Læring og mestring, fagnettverk

Det er opprettet et LMS Fagnettverk Nord for de som er ansatte i helseforetakenes Lærings- og mestringssentre. Det er ca. 13 årsverk som sammen med regional rådgiver er pådrivere og utviklere innen fagfeltet. Nettverket har vært i drift i 12 år.
Leder av arbeidsutvalget (AU) i fagnettverket er Kristin Lernes, kristin.lernes@unn.no

Mandatet for LMS Fagnettverk Nord er å følge opp Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring gjennom å:

  • Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud
  • Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling
  • Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord

Årsmeldinger, mandat og andre dokumenter fra fagnettverket

2016 Gruppebasert opplæring i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2016 Gruppebasert opplæring i Helse Nord.pdf2016 Gruppebasert opplæring i Helse Nord.pdfpdf149483
2016 Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2016 Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdf2016 Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfpdf191390
2017 Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord 2017.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2017 Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord 2017.xlsx2017 Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord 2017.xlsxxlsx29744
2017 Årsmelding LMS Fagnettverk Nord 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2017 Årsmelding LMS Fagnettverk Nord 1.pdf2017 Årsmelding LMS Fagnettverk Nord 1.pdfpdf202874
2018 Mandat for AU og fagnettverk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2018 Mandat for AU og fagnettverk.pdf2018 Mandat for AU og fagnettverk.pdfpdf551285
2018 Årsmelding LMS Fagnettverk Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2018 Årsmelding LMS Fagnettverk Helse Nord.pdf2018 Årsmelding LMS Fagnettverk Helse Nord.pdfpdf438397
2019 Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2019 Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord.pdf2019 Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord.pdfpdf239084
Mandat LMS fagnettverk Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Mandat LMS fagnettverk Nord.pdfMandat LMS fagnettverk Nord.pdfpdf136251


Fant du det du lette etter?