkssykehuset.pdfpdf1649197
20170522 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20170522 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdf20170522 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfpdf62604
20161121 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Infeksjon, smittevern og mikrobiologi fagråd/20161121 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdf20161121 Møtereferat fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi.pdfpdf47622


 

​Hva er et fagråd? (mandat)


Fant du det du lette etter?