Læring og mestring, fagnettverk

Det er opprettet et LMS Fagnettverk Nord for de som er ansatte i helseforetakenes Lærings- og mestringssentre. Det er ca. 13 årsverk som sammen med regional rådgiver er pådrivere og utviklere innen fagfeltet. Nettverket har vært i drift i 12 år.


Leder av arbeidsutvalget (AU) i fagnettverket er Kristin Lernes, kristin.lernes@unn.no


Mandatet for LMS Fagnettverk Nord er å følge opp Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring gjennom å:

  • Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud
  • Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling
  • Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord

Årsmeldinger, mandat og andre dokumenter fra fagnettverket

2016 Gruppebasert opplæring i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2016 Gruppebasert opplæring i Helse Nord.pdf2016 Gruppebasert opplæring i Helse Nord.pdf
2016 Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2016 Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdf2016 Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdf
2017 Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord 2017.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2017 Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord 2017.xlsx2017 Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord 2017.xlsx
2017 Årsmelding LMS Fagnettverk Nord 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2017 Årsmelding LMS Fagnettverk Nord 1.pdf2017 Årsmelding LMS Fagnettverk Nord 1.pdf
2018 Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2018 Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord.pdf2018 Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord.pdf
2018 Mandat for AU og fagnettverk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2018 Mandat for AU og fagnettverk.pdf2018 Mandat for AU og fagnettverk.pdf
2018 Årsmelding LMS Fagnettverk Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/2018 Årsmelding LMS Fagnettverk Helse Nord.pdf2018 Årsmelding LMS Fagnettverk Helse Nord.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.