Læring og mestring, fagnettverk

Det er opprettet et LMS Fagnettverk Nord for de som er ansatte i helseforetakenes Lærings- og mestringssentre. Det er ca. 13 årsverk som sammen med regional rådgiver er pådrivere og utviklere innen fagfeltet. Nettverket har vært i drift i 12 år.


Mandatet for LMS Fagnettverk Nord er å følge opp Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring gjennom å:

  • Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud
  • Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling
  • Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord

Gruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Gruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdfGruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdf
Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr februar 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr februar 2018.pdfKontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr februar 2018.pdf
Mandat for AU og fagnettverk november 2018 (003) (003) (004).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Mandat for AU og fagnettverk november 2018 (003) (003) (004).pdfMandat for AU og fagnettverk november 2018 (003) (003) (004).pdf
Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfÅrsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.