Infeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagråd

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom helseforetakene. 


​Medlemmer

Kirsten Gravningen UNN, leder fagråd, 

Elena Michaelidou, Helgelandssykehuset

Hege Benonisen, UNN

Anita Brekken, Finnmarkssykehuset

Bente Karin Jensen, Helgelandssykehuset

Jeanette Schultz Johansen, Sykehusapotek Nord

Børre Johnsen, Nordlandssykehuset

Hanne Winge Kvarenes, Nordlandssykehuset

Gunille Justad Sundnes, Nordlandssykehuset

Torni Myrbakk, UNN

Gunnar Skov Simonsen, UNN

Vegard Skogen, UNN

Sandra Åsheim, Nordlandssykehuset

Anne Mette Asfeldt, Finnmarkssykehuset

Jørgen Dahl, Regionalt brukerutvalg Helse Nord

Drude Bratlien, smittevernlege Sør-Varanger kommune

Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF
sekretær for fagrådet
Raymond.dokmo@helse-nord.no
Møtereferater


 

​Hva er et fagråd? (mandat)


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.